Przewodniki tematyczne - bibliotekarze dziedzinowi

dziedzina bibliotekarz dziedzinowy
bibliologia mgr Aneta Nowak-Drzymała
tel. (+48-56) 611-2218,  Aneta.Nowak@bu.umk.pl
biologia mgr Joanna Szwarc-Kozłowska
(+48-56) 611-2219, Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl
chemia mgr Grażyna Pazdyka
(+48-56) 611-4404, Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl
ekonomia mgr Iwona Szczepkowska
tel. (+48-56) 611-4404, adwor@umk.pl
filozofia mgr Andrzej Zieliński
tel. (+48-56) 611-4404, Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl
fizyka mgr Grażyna Pazdyka
(+48-56) 611-4404, Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl
geografia mgr Małgorzata Żurawska
(+48-56) 611-4404, adwor@umk.pl
historia mgr Joanna Wołos
tel. (+48-56) 611-2218, Joanna.Wolos@bu.umk.pl
humanistyka cyfrowa dr Dominik Mirosław Piotrowski
tel. (+48-56) 611-4389, Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl
językoznawstwo Vacat
tel.(+48-56) 611-4481, Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl
literatura Vacat
tel.(+48-56) 611-4481, Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl
matematyka mgr Grażyna Pazdyka
(+48-56) 611-4404, Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl
medycyna i nauki stosowane mgr Joanna Szwarc-Kozłowska
(+48-56) 611-4404, Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl
naukoznawstwo mgr Aneta Nowak-Drzymała
tel. (+48-56) 611-2218, Aneta.Nowak@bu.umk.pl
pedagogika mgr Jolanta Szewczak
tel. (+48-56) 611-4564, Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl
politologia mgr Katarzyna Wawrzyniak
tel. (+48-56) 611-4404, Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl
prawo mgr Ewa Narolewska
tel. (+48-56) 611-4404, Ewa.Narolewska@bu.umk.pl
psychologia mgr Jolanta Szewczak
tel. (+48-56) 611-6544, Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl
religioznawstwo mgr Andrzej Zieliński
tel. (+48-56) 611-4404, Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl
socjologia mgr Katarzyna Wawrzyniak
tel. (+48-56) 611-4404, Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl
sztuka mgr Monika Kostrzewska
tel. (+48-56) 611-2218, Monika.Kostrzewska@bu.umk.pl