kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl

Polecane linki - medycyna

Repozytoria

  • OpenDoar, the Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje ponad 106 repozytoriów z biologii i biochemii, 105 z ekologii i ochrony środowiska i 206 z medycyny i nauk o zdrowiu
  • PubMed - najważniejsze repozytorium świata z zakresu nauk medycznych i zdrowia, zawiera nie tylko dane bibliograficzne z Medline, ale i innych źródeł pokrewnych. Niektóre opisy odsyłają do pełnych tekstów artykułów
  • Cogprints - archiwum elektronicznych dokumentów z wielu dziedzin wiedzy między innymi z neurologii, neuroanatomii, neurofizjologii, neuroendokrynologii, neuropsychiatrii, neurofarmakologii itp.
  • Europe PubMed Central, dawniej UK PubMED Central UKPMC - to unikatowe, bezpłatne źródło informacji z nauk biologicznych, medycznych i o zdrowiu. Baza zawiera ponad 25 milionów abstraktów i ponad 2 miliony pełnych tekstów artykułów. Dodatkowo zapewnia dostęp do patentów biomedycznych, przewodników dla klinicystów, raportów z badań oraz tez rozpraw doktorskich

Czasopisma

Portale

  • Borgis Wydawnictwo Medyczne portal wiedzy medycznej poprzez czytelnię medyczną umożliwia dostęp online do czasopism i książek medycznych
  • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl - oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea
  • Termedia - Portal wiedzy medycznej; aktualności medyczne, doniesienia i publikacje naukowe, ponad 10 tys. artykułów z czasopism medycznych
  • Medycyna Praktyczna - specjalistyczny portal i wydawnictwo medyczne, zamieszczane są specjalistyczne serwisy z różnych dziedzin medycyny oraz poradniki (przewodnik po bazie Medline). Portal udostępnia również aktualizowaną na bieżąco bazę leków, zwiera seriwsy przeznaczone specjalnie dla pacjentów (lekarze-pacjentom)

Bibliografie

  • Polska Bibliografia Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z medycyny i nauk pokrewnych, organizacji zdrowia oraz literaturę popularną z edukacji zdrowotnej. PBL tworzona jest w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Baza aktualizowana jest co kwartał