kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-22-19
Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl

Polecane linki - medycyna

Repozytoria

  • OpenDoar, the Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje ponad 106 repozytoriów z biologii i biochemii, 105 z ekologii i ochrony środowiska i 206 z medycyny i nauk o zdrowiu.
  • PubMed - najważniejsze repozytorium świata z zakresu nauk medycznych i zdrowia, zawiera nie tylko dane bibliograficzne z Medline, ale i innych źródeł pokrewnych. Niektóre opisy odsyłają do pełnych tekstów artykułów.
  • Cogprints - archiwum elektronicznych dokumentów z wielu dziedzin wiedzy między innymi z neurologii, neuroanatomii, neurofizjologii, neuroendokrynologii, neuropsychiatrii, neurofarmakologii itp.
  • Europe PubMed Central, dawniej UK PubMED Central UKPMC - to unikatowe, bezpłatne źródło informacji z nauk biologicznych, medycznych i o zdrowiu. Baza zawiera ponad 25 milionów abstraktów i ponad 2 miliony pełnych tekstów artykułów. Dodatkowo zapewnia dostęp do patentów biomedycznych, przewodników dla klinicystów, raportów z badań oraz tez rozpraw doktorskich.

Czasopisma

Portale

Blogi

Bibliografie

  • Polska Bibliografia Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z medycyny i nauk pokrewnych, organizacji zdrowia oraz literaturę popularna z edukacji zdrowotnej.
  • PBL tworzona jest w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Zawiera około 400tys. Rekordów. Jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Baza aktualizowana jest co kwartał.