kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Joanna.Wolos@bu.umk.pl

Polecane linki - historia

Wyszukiwarki

 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami
 • Sezam- baza danych w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych (z wyjątkiem archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu i ich oddziałów), a także w 23 współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych
 • Pradziad- baza danych zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych
 • IZA- Inwentarze Zespołów Archiwalnych jest to baza zawierająca informacje o materiałach archiwalnych
 • Infomine- multiwyszukiwarka zasobów internetowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
 • Digital Public Library of America- wyszukiwarka zdigitalizowanych przez Stany Zjednoczone obiektów różnego typu np.: mapy, zdjęcia

Repozytoria

 • DIR-Domena Internetowych Repozytoriów Naukowych zawiera zeskanowane teksty między innymi z historii
 • Cairn -baza artykułów z wielu dziedzin między innymi historii. Język bazy: francuski. Wybrane artykuły dostępne – jako streszczenie w jęz. francuskim i angielskim, lub jako całość w formacie – HTML lub – PDF  (w języku oryginału)
 • Hal-SHS- repozytorium z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
 • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje ponad 170 repozytoriów z dziedziny historii
 • re3data - międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości.  

Czasopisma

Portale

Katalogi

Blogi

Bibliografie

 • Bibliografia Historii Polskiej- obejmuje lata 1988-2007 umożliwia przeszukiwanie roczników wydawanych w formie książkowej przez Instytut Historii PAN, baza powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej
 • Bibliografia historii Pomorza i krajów bałtyckich- obejmuje lata 2004-2008
 • Bibliografia Warmii i Mazur- jest to przedmiotowa bibliografia rejestrująca piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego od 2001 roku ( wejście przez katalog Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie)
 • Bibliografia Historii Wielkopolski- ma charakter retrospektywny, wtórny i selektywny. Obejmuje publikacje polskie i obcojęzyczne (gł. niemieckie) z lat 1939-2000, w tym druki zwarte, artykuły oraz fragmenty tekstów, związane z dziejami Wielkopolski od czasów najdawniejszych do roku 2000 (wejście przez katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 • Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowo-Wschodniej- znajduje się na stronie Instytutu im. Herdera w Marburgu, dzięki materiałom nadsyłanym przez Pracownię Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN, zawiera m. in. większość pozycji dotyczących historii Polski, notowanych przez "Bibliografię Historii Polskiej" od r. 2001)