kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-97
Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl

Polecane linki - matematyka

Wyszukiwarki tematyczne

 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • CiteSeerX - wyszukiwarka naukowa działajaca na zasadzie indeksu cytowań
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami
 • MathWorld - encyklopedia matematyczna online, sponsorowana przez Wolfram Research.
 • Microsoft Academic Search - wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft.
 • WolframAlpha - baza wiedzy Stephena Wolframa, twórcy oprogramowania Mathematica.

Repozytoria

 • arXiv - elektroniczne archiwum naukowych preprintów.
 • Biblioteka Wirtualna Matematyki - archiwa polskich czasopism matematycznych.
 • CERN Document Server (CDS) - repozytorium z nauk ścisłych i technicznych.
 • The Electronic Library of Mathematics - matematyczna biblioteka elektroniczna z otwartym dostępem do monografii, materiałów konferencyjnych i czasopism.
 • The European Digital Mathematics Library (EuDML) - Europejska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa udostępniająca zasoby wiedzy matematycznej rozproszone obecnie w wielu instytucjach na terenie Europy.
 • OpenDOAR  (The Directory of Open Access Repositories) - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje 70 repozytoriów z matematyki i statystyki.
 • Project Euclid - dostęp do ponad miliona stron treści open-access z matematyki i statystyki.
 • re3data - międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości.
 • Registry of Open Access Repositories (ROAR) - spis repozytoriów naukowych z całego świata.

Czasopisma

Portale

Katalogi

Blogi

Bibliografie

 • BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska
 • Polska Bibliografia Naukowa - portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców.