kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl

Polecane linki - religioznawstwo

Wyszukiwarki tematyczne

  • Fidkar FIDES - multiwyszukiwarka do komputerowych baz bibliotek kościelnych w Polsce

Repozytoria

Czasopisma

Portale

Katalogi

Blogi

Bibliografie

  • Bazy bibliograficzne Biblioteki UKSW  - na bieżąco uzupełniane cztery bazy bibliograficzne: "Bibliografia Historii Kościoła", "Bibliografia teologii moralnej i etyki", "Polska Bibliografia Nauk Kościelnych" i "Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego"
  • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych  - uwzględnia zawartość ponad 180 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych oraz ponad 300 prac zbiorowych. Obejmuje okres od około 1980 r.
  • Polska Bibliografia Pneumatologiczna  - bibliografia obejmuje wydane w Polsce w latach 1946-2004 książki, dzieła zbiorowe i artykuły ściśle naukowe, popularno-naukowe, popularne oraz recenzje z zakresu pneumatologii (teologii Ducha św.)
  • Jan Paweł II. Bibliografia polska  - baza elektroniczna bibliografii osobowej - podmiotowej i przedmiotowej - papieża Jana Pawła II; gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace go dotyczące wydane na terenie Polski w latach 1949-1995, także w językach obcych. Nie uwzględnia poloników zagranicznych, z wyjątkiem prac, których recenzje ukazały się w kraju; pomija również prasę codzienną.