kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl

Polecane linki - politologia

Wyszukiwarki

 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Infomine - mutiwyszukiwarka zasobów internetowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami

Repozytoria

Czasopisma

 • e-Politikon - elektroniczny kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych UW
 • Historia i Polityka - półrocznik poświęcony mysli politycznej i stosunkom międzynarodowym
 • Nowe Media - czasopismo prezentujące najnowsze badania oraz refleksje teoretyczne nad wykorzystaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. Współtworzone przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.
 • Torun International Studies - rocznik poświęcony tematyce stosunków międzynarodowych

Portale

 • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl - oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea.
 • IPSA International Political Science Association - portal Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych
 • Politeja - portal politologiczny działający od 2007r., skierowany do studentów i absolwentów politologii
 • NowaPolitologia - portal skierowany do wszystkich interesujących się polityką i politologią. Portal daje możliwość publikacji studentom i pracownikom naukowym
 • OAP Ośrodek Analiz Politologicznych UW - portal niezależnej organizacji badawczej zajmującej się współczesnym problemami świata polityki

Katalogi

Blogi

Bibliografie

 • BazHum - bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
 • CEJSH - bibliografia zawartości czasopism z nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej