kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl

Polecane linki - politologia

Wyszukiwarki

  • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
  • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami

Repozytoria

Czasopisma

  • e-Politikon - elektroniczny kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych UW
  • Historia i Polityka - półrocznik poświęcony mysli politycznej i stosunkom międzynarodowym
  • Nowe Media - czasopismo prezentujące najnowsze badania oraz refleksje teoretyczne nad wykorzystaniem nowych mediów w życiu codziennym, kulturze, polityce, sztuce, etc. Współtworzone przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.
  • Torun International Studies - rocznik poświęcony tematyce stosunków międzynarodowych

Portale

Katalogi

Bibliografie

  • BazHum - bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
  • CEJSH - bibliografia zawartości czasopism z nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej