kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-22-18
Aneta.Nowak@bu.umk.pl

Polecane linki - nauka

Wyszukiwarki

Repozytoria

  • OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii
  • Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, niedostępnych już na rynku w wersji drukowanej
  • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN
  • re3data- międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych i naukowych. Rejestr zawiera ponad 2000 repozytoriów otwartych danych badawczych i naukowych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Naukowcy mogą zapoznać się z warunkami dostępu i korzystania z repozytoriów oraz opisem ich zawartości.

Czasopisma

  • BazHum - bazhum.muzhp.pl - to pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących, udostępnia je w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Baza obejmuje ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów
  • bazhum - baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów
  • Directory of Open Access Journals - DOAJ - katalog czasopism OA tworzony przez sieć bibliotek Lund University. Wykazuje 7275 tytułów czasopism z około 670.000 artykułami. 3395 czasopism można przeszukiwać na poziomie artykułów
  • Nauka - czasopismo Polskiej Akademii Nauk

Portale

Katalogi

Blogi

Bibliografie

  • Bibliografia narodowa - baza Biblioteki Narodowej
  • IBZ - International Bibliography of Periodical Literature - Międzynarodowa Bibliografia Zawartości Czasopism