kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
zuraw@umk.pl

Polecane linki - geografia

Wyszukiwarki tematyczne

 • AGRIS - wyszykiwarka zawierająca ponad 7 milionów odnośników bibliograficznych z zakresu nauk rolniczych
 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami
 • Google Earth - jest to najbardziej zaawansowana aplikacja kartograficzna. Umożliwia przeniesienie się do dowolnego miejsca na Ziemi i wyświetlanie zdjęć satelitarnych, map, ukształtowania terenu, budynków 3D, głębin oceanów, a nawet odległych galaktyk
 • Baza Demografia - baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce..

Repozytoria

 • Wirtualna Biblioteka Nauki - Jest to repozytorium pełnotekstowych czasopism polskich. Wśród nich szczególnie przydatna dla geografów baza AGRO, rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, w tym również z nauk geograficznych, rolniczych i technicznych.
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN - prezentowane są sukcesywnie digitalizowane publikacje wydane przez IGiPZ PAN oraz pozycje ze zbiorów CBGiOŚ, w tym zbiory z kolekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego (zgromadzone do 1953 roku), prof. Józefa Staszewskiego oraz historyczne mapy i atlasy. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do marca 2014 i finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. Zawiera już ponad 1 200 publikacji.

Czasopisma

Portale

Katalogi

 • Geographische Zentralbibliothek im Leibniz Institut fur Landerkunde - pod tym adresem znajduje się Centralny katalog niemieckich bibliotek geograficznych. Zawiera opisy 200 000 książek i czasopism w różnych językach. Wyszukuje się przez tytuł, autora, słowa kluczowe, tytuł czasopisma, serie, nazwę ciał zbiorowych, ISBN, ISSN.
 • Map Collections/Library of Congress - znajduje się tu katalog bardzo bogatych zbiorów kartograficznych Biblioteki Kongresu.
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska - Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska notuje prace m.in. z geografii Polski i świata, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innych pokrewnych dziedzin. Zawiera również zbiory kartograficzne. Internetowy katalog obejmuje całość wpływu książek od 1998 roku, podręczniki akademickie i wydawnictwa IGiPZ PAN. Sukcesywnie katalogowane są pozostałe pozycje. Zawiera ponad 1200 tytułów czasopism. Katalogowane są atlasy i wybrane mapy luźne.

Blogi

Bibliografie

 • International Geographical Bibliography - Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z 300 czasopism, książki, materiały konferencyjne, mapy, atlasy.
 • Bibliografia Geografii Polskiej - jest to baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. Obejmuje publikacje wydane w latach 1985-2008 i jest uzupełniana o kolejne, pełne lata.
 • Bibliographia Cartografica - Internationale Dokumentation des kartografischen Schriftums. Bibliografia ta notuje 32. 000 artykułów z czasopism i prac zbiorowych, a także ponad 5 600 monografii z zakresu  kartografii. Zawiera również linki do otwartych publikacji internetowych.