kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-22-19
Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl

Polecane linki - biologia

Wyszukiwarki

Repozytoria

 • Biblioteka Wirtualna Nauki.
 • Kolekcja Nauk Przyrodniczych – zawiera pełne teksty artykułów z archiwalnych numerów polskich czasopism przyrodniczych.
 • Cogprints - archiwum elektronicznych dokumentów z wielu dziedzin wiedzy między innymi z biologii.
 • OpenDoar, the Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje ponad 106 repozytoriów z biologii i biochemii, 105 z ekologii i ochrony środowiska i 206 z medycyny i nauk o zdrowiu.

Czasopisma

 • Arianta naukowe i branżowe polskie czasopisma biologiczne
 • Cell – wydawane jako dwutygodnik przez Cell Press (Elsevier) w Cambridge w USA, publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Posiada podobnie jak „Nature” i „Science” jeden z najwyższych wskaźników impact factor.
 • EZB Electronische Zeitschriftenbibliothek
 • Nature – jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych tygodników naukowych ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych.
 • Lista A-Z 
 • Plos Biology   - naukowe czasopismo biologiczne wydawane od 2003 roku.
 • Sciencejedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych wydawane przez American Association for the Advancement of Science jako tygodnik ilustrowany.

Portale

 • Biolog to ogólnopolski dziennik oraz naukowy portal społecznościowy. Podział tematyczny: biotechnologia, botanika, ekologia, genetyka, leśnictwo, medycyna, zoologia.
 • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl -  oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea
 • Europe PubMed Central, dawniej UK PubMED Central UKPMC - to unikatowe, bezpłatne źródło informacji z nauk biologicznych, medycznych i o zdrowiu. Baza zawiera ponad 25 milionów abstraktów i ponad 2 miliony pełnych tekstów artykułów. Dodatkowo zapewnia dostęp do patentów biomedycznych, przewodników dla klinicystów, raportów z badań oraz tez rozpraw doktorskich.
 • Fauna Europy
 • ResearchGate łączy ponad 1.9 mil. naukowców i badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym ponad 356 tysięcy biologów.

Katalogi

Blogi

 • Biokompost prowadzony przez Januarego Weinera, biologa ewolucyjnego, mikrobiologa,bioinformatyka z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech.
 • Researchblogging Jesteś badaczem? Zarejestruj swój blog!