kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Joanna.Szwarc-Kozlowska@bu.umk.pl

Polecane linki - biologia

Wyszukiwarki

 • Academic Earth - wyszukiwarka darmowych materiałów edukacyjnych: kursów i filmów z najlepszych uniwersytetów z całego Świata
 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami

Repozytoria

 • Biblioteka Wirtualna Nauki - Kolekcja Nauk Przyrodniczych – zawiera pełne teksty artykułów z archiwalnych numerów polskich czasopism przyrodniczych
 • Cogprints - archiwum elektronicznych dokumentów z wielu dziedzin wiedzy między innymi z biologii.
 • OpenDoar, the Directory of Open Access Repositories - katalog akademickich otwartych repozytoriów tworzony przez University of Nottingham w Wielkiej Brytanii, indeksuje ponad 106 repozytoriów z biologii i biochemii, 105 z ekologii i ochrony środowiska i 206 z medycyny i nauk o zdrowiu.

Czasopisma

 • Arianta naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
 • Cell – wydawane jako dwutygodnik przez Cell Press (Elsevier) w Cambridge w USA, publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Posiada podobnie jak „Nature” i „Science” jeden z najwyższych wskaźników impact factor.
 • EZB Electronische Zeitschriftenbibliothek - Electronic Journals Library
 • Nature – jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych tygodników naukowych ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych.
 • Lista A-Z 
 • Plos Biology   - naukowe czasopismo biologiczne wydawane od 2003 roku.
 • Sciencejedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych wydawane przez American Association for the Advancement of Science jako tygodnik ilustrowany.

Portale

 • e-Publikacje Nauki Polskiej.pl -  oferuje płatne i bezpłatne publikacje naukowe wydawane przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea
 • Europe PubMed Central, dawniej UK PubMED Central UKPMC - to unikatowe, bezpłatne źródło informacji z nauk biologicznych, medycznych i o zdrowiu. Baza zawiera ponad 25 milionów abstraktów i ponad 2 miliony pełnych tekstów artykułów. Dodatkowo zapewnia dostęp do patentów biomedycznych, przewodników dla klinicystów, raportów z badań oraz tez rozpraw doktorskich.
 • Fauna Europaea - baza zawierająca indeks nazw taksonomicznych lądowych i słodkowodnych zwierząt Europy z informacjami o ich geograficznym rozmieszczeniu
 • ResearchGate łączy ponad 1.9 mil. naukowców i badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy, w tym ponad 356 tysięcy biologów.

Blogi

 • Biokompost prowadzony przez Januarego Weinera, biologa ewolucyjnego, mikrobiologa,bioinformatyka z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech.
 • Researchblogging Jesteś badaczem? Zarejestruj swój blog!