kontakt z bibliotekarzem dziedzinowym:
tel. (+48-56) 611-44-04
Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl

Polecane linki - filozofia

Wyszukiwarki tematyczne

 • BASE - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata
 • Google Scholar - wyszukiwarka zasobów naukowych z całego świata z cytowaniami

Repozytoria

 • PhilPapers  - repozytorium filozoficzne prowadzone przez Uniwersytet Londyński
 • HAL - francuskie repozytorium instytucjonalne, ktore ma ponad 1200 prac filozoficznych online

Czasopisma

Portale

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne  - oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN  - oficjalna strona Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne   - strona Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, którego celem jest wspieranie badań w zakresie kognitywistyki oraz promocja jej zastosowań
 • Kogniwistyka.net  - wortal naukowy poświęcony tematyce umysłu, mózgu i sztucznej inteligencji
 • Toruńskie Koło Kognitywistyczne  - Strona studenckiej organizacji zrzeszającej entuzjastów nauk kognitywnych
 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne  - strona Polskiego Towarzystwa Semiotycznego prowadzącego działalność badawczą w dziedzinie językoznawstwa, teorii komunikacji, psycholingwistyki, socjolingwistyki, kognitywistyki, logiki i filozofii języka
 • Ośrodek Badań Filozoficznych  - strona stowarzyszenia, którego celem jest działanie na rzecz rozwoju filozofii i nauk społecznych
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu  - strona powstałego przy Wydziale Filozofii KUL Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, którego celem jest wspieranie studiów nad dorobkiem św. Tomasza z Akwinu, popularyzacja jego filozofii i teologii oraz badanie problemów współczesności w świetle jego nauki
 • Corpus Thomisticum - Projekt Corpus Thomisticum udostępnia nieodpłatnie za pośrednictwem sieci zbiór narzędzi pomocnych w studiowaniu myśli św. Tomasza z Akwinu, w tym m. in. oparte o najlepsze opracowania krytyczne wydanie całościowe dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu, katalog bibliograficzny wszystkich prac naukowych o św. Tomaszu i jego myśli począwszy od wieku XIII aż do czasów obecnych oraz wydanie elektroniczne głównych rękopisów dzieł św. Tomasza
 • Thomistica.net  - portal poświęcony wspieraniu akademickich studiów na myślą teologiczną i filozoficzną św. Tomasza z Akwinu
 • Le Grand Portail Thomas d'Aquin - portal poświęcony badaniom i upowszechnianiu myśli św. Tomasza z Akwinu oraz filozofii tomistycznej (francuskojęzyczny)
 • The Husserl Page  - strona poświęcona życiu i twórczości filozoficznej Edmunda Husserla oraz zapoczątkowanemu przez niego nurtowi badań fenomenologicznych. Zawiera pełną bibliografię prac Husserla oraz liczne odsyłacze do zasobów internetowych dotyczących Husserla i fenomenologii
 • Husserl-Archives Leuven  - strona Archiwum Husserla w Leuven przechowującego, opracowującego i udostępniającego w ramach cyklu dzieł zebranych pt. Husserliana dorobek rękopiśmienny oraz korespondencję E. Husserla.
 • Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena  - celem działalności Centrum jest prowadzenie badań nad spuścizną filozoficzną Romana Ingardena, a także bliskimi mu dziedzinami filozoficznymi, przede wszystkim fenomenologią. Centrum stawia sobie za zadanie organizację konferencji, odczytów i spotkań, wydawanie publikacji, oraz prowadzenie prac dokumentacyjnych i popularyzację myśli R. Ingardena
 • Towarzystwo Metafizyczne im. Alfreda N. Whiteheada  - oficjalna strona Towarzystwa, którego celem jest troska o zachowanie dziedzictwa wielkich systemów metafizycznych przeszłości oraz inspirowanie badań systematycznych nad poszczególnymi zagadnieniami filozoficznymi związanymi z problemem bytu
 • Filozofia - Wortal Filozoficzny  - rozbudowany, popularny serwis filozoficzny
 • Filozofia.org.pl  -  serwis filozoficzny
 • Wojciech Sady. Dzieje religii, filozofii i nauki  - strona prof. Wojciecha Sadego (UMCS)

Encyklopedie

Bibliografie