Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

ARCHIWA I KOLEKCJE OSOBOWE


MIRIAM AKAVIA, pisarka mieszkająca w Izraelu. Fragment archiwum literackiego zawiera książki drukowane w różnych językach, maszynopisy tekstów literackich, wycinki prasowe opowiadań, artykułów na temat twórczości pisarki i tłumaczeń oraz nieliczne rękopisy. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


ZOFIA BOBOWICZ, pisarka i tłumaczka mieszkająca w Paryżu. Fragment archiwum zawiera korespondencję z przyjaciółmi, pisarzami i wydawcami, m.in. Konstantym A. Jeleńskim.
Archiwum jest uzupełniane.


HANNA BOGUSŁAWSKA (1907-2001), pedagog, pisarka i publicystka polska zmarła w Londynie. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy książek dla dzieci, wspomnień i publikacji popularnonaukowych (w tym "Pamiętnik z powstania" i "Nauczanie czytania w krajach anglojęzycznych i próba przystosowania metod do j. polskiego"), a także książki literackie drukowane, notatki, gry, zabawy i inscenizacje, odczyty oraz materiały do biografii. Archiwum zawiera ponadto dokumentację związaną z biografią dwóch innych osób: Heleny Radlińskiej, bibliotekarki i historyka, w tym maszynopis wspomnień "Posiew wolności" (druk. 1934) i fotografie, listy oraz papiery Tadeusza Dąbrowskiego, oficera PSZ na Zachodzie. Archiwum jest darem pisarki oraz jej córki, Ewy Barker.
Archiwum jest uporządkowane.
Inwentarz archiwum


KONSTANTY BRANDEL (1880-1970), malarz i grafik zmarły we Francji. Fragment archiwum zawiera dokumentację biograficzną i działalności artystycznej (katalogi, artykuły prasowe, książki i fotografie, dokumentacja wystaw) oraz pamiątki osobiste, ordery, zegarki itp. Najcenniejszą cześć kolekcji stanowi zespół oryginalnych prac, w tym ponad 500 akwafort, akwatint, drzeworytów, a ponadto kilkaset akwarel, obrazów olejnych, rysunków, szkicowników i notatników; także publikacje, których był ilustratorem. Archiwum jest darem Witolda Leitgebera.
Archiwum jest uporządkowane.
Materiały dotyczące Konstantego Brandla w archiwum Witolda Leitgebera
Więcej


ZDZISŁAW BRONCEL (1909-1998), poeta, publicysta, autor sztuk teatralnych i audycji radiowych zmarły w Londynie. Archiwum zawiera maszynopisy sztuk, w tym: "Imiona króla" i "Grzech" (który jest autorskim uzupełnieniem dramatu S. Żeromskiego), słuchowiska radiowe, w tym głośną "Ucieczkę do Egiptu" z 1963 roku, inedita poetyckie, szkice i artykuły prasowe, notatki i materiały dokumentacyjne. Najobszerniejsze są materiały związane z działalnością radiową, w tym nagrania teatru radiowego, skrypty audycji, wywiadów (np. z Arturem Rubinsteinem i Henrykiem Scheryngiem z 1971) i recenzji radiowych dla BBC. Znajdują się w nim również korespondencje zawodowe i rodzinne, wycinki prasowe i pamiątki. Archiwum jest darem Anny Broncel.
Archiwum jest porządkowane.


JÓZEF BUJNOWSKI (1910-2001), pisarz, wydawca, nauczyciel akademicki zmarły w Londynie. Fragment archiwum zawiera obszerną dokumentację Komitetu Redakcyjnego "Sitwy" - czasopisma Zgrupowania Wileńskiej Brygady Żubrów z lat 40. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


HENRYK BUKOWSKI (1839-1900), antykwariusz ze Sztolholmu. Archiwum zawiera fragment korespondencji.


MICHAŁ CHMIELOWIEC (1918-1974), pisarz, eseista, tłumacz i redaktor "Wiadomości" w latach 1967-1973. Archiwum zawiera obszerną i bogatą korespondencję redakcyjną i prywatną, w tym listy J. Bielatowicza, A. i B. Bobkowskich, Z. Broncela, J. i M. Czapskich, A. Czerniawskiego, H. Elzenberga, M. Erdman, M. Hemara, K. A. Jeleńskiego, J. Kosińskiego, Z. Kozarynowej, L. Lipskiego, J. Mieroszewskiego, J. Nowaka, T. Nowakowskiego, B. Przyłuskiego, J. Rostworowskiego, T. Terleckiego, J. Wittlina oraz ponad 50 listów M. Wańkowicza, prawie 100 J. Giedroycia i tyleż W. Tarnawskiego oraz ponad 200 listów J. i B. Mackiewiczów. Duży zespół stanowią rękopisy książek, artykułów i przekładów Chmielowca, w tym wiersze zebrane w tomie Chwile oraz artykuły pisane do "Kultury", "Życia", "Wiadomości" i "Kontynentów". Ponadto, rękopisy i skrypty słuchowisk i audycji radiowych, m.in.: "I don't like it", "Nowy nakaz", "Współistnienie". W kolekcji znajdują się też fotografie, dokumentacja współpracy z RWE i Głosem Ameryki, teczki wycinków prasowych oraz pamiątki (w tym dokumenty osobiste). Uzupełnieniem archiwum są duże komplety czasopism redagowanych lub współredagowanych przez Chmielowca: "Polak w Indiach" (1944-1947), "Słoniątko Indyjskie" (1945-1947), "Życie", "Kontynenty" i "Wiadomości". Archiwum jest darem wdowy, Ireny Hradyskiej. Część materiałów stanowią też korespondencje i wycinki prasowe dotyczące ofiarodawczyni. Materiały związane z Józefem Mackiewiczem nie są udostępniane.
Archiwum jest uporządkowane.
Inwentarz archiwum
Więcej


WŁADYSŁAW CHOJNACKI (1920-1991), bibliograf, historyk prasy polonijnej i emigracyjnej. Fragment korespondencji naukowej. Archiwum jest darem Wojciecha Chojnackiego.
Archiwum jest porządkowane.


EDWARD CHUDZYŃSKI (1921-1990), poeta, dramatopisarz i aktor zmarły w Londynie, współautor kabaretu "PE-CH". Archiwum zawiera komplet sztuk teatralnych ("Barbara Radziwiłłówna" - adaptacja "Zygmunta Augusta" S. Wyspiańskiego, "Trzy wiosny", "Ulica Podwale 7", "Miłość surowo wzbroniona", "Premiera Pana Premiera", "Wodewil warszawski", "Jasełka Polskie", "Łowcy mgły" i "Fircyka w londyńskich kłopotach") i 10 słuchowisk radiowych (m.in.: "Gość z Bajki Lelewela", "Zwycięstwo bez dzwonów", "Ostatni kurant", "Książę Pepi", "Bitwa o Wielką Brytanię"). Poza tym rękopisy i maszynopisy poetyckie, w tym wiersze z lat wojennych zebrane w nie drukowanych zbiorach ("Wiersze wybrane", "Kręgi", "Pajęczyny", "Sen o pochodni olimpijskiej" czy "Erotyki"), opowiadania, wspomnienia ("Pechowe życie"), piosenki, szkice programów radiowych i artystycznych, wycinki prasowe recenzyjne, dokumentację udziału w akademiach i wydarzeniach emigracyjnych z lat 1967-1989, dokumenty związane ze służbą wojskową itp. Duży zbiór, to materiały działalności kabaretowej i nagrania dźwiękowe kabaretu "PE-CH" prowadzonego przez Jana Pęskiego i E. Chudzyńskiego, w tym programy, recenzje, fotografie i wszystkie teksty obu autorów. Archiwum jest darem wdowy, Haliny Chudzyńskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


MAJA E. CYBULSKA, pisarka, publicystka z Londynu. Archiwum zawiera dokumentację źródłową i korespondencję do książki Rozmowy ze Stanisławem Gliwą, w tym materiały do historii szpitala w Mabledon, grafiki i rysunki Tadeusza Piotrowskiego oraz komplet druków Stanisława Gliwy z okresu mabledońskiego. Archiwum zawiera ponadto maszynopis zbioru wierszy Wacława Iwaniuka "Nocne rozmowy. Wiersze" z odręcznymi poprawkami autora oraz nieliczne korespondencje pisarki. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


BARBARA CZAPLICKA, poetka zmarła w Kanadzie. Archiwum zawiera rękopisy wierszy, materiały biograficzne i nieliczne korespondencje z pisarzami, m.in. Witoldem Gombrowiczem. Archiwum jest darem Anny Lapińskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


RYSZARD DEMEL, malarz i witrażysta mieszkający w Padwie. Archiwum zawiera dokumentację działalności polskich artystów plastyków we Włoszech i w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2000 (korespondencje, oryginalne rysunki i szkice, ulotki, wycinki prasowe, dokumenty osobiste, fotografie itd.), w tym kompletna dokumentacja działalności "Grupy 49", nagrania filmowe z wystawy artystów grupy w Londynie oraz maszynopis wspomnień "Zapiski studenta rozbrojonego". Ryszard Demel podarował również rysunki i akwarele Kazimierza Dźwiga, Mariana Hełm-Pirgo, Mariana Kościałkowskiego, Leona Piesowockiego, Henryka Siedlanowskiego, Aleksandra Wernera, Kazimierza Stachiewicza i Andrzeja J. Bobrowskiego. Osobną część stanowią prace artysty. W archiwum znajduje się ponadto obszerna dokumentacja do biografii pisarza Sergiusza Piaseckiego, którego Demel był przyjacielem i powiernikiem. W tym maszynopisy trzech książek wspomnieniowych malarza o autorze Bogom nocy równi "Sergiusz Piasecki 1901-1964. Życie i twórczość. Zarys monograficzny" (1981), "Sergiusz Piasecki. Notatki o pisarzu i powieści Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy" (1979), "Sergiusz Piasecki 1901-1964. Życie i twórczość" (1996). Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


WŁODZIMIERZ M. DRZEWIENIECKI, historyk, bibliograf, pułkownik dyplomowany WP mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Archiwum zawiera pełną, skrupulatnie zebraną, dokumentację biograficzną z lat 1975-1992, w tym: wycinki prasowe, komplet publikacji autorskich, bibliograficznych i naukowych oraz nieliczne korespondencje.
Archiwum jest uzupełniane.
Inwentarz archiwum
Więcej


JANUSZ EICHLER (1923-2002), artysta malarz, grafik zmarły w Argentynie. Archiwum zawiera rysunki i prace graficzne, dokumentację działalności artystycznej oraz fotografie i dokumenty biograficzne z lat 1940-2002. Dar siostry, Krystyny Eichler.
Archiwum jest porządkowane.


KRYSTYNA EICHLER, malarka, architekt mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Kolekcja zawiera dokumentację działalności zawodowej (dokumentacja architektoniczna) i artystycznej oraz obraz olejny. W archiwum znajdują się listy Wacława Iwaniuka do malarki. Fragment archiwum stanowią prace graficzne, rysunki i karykatury Stanisława Jukowicza (1915-1996), architekta, drzeworytnika, karykaturzysty i entomologa, prywatnie męża malarki.
Archiwum jest uporządkowane.


ANNA FRAJLICH, poetka ze Stanów Zjednoczonych. Fragment archiwum korespondencyjnego, w tym listy Stefanii Kossowskiej, Stanisława Gliwy, Jana Kotta, Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej, Stanisława Wygodzkiego, Wacława Iwaniuka i in. W kolekcji znajdują się również nieliczne rękopisy wierszy. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


BARBARA GAŹDZIK, historyk literatury z Londynu. Fragment archiwum zawierający materiały do biografii literackiej Bronisława Przyłuskiego, w tym - prócz korespondencji i rękopiśmiennych ineditów - oryginalny, nigdy nie publikowany projekt tomu wierszy Przyłuskiego z linorytami Tadeusza Piotrowskiego oraz teczka kilkunastu grafik Piotrowskiego. W archiwum znajduje się również list i fotografie Josepha Conrada. Archwium w części dotyczącej Bronisława Przyłuskiego nie jest dostępne do roku 2020.


HENRYK GIERSZYŃSKI (1845-1930), działacz emigracyjny z Francji. Zbiór dokumentów.


ŁUCJA GLIKSMAN (1913-2003), językoznawca i poetka mieszkająca w Izraelu. Archiwum zawiera publikacje naukowe własne, rękopisy literackie, nagrania filmowe i dźwiękowe oraz korespondencję rodzinną i literacką, w tym z Marią i Józefem Czapskimi, Jerzym Giedroyciem i innymi. Archiwum zawiera ponadto dokumentację związaną z działalnością polityczną męża pisarki, Jerzego Gliksmana. Osobny dział stanowi korespondencja kondolencyjna po śmierci Leo Lipskiego, który był długoletnim towarzyszem życia pisarki.
Archiwum nie jest dostępne do roku 2025.


JÓZEF GODLEWSKI, dyplomata. Fragment archiwum zawiera m.in. korespondencję oraz nie drukowane pamiętniki z lat 1940-1941. Dar córki, Izabelli Godlewskiej de Aranda.
Archiwum jest porządkowane.


JANINA GRANOWSKA-RENNIE, artystka i rzeźbiarka z Londynu zajmująca się, oprócz tradycyjnych, alternatywnymi technikami artystycznymi. Po ukończeniu Schools of Art w Glasgow została zatrudniona w John Beswick Studio jako modelarka. Artystka do dziś współpracuje z Royal Doulton, jednym z największych w świecie producentów i dystrybutorów porcelany (firmę założono w 1815 r.). Kolekcja zawiera kompozycje tworzone na tkaninach (farby, kolorowe nici), grafiki i figurki porcelanowe.
Archiwum jest porządkowane.


KRYSTYNA GRANOWSKA-STROBEL, śpiewaczka, aktorka, malarka. Archiwum obejmuje dokumentację działalności artystycznej na scenach Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz kolekcję prac malarskich.
Archiwum jest uporządkowane.


NATAN GROSS, pisarz polski, reżyser i publicysta mieszkający w Izraelu. Archwium zawiera przede wszystkim kilkadziesiąt teczek korespondencji z ludźmi książki i filmu, pisarzami, wydawcami i instytucjami polskimi w kraju i na emigracji oraz przyjaciółmi i czytelnikami. Wśród korespondentów są m.in. J. Maurer, S. Kossowska, T. Polanowski, H. Filipowicz, M. Borwicz, J. Ficowski, H. Grynberg, C. Miłosz, T. Wittlin, T. Zamorski, W. Szymborska, W. Iwaniuk, T. Karren i inni. Poza tym archiwum gromadzi rękopisy wierszy i notatki do szkiców, a także nadsyłane sukcesywnie wycinki prasowe, publikacje itp. Archiwum jest uzupełniane.
W archiwum Grossa znajdują się ponadto listy wielu osób do Józefa Haubenstocka, filantropa i fundatora licznych wydawnictw książkowych w kraju i na emigracji (z lat 1978-1984).
Archiwum jest uporządkowane.


PIOTR GUZY, pisarz mieszkający w Hiszpanii. Archiwum zawiera skrypty audycji radiowych, notatki prasowe, korespondencje z wydawcami polskimi i zagranicznymi, w tym "Wiadomościami" i Instytutem Literackim, tłumaczami (np. Allanem Kosko i Celiną Wieniewską) oraz przyjaciółmi, m.in. Markiem Hłasko, Pawłem Łyskiem, Michałem Chmielowcem. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


TADEUSZ HAMERSKI, publicysta i działacz polonijny z Kanady. Fragment archiwum zawiera publikacje, materiały warsztatowe oraz dokumenty biograficzne.
Archiwum jest porządkowane.


JADWIGA HARASOWSKA (1904-1978), dziennikarka, wydawca i ADAM HARASOWSKI (1904-1996), kompozytor, wydawca z Glasgow. Archiwum zawiera dokumentację z działalności wydawniczej i księgarskiej wydawnictwa "Książnica Polska" w Glasgow założonej i prowadzonej przez J. Harasowską, w tym korespondencję "Książnicy Polskiej" (z lat 1940-1952) z pisarzami, wydawcami i wybitnymi osobistościami polskiej emigracji, m.in.: Marianem Kukielem, Zygmuntem Nowakowskim, Rosą Bailly, Władysławem Raczkiewiczem. W archiwum znajdują się ponadto roczniki czasopism redagowanych przez J. Harasowską oraz prywatna korespondencja i materiały z działalności artystycznej A. Harasowskiego. Dar Joyce Harasowskiej.
Archiwum jest porządkowane.


JANINA HAUBENSTOCK (1915-1998), JÓZEF HAUBENSTOCK (1913-1984), filantropi i mecenasowie kultury polskiej. Zbiór dokumentów. Dar Lidii Ziółkowskiej.


ZYGMUNT HAUPT (1907-1975), pisarz zmarły w Stanach Zjednoczonych. Fragment korespondencji do kilku wydawców emigracyjnych i pisarzy: paryskiego Instytutu Literackiego, "Tematów", Pawła Mayewskiego i Leopolda Tyrmanda. Kopie korespondencji pozyskane z Instytutu Hoovera w Stanford oraz od Jacka Niećko ze Stanów Zjednoczonych.
Archiwum jest uporządkowane.
Więcej


GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI (1919-2000). Rękopis eseju "Ex voto" podarowany przez autora. W Archiwum znajduje się także fragment księgozbioru pisarza podarowany przez Barbarę Gaździk.


WACŁAW HRYNIEWICZ-BAKIEROWSKI, generał WP, publicysta autor wspomnień, członek Rządu RP na Uchodźstwie, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Archiwum zawiera dokumentację działalności politycznej różnych agend Rządu RP w Stanach Zjednoczonych w latach 80., w tym "Communiques of the Ministry of Foreign Affairs of the Polish Government (in Exile) 1983-1985" i "Dzienniki Ustaw" RP (na uchodźstwie). W archiwum znajdują się też korespondencje z władzami, instytucjami i fundacjami amerykańskimi na tematy polskie, wycinki z prasy i wydawnictw amerykańskich dot. Polski oraz wydawnictwa emigracyjne, np. dotyczące rozłamu polskiej emigracji w 1966 roku. Ponadto: komplet prac autorskich (także publikowanych pod ps. Stefan Zachartowicz) drukowanych i maszynopiśmiennych, np. "America wake up", oraz maszynopisy obce, m.in. sześć tomów "Historii politycznej Polski" J. Z. Sobolewskiego. W czerwcu 2003 przekazał mundur oraz odznaczenia i medale wojskowe. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


JANUSZ IHNATOWICZ, poeta, członek grupy "Kontynenty" wykładowca uczelni katolickich w Stanach Zjednoczonych. Fragment archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy wierszy z lat 50-80. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


ZOFIA ILIŃSKA (1921-1995), poetka i pisarka. Kolekcja zawiera nieliczne maszynopisy wierszy i prozy oraz dokumentację prasową. Dar Teresy Halikowskiej-Smith.


WACŁAW IWANIUK (1912-2001), poeta zmarły w Kanadzie. Archiwum trafiło do Torunia w końcu 1996 roku jako dar autorski. Archiwum nie jest kompletne, część korespondencji została jeszcze w Kanadzie. Rzeczy przywiezione do Polski można podzielić na trzy części: dokumentację papierową - listy, wycinki, materiały biograficzne, rękopisy itp., kolekcję książek oraz obrazy i grafikę. W części papierowej, archiwum zawiera obszerną korespondencję z wieloma wybitnymi pisarzami, artystami i wydawcami emigracyjnymi w tym S. Balińskim, S. Barańczakiem, J. Kosińskim, A. Watem, M. Kuncewiczową, G. Herlingiem-Grudzińskim, J. Stempowskim, K. Wierzyńskim, T. Sułkowskim, T. Terleckim, J. Rostworowskim, A. Jantą, J. Wittlinem, S. Kossowską, J. Łobodowskim, T. Nowakowskim, Z. Romanowiczową, Z. i Z. Herzami, M. Grydzewskim, J. Giedroyciem, zmarłą w 1998 roku malarką Kali Weynerowską i innymi. Wiele jest też listów z kraju, w tym od J. Iwaszkiewicza, Z. Najdera, W. Szymborskiej, redakcji "Twórczości", "Poezji", "Kresów" i innych pism literackich. W archiwum znajdują się też korespondencje poetki i tłumaczki R. Bailly oraz dwa listy wybitnego poety amerykańskiego Ezry Pounda.
Nieliczne rękopisy zawierają zarówno wiersze jak i wspomnienia. W archiwum jest też kilka maszynopisów książek Iwaniuka: "Moje strony świata", "Antologia poezji amerykańskiej" w tłumaczeniu W. Iwaniuka, książka o Łobodowskim, wydana w Toruniu oraz tom wspomnień o pisarzach. W kolekcji znajduje się też obszerny zbiór fotografii, wycinki prasowe i materiały do biografii, w tym dokumentacja pobytu w Polsce, wystaw i spotkań z czytelnikami. Bardzo ważną częścią archiwum papierowego jest też kilkanaście notatników, rodzaj dziennika lektur i korespondencji. Uzupełnieniem archiwum pisarza są maszynopisy obce, w tym praca magisterska D. Kawalec "Poeta niepokoju. O powojennej liryce W. Iwaniuka" (Rzeszów 1992), tłumaczenia poezji B. Leśmiana (Mythematics and Extropy), R. Wojaczka i A. Bursy (przez zespół: A. Czerniawski, A. Busza, J. Darowski i B. Czaykowski) oraz "Ballady i romanse" Aleksandra Maliszewskiego.
Osobny zespół stanowi kilkadziesiąt książek wydzielonych z obszernego księgozbioru, który przekazany został do Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie. Te, które zostały to książki autorskie, dedykacje (np. J. Wittlina, T. Parnickiego, J. Czapskiego, K. Wierzyńskiego, N. Grossa, H. Grynberga, A. Janty, J. Kosińskiego i innych), tłumaczenia wierszy Iwaniuka w kanadyjskich antologiach i czasopismach, książki przyjaciół i najważniejsze lektury, w tym poezje E. Pounda.
Wraz z archiwum trafiły do Torunia dwa płótna J. Czapskiego (Śledzie, Refleksja), jeden olej Jana Lebensteina (Coëxistence) oraz kilka rysunków Czapskiego, Z. Turkiewicza i innych.
Archiwum jest uporządkowane.
Inwentarz archiwum


JANINA JASIŃSKA-LUTEREK, malarka mieszkająca w Szwecji. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej, obraz olejny oraz akwarele.


HANNA JAZŁOWIECKA, poetka, dziennikarka prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych. Archiwum zawiera artykuły prasowe i poezje.


KONSTANTY ALEKSANDER JELEŃSKI (1922-1987), pisarz, publicysta, tłumacz. Zbiór dokumentów z okresu pracy w Kongresie Wolności Kultury, wyodrębnionych z materiałów Kongresu. Archiwum zawiera rękopiśmienną dokumentację pracy nad antologią "Po prostu" oraz antologią poezji polskiej po francusku. Ponadto liczne rękopisy artykułów Jeleńskiego publikowanych w prasie Kongresu, korespondencje, a także rękopisy i maszynopisy obce, np. W. Gombrowicza, Z. Romanowicz, W. Wirpszy. Dar Bronisława Mazowieckiego.
Archiwum jest porządkowane.


ALFRED JESION (1919-1997), rzeźbiarz zmarły w Szwecji. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej, fotografie rysunków oraz 20 rzeźb. Dar Danuty Szymańskiej-Jesion.
Archiwum jest uporządkowane.


JADWIGA JURKSZUS-TOMASZEWSKA (1918-19996), pisarka i dziennikarka zmarła w Kanadzie. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy prac naukowych i literackich, w tym związane z Kongresem Kultury Polskiej na Obczyźnie z 1985 roku, korespondencję z rodziną i przyjaciółmi, drukowane prace autorskie i dedykacje, wycinki prasowe, materiały do "Słownika pisarzy emigracyjnych", album fotografii oraz pamiątki. W archiwum znajduje się również komplet redagowanego wraz z mężem "Prądu", literackiego dodatku do czasopisma "Głos Polski", wychodzącego w Toronto w latach 1961-1964. Archiwum jest darem męża, Adama Tomaszewskiego oraz Henryka Wójcika.
Archiwum jest uporządkowane.


ALINA KALCZYŃSKA, artystka mieszkająca we Włoszech. Kolekcja zawiera ilustrowane przez malarkę książki oraz katalogi wystaw, a także oryginalne prace graficzne.


TAMARA KARREN-ZAGÓRSKA (1913-1997), publicystka, poetka i dramatopisarka polska zmarła w Londynie. Archiwum literackie zawiera obszerną korespondencję z rodziną w Izraelu, prywatną z mężem Wacławem Zagórskim, wydawcą i pisarzem oraz Romanem Brandstaetterem, pierwszym mężem pisarki, a także prywatną i literacką z pisarzami i przyjaciółmi, w tym Tadeuszem Wittlinem, Leopoldem Kielanowskim, Haliną i Kazimierzem Wierzyńskimi, Janem Rostworowskim, Józefem Lichtenem, Tadeuszem Nowakowskim, Zofią Romanowiczową, Jerzym Zagórskim, Stanisławem Wygodzkim, Władysławem Bartoszewskim, Aleksanderm Jantą, Januszem Kowalewskim, Zofią Kozarynową, Józefem Lewandowskim, Natanem Grossem, Niną Andrycz itp. W archiwum znajdują się rękopisy i maszynopisy dwóch granych w Polsce i na świecie sztuk teatralnych: głośnej "Kim był ten człowiek? Rzecz o Januszu Korczaku" i "Pani Gabriela" oraz różne wersje innych utworów dramatycznych, np. sztuki "Byłaś moją przyjaciółką". Ponadto, w papierach zachowały się liczne rękopisy wierszy i artykułów, wycinki prasowe, dokumentacja dotycząca Very Gran, dokumentacja fotograficzna i ikonograficzna oraz cenne teatralia emigracyjne, a także książki, dedykacje, pamiątki i nagrania dźwiękowe (np. Wieczór "Kontynentów" z udziałem Stefana Kisielewskiego). W papierach Tamary Karren zachował się niewielki fragment archiwum WANDY BABIŃSKIEJ zawierający listy J. Lechonia i J. Tuwima.
Archiwum jest porządkowane.


KRYSTYNA KIBISH-OŻAROWSKA, publicystka, krytyk sztuki ze Stanów Zjednoczonych. Archiwum zawiera maszynopisy artykułów prasowych, wycinki prasowe i nadbitki, nieliczne korespondencje oraz materiały do biografii.
Archiwum jest uzupełniane.


MIECZYSŁAW KIERKŁO, pisarz i publicysta mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Archiwum zawiera dokumentację działalności społecznej, publicystycznej i literackiej. Znajdują się w nim również publikacje emigracji polskiej z Connecticut oraz niemal komplet roczników czasopisma "Listy do Polaków".
Archiwum jest uporządkowane.


RYSZARD KIERSNOWSKI (1912-1977), pisarz, reżyser teatralny i publicysta zmarły w Londynie. Fragment archiwum zawiera komplet czasopisma "Odsiecz. Polska Walcząca w Ameryce" z 1941-1942, redagowanego przez Kiersnowskiego, maszynopis sztuki "Oberlangen", nagrania programów radiowych BBC, fotografie i książki autorskie. Archiwum jest uzupełniane. Dar wdowy, Krystyny z Dygatów Kiersnowskiej.


JÓZEF KISIELEWSKI (1905-1966), pisarz, polityk, redaktor prasy emigracyjnej. Fragment archiwum zawiera notatki, korespondencję (np. listy Michała Pawlikowskiego) oraz dokumentację działalności pisarza w Rządzie RP na Uchodźstwie w latach wojny. W tym komplet codziennych "Komunikatów Radiowych" z połowy 1943 roku, maszynopisowe tajne "Biuletyny Wiadomości Krajowych" (nr 1-49/1945), raporty i sprawozdania z sytuacji w Polsce z lat 1942-1945, w wojsku polskim w Szkocji (1942), sytuacji w obozach niemieckich, przeglądy prasy niemieckiej, amerykańskiej i litewskiej, streszczenia książek angielskich o Polsce. Archiwum zawiera też np. poufne "Komunikaty Inwigilacyjne MON" z 1945 roku, tajny raport MSW "Straty kultury" z 1944 roku, raport Ambasady RP w Turcji z 1944 roku, opracowania Polish Study Group on Current Affairs (1944), oraz anonimowy maszynopis pracy "Turkey and peace". Wielką rzadkością wydaje się być tajny raport "Bilans pomocy polskich wojsk podziemnych dla armii sowieckiej", depesze z kraju na temat "Tępienia AK przez Sowiety" oraz Meldunki Oddziału Inf. Wywiadowczej Sztabu Naczelnego Wodza z 1945 r. z rozmów z Polakami służącymi w oddziałach SS armii niemieckiej. Dar Stefanii Kossowskiej.
Archiwum jest porządkowane.


ANDRZEJ KŁOSSOWSKI (1938-1997), bibliofil, historyk, badacz książki polskiej na obczyźnie.Archiwum.
Archiwum jest porządkowane.


STEFANIA KOSSOWSKA (1909-2003), pisarka, dziennikarka, publicystka, ostatnia redaktorka londyńskich "Wiadomości" i "Środy Literackiej". Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy prac autorskich, korespondencję z autorami i przyjaciółmi, wycinki prasowe, fotografie i pamiątki. Osobną część stanowi liczący kilkaset woluminów księgozbiór, w tym wiele książek z dedykacjami autorskimi znanych pisarzy i poetów.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


ADAM KOSSOWSKI (1905-1986), malarz i rzeźbiarz mieszkający w Londynie. Kolekcja pamiątek i dokumentacji fotograficznej działalności artystycznej. Zbiór zawiera część wyposażenia pracowni malarskiej, materiały warsztatowe, rysunki, szkice, fotografie prac rzeźbiarskich oraz katalogi i książki. Ponadto kilka obrazów olejnych, kafli ceramicznych i rzeźb. Dar Stefanii Kossowskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


JANINA KOŚCIAŁKOWSKA, pisarka mieszkająca we Francji. Archiwum zawiera korespondencje z pisarzami (m.in. J. Stempowskim), przyjaciółmi (np. Janem Chmielińskim, malarzem z Zanzibaru) oraz rękopisy i wspomnienia. W kolekcji znajdują się ponadto maszynopisy nie drukowanych dramatów oraz opowiadań. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


JAN MARIAN KOŚCIAŁKOWSKI (1914-1977), (ps. Marian), malarz, rzeźbiarz i rysownik zmarły w Anglii. Archiwum jest kompletne i składa się z dwóch samodzielnych części: rękopisów literackich (głównie wierszy pisanych po polsku i francusku), rękopiśmiennych dzienników (w dwóch dużych tomach), setek kart notatek i notatników, niewielkiej korespondencji z rodziną, malarzami i pisarzami, m.in. Sergiuszem Piaseckim, pamiątek, fotografii i materiałów biograficznych, w tym dokumentacji wystaw malarskich i rzeźbiarskich, korespondencji z wystawcami, dokumentacji pobytu w wojsku itp. Część drugą, nieporównanie większą, stanowią szkicowniki z lat 1942-1977 oraz kilka tysięcy rysunków, grafik, gwaszy, akwarel i obrazów olejnych z całego okresu działalności malarskiej artysty od lat studenckich po lata 70. W części tej znajdują się też prace graficzne drukowane, w tym np. egz. A sentimental journey through France and Italy L. Sterne z 1948 roku z rysunkami Mariana, w którym malarz dorysował kilkadziesiąt nowych ilustracji w stylu książki i epoki. Dar wdowy po malarzu, Lidii Kruszyńskiej-Kościałkowskiej.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


JAN KOTT (1914-2001), pisarz, historyk literatury, eseista zmarły w Stanach Zjednoczonych. Archiwum zawiera dokumentację prasową działalności naukowej i literackiej w Stanach Zjednoczonych, rękopisy i maszynopisy artykułów i tekstów literackich, w tym sztuki "Kandyd czyli optymizm" oraz szkiców "Burza albo powtórzenie" i "Esej o Fauście", ponadto wycinki recenzji własnych książek, nadbitki i korespondencje z lat 1958-1998 z wydawcami, tłumaczami i przyjaciółmi w USA i Polsce, m.in. z "Zeszytami Literackimi". W archiwum znajdują się również pamiątki (dyplomy, odznaczenia, nagrody) oraz bogata dokumentacja fotograficzna, a także fragment księgozbioru z dedykacjami.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


JANUSZ KOWALEWSKI (1910-1996), prozaik, dziennikarz i publicysta zmarły w Londynie. Archiwum jest uporządkowane.
Inwentarz archiwum


ZYGMUNT KOWALSKI, malarz z Argentyny. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej, rysunki z lat 50.-60. oraz kilkadziesiąt obrazów olejnych.


MARIAN KRATOCHWIL (1906-1997), malarz zmarły w Londynie. Archiwum zawiera dokumenty osobiste, foldery i katalogi wystaw, książki, fotografie rodzinne, nagrania filmowe, listy Mariana do brata. Część kolekcji to rysunki i szkice przedwojenne oraz obrazy olejne a także gipsowa głowa przedstawiająca artystę. Dar brata, Zbigniewa Kratochwila i jego córki, Ewy Gubały.
Archiwum jest uporządkowane.
Więcej


JAN KROK-PASZKOWSKI, pisarz i dziennikarz radiowy z Londynu. Fragment archiwum zawiera prace autorskie, książki i maszynopisy, w tym dramat "Czerwony Kur", oraz materiały do biografii. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


EUGENIUSZ KRÓLIKOWSKI, działacz społeczny z Wielkiej Brytanii. Materiały dotyczące Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - Coventry, w tym Domu Polskiego i Powszechnego Uniwersytetu Emigracyjnego.


EUGENIUSZ KRUSZEWSKI, historyk, pisarz i publicysta z Danii, dyrektor Instytutu Polsko-Skandynawskiego. Fragment archiwum zawiera "Kronikę" Polskiej Rady Społeczno-Kulturalnej za lata 1971-1985. Darem E. Kruszewskiego jest archiwum Baro.


IRENA KRZYWICKA (1899-1994), pisarka i publicystka zmarła we Francji. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy autorskie, nieliczne korespondencje oraz materiały zebrane przez Agatę Tuszyńską w trakcie prac nad książką o Krzywickiej. Dar syna, Andrzeja Krzywickiego.
Archiwum jest uporządkowane.


JERZY R. KRZYŻANOWSKI, historyk literatury, prozaik, krytyk literacki mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wśród archiwaliów znajdują się, m.in. materiały (maszynopisy, wycinki prasowe, fotografie) dotyczące Armii Krajowej (np. majora "Zapory" - Hieronima Dekutowskiego), Katynia (wykorzystane częściowo w międzynarodowej antologii poezji, dramatu i prozy Katyń w literaturze), Rafała Malczewskiego (m.in. kopie listów malarza do Jana Lechonia z lat 1952-1955). Osobną część archiwum stanowi bogata korespondencja z pisarzami, wydawcami oraz rodzinna, w tym listy od ojca, Juliana Krzyżanowskiego. Przekazany księgozbiór zawiera dedykacje wielu pisarzy krajowych i emigracyjnych. Cennym materiałem do biografii prof. Krzyżanowskiego jest prowadzona przez niego od 1948 r. "bibliografia" - właściwie szczegółowa kronika życia naukowego - gdzie, obok dokumentów osobistych, są wycinki prasowe, druki okolicznościowe (np. programy konferencji), kopie wszystkich publikacji zarówno autorstwa Profesora, jak i na jego temat.
Archiwum jest porządkowane.


BOLESŁAW LEITGEBER (1900-1994), dyplomata, malarz i autor wspomnień. Fragment archiwum zawiera własne książki drukowane, w tym Rzym w nadziejach i troskach dawnej Polski oraz bardzo rzadkie East and West in Man's Perennial Quest i teczkę rysunków satyrycznych La Menagerie Contemporaine, fotografie z działalności dyplomatycznej Leitgebera w ONZ, rękopisy i maszynopisy "The Jewish Component in Polish Life", "Polish Image", notatki, drobne korespondencje z E. Raczyńskim, dokumenty osobiste i wycinki prasowe. Dar wdowy i Elżbiety Czarkowskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


WITOLD LEITGEBER, dziennikarz i historyk wojskowości mieszkający w Londynie. Archiwum zawiera materiały biograficzne dotyczące Witolda Leitgebera oraz całej rodziny Leitgeberów, dokumentacje wojskowej działalności prasowej, korespondencję z rodziną i przyjaciółmi, wydawcami oraz instytucjami emigracyjnymi, w tym m.in. Marianem Seydą, Jerzym Giedroyciem, Janem Nowakiem i Konstantym Brandlem, materiały z pracy w Sekcji Polskiej BBC (skrypty audycji), zbiór oryginalnych fotografii z lat wojny, znaków i kart pocztowych oraz polonika brytyjskie. W archiwum znajdują się ponadto notatniki, pamiętniki wojenne i powojenne oraz maszynopisy prac W. Leitgebera, w tym artykuły o Claudelu a także pamiątki. Jest również maszynopis książki Jana Seydy "The earth is always a home. Tales of the Chilean fiords". Częścią archiwum są także dwie prace malarskie Bolesława Leitgebera oraz duży fragment kolekcji Konstantego Brandla.
Archiwum jest uporządkowane.
Spis archiwum
Księgozbiór


LEO LIPSKI (1917-1997), pisarz zmarły w Izraelu. Archiwum zawiera obszerną korespondencję z pisarzami, w tym z Józefem i Marią Czapskimi, Józefem Wittlinem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Marią Dąbrowską; korespondencję z przyjaciółmi, m.in. Stanisławem Frenklem, Jerzym Berentem i przede wszystkim z Janem Holcmanem; korespondencję z rodziną, w tym bratem Stanisławem poległym pod Monte Cassino, tłumaczami - tu listy np. Allana Kosko, wydawcami i redaktorami czasopism emigracyjnych, m.in.: Jerzym Giedroyciem i Michałem Chmielowcem. Archiwum zawiera poza tym rękopisy i maszynopisy tekstów literackich, wycinki prasowe, książki własne i dedykowane, czasopisma, fotografie i pamiątki. Dar Łucji Gliksman. Archiwum będzie niedostępne - decyzją ofiarodawcy - do 2025 r.
Archiwum jest porządkowane.


RYSZARD LÖW, wydawca, bibliograf, pisarz polski mieszkający w Izraelu, prezes Związku Autorów Piszących po Polsku w Izraelu. Archiwum zawiera korespondencję z przyjaciółmi, m.in.: Edmundem Puzdrowskim i Henrykiem Baryczem. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


PIOTR ŁABUŻEK (BARO) (1924-1998), grafik, satyryk, zmarły w Danii. Kolekcja zawiera oryginalne grafiki, rysunki, szkice i prace malarskie oraz plansze wystawowe (100 sztuk), fotografie, książki oraz czasopisma duńskie z rysunkami Piotra Baro. Osobną część stanowią czasopisma z PRL z ilustracjami Piotra i Barbary Baro. Dar Barbary Baro i Eugeniusza Kruszewskiego (Instytut Polsko-Skandynawski z Kopenhagi).
Archiwum jest uporządkowane.
Więcej


ZYGMUNT ŁAWRYNOWICZ (1925-1987), poeta, eseista, tłumacz. Fragment archiwum zawiera listy do ofiarodawcy - brata, Antoniego Ławrynowicza.


KRYSTYNA ŁOPUSZYŃSKA, bibliotekarz i historyk. Archiwum korespondencji i wycinków prasowych dotyczące Polonii i emigracji polskiej w Australii. W archiwum znajduje się komplet artykułów, recenzji i notatek prasowych Lecha Paszkowskiego z lat 1951-1994, w tym także maszynopisy tekstów i przyczynki do biografii oraz teksty jego przyjaciół z Australii i Anglii. Uzupełnieniem jest obszerna korespondencja Paszkowskiego z Łopuszyńską. Ponadto osobnym zbiorem są listy MARII GAŁĄZKI-GIETKI, wnuczki Konrada Pruszyńskiego (Kazimierza Promyka).
Archiwum jest uporządkowane.


MARIAN ŁYSAKOWSKI, poeta i przedsiębiorca z Londynu. Fragment archiwum zawiera korespondencje z Józefem Łobodowskim. Archiwum jest uzupełniane.


STANISŁAW ŁYSIAK z Francji. Archiwum zawiera dokumentację działalności i likwidacji tzw. Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej w Niemczech i Francji, działających w latach 40.-60. oraz utworzonej po ich likwidacji Amicale du Labor Service. W tym obszerną korespondencję z żołnierzami walczącymi o prawa kombatanckie. W archiwum znajdują się też książki Łysiaka na temat Oddziałów Wartowniczych. Archiwum jest systematycznie uzupełniane.
Archiwum jest porządkowane.


ZDZISŁAW MAREK, pisarz i poeta zmarły w Australii. Kilkadziesiąt listów pisarza oraz inedita poetyckie. Archiwum jest uzupełniane. Dar Jana Pacewicza.


WILLIAM MARKIEWICZ grafik, publicysta i wydawca "Kuriera Polsko-Kanadyjskiego". Fragment archiwum zawiera materiały do biografii, publikacje oraz komplet czasopisma (również mikrofilm). Kolekcja zawiera także kilka drzeworytów artysty.


BRONISŁAW MAZOWIECKI księgarz, bibliofil i muzykolog, współpracownik Kongresu Wolności Kultury, autor publikacji na temat muzyki Chopina. Archiwum zawiera liczne korespondencje z rodziną i przyjaciółmi, dokumentację działalności księgarskiej oraz materiały rękopiśmienne. W archiwum znajduje się ponadto bogata dokumentacja do dziejów Kongresu Wolności Kultury, jego działalności wydawniczej i organizacyjnej. Mazowiecki gromadził również XIX i XX-wieczne polonika, w tym np. korespondencje wybitnych Polaków, publikacje i działa sztuki (np. listy Henryka Wieniawskiego). Osobną całość stanowi ogromny, podarowany Bibliotece księgozbiór.
Archiwum jest porządkowane.


ANIELA MICIŃSKA-ULATOWSKA, tłumaczka mieszkająca i zmarła we Francji, żona Jana Ulatowskiego. Fragment archwium literackiego zawiera wspólną korespondencję z mężem i przyjaciółmi.
Archiwum jest uporządkowane.


KRZYSZTOF MUSZKOWSKI, publicysta i historyk mieszkający w Londynie. Fragment archiwum zawiera korespondencję z pisarzami (m.in. M. Danilewicz Zielińską, J. Kowalewskim), wydawcami (m.in. M. Grydzewskim i S. Kossowską) i przyjaciółmi (L. Paszkowski, J. Grot Kwaśniewski). Ponadto rękopisy kilku wierszy Jana Lechonia. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.
Więcej


ZYGMUNT NAGÓRSKI, senior (1884-1973), prawnik, publicysta i pisarz zmarły w Stanach Zjednoczonych, ZYGMUNT NAGÓRSKI, junior, pisarz, publicysta i naukowiec. Fragment rchiwum zawiera dokumentację działalności politycznej, publicystycznej i publicznej seniora z lat 40. i 50., w tym np. projekt utworzenia Ośrodka Informacji dla DP w Europie, tzw. "Międzynarodówki Belgradzkiej" (1946) oraz publikacje książkowe. W archiwum znajdują się również wycinki prasowe artykułów Z. Nagórskiego juniora, jego opracowania na temat polityki europejskiej oraz korespondencje. Archiwum jest uzupełniane. Dar Zygmunta Nagórskiego, juniora.
Archiwum jest porządkowane.


TADEUSZ NOWACKI-NORWID (1902-1976), prozaik, publicysta, sowietolog. Zbiór dokumentów zawierających materiały biograficzne na temat jego życia i działalności.


RÓŻA NOWOTARSKA, pisarka i dziennikarka ze Stanów Zjednoczonych, wieloletnia współpracowniczka radia Voice of America. Fragment archiwum zawiera komplet prac autorskich książkowych, maszynopisy felietonów radiowych na tematy społeczne, kulturalne i muzyczne oraz wycinki artykułów z prasy polonijnej i emigracyjnej. W archiwum znajdują się ponadto korespondencje z pisarzami i przyjaciółmi, np. A. Jantą, T. Terleckim (w tym np. maszynopis odczytu Terleckiego na temat K. Wierzyńskiego), G. Herlingiem-Grudzińskim, M. Wańkowiczem, R. Kapuścińskim, S. Balińskim, K. Wierzyńskim, J. Rostworowskim (w tym rękopisy jego wierszy), Zbigniewem Chałką i innymi. Są też kasety z nagraniami audycji radiowych nt. muzyki country, materiały biograficzne i fotografie oraz kilkadziesiąt książek z dedykacjami wybitnych osobistości, np. Ronalda Regana i Henry Kissingera. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.
Więcej


WITOLD OLSZEWSKI (1913-1991), działacz narodowy, wydawca i redaktor kilku czasopism emigracyjnych w Niemczech i Francji. Fragment archiwum zawiera dokumentację pracy dziennikarskiej, korespondencję, wycinki artykułów autorskich, czasopisma redagowane przez Olszewskiego, w tym: "Horyzonty", "Polak", "Informacja Prasowa", "Słowo Polskie", powielane okólniki Zjednoczenia Polskiego Wychodźstwa Wojennego w Niemczech. Dar wdowy.
Archiwum jest uporządkowane.


LECH PASZKOWSKI, pisarz i historyk z Australii. Zbiór korespondencji z wydawcami jego książek, czasopismami, w tym redaktorami londyńskich "Wiadomości", oraz z przyjaciółmi, a także wycinki prasowe. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


LEON PIESOWOCKI, malarz, grafik mieszkający we Francji. Członek "Grupy 49". Archiwum zawiera dokumentację działalności artystycznej (katalogi wystaw, foldery, plakaty, dok. fotograficzna) oraz obszerny, liczący kilkaset obiektów zbiór prac malarskich, rysunków, grafik i szkiców.
Archiwum jest uporządkowane.


ANDRZEJ PIWARSKI, malarz mieszkający w Niemczech, założyciel, wraz z żoną Barbarą Ur, Europejskiego Laboratorium Sztuki w Tuchomiu (Szwajcaria Kaszubska). Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej własnej, dokumenty działalności Laboratorium oraz obrazy.
Archiwum jest uporządkowane.


TADEUSZ POLANOWSKI (1922-1995), pisarz, poeta i satyryk zmarły w Szwecji. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy literackie z okresu przed emigracją (np. "Szopka polityczna" z 1948 r.) oraz emigracyjne, tłumaczenia (m.in.: H. Heinego i G. Haglundh), korespondencję z przyjaciółmi, wydawcami (w tym listy m.in. S. Kossowskiej, N. Grossa, J. B. Krzyżanowskiego, J. Maurer, B. Kobrzyńskiego, J. Sakowskiego), wycinki prasowe, materiały z pracy dziennikarskiej i literackiej. Duży fragment kolekcji stanowią materiały szwedzkich odgłosów literackiej Nagrody Nobla dla A. Sołżenicyna i Cz. Miłosza. Dar wdowy, Stanisławy Polanowskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


JANUSZ PORAY-BIERNACKI (1907-1996) (ps. Janusz Jasieńczyk), pisarz i tłumacz, redaktor prasy emigracyjnej zmarły w Londynie. Archiwum zawiera komplet wycinków prasowych własnych tekstów, głównie z "Życia", "Wiadomości" i "Orła Białego", rękopisy poetyckie z lat międzywojennych, maszynopisy i fragmenty kilku książek (w tym ostatniej, wydanej przez żonę pt. "Każdy pisze tak jak może") i artykułów, korespondencje prywatne, rodzinne, w tym obszerną korespondencję z żonami: Janiną Wolff-Bogucką - malarką i Lucyną, i zawodowe, a także, fotografie, książki autorskie i pamiątki. Uzupełnieniem są dwa płótna Janiny Boguckiej. Dar wdowy, Lucyny Poray-Biernackiej.
Archiwum jest uporządkowane.


ANTONI POSPIESZALSKI, dziennikarz mieszkający w Londynie. Materiały zawierają rękopisy, dokumenty, publikacje oraz korespondencję, m.in. z Jerzym Giedroyciem i dostojnikami Kościoła katolickiego.
Archiwum jest porządkowane.


BRONISŁAW PRZYŁUSKI, poeta, eseista z Londynu. Archiwum posiada fragment archiwum zawierający materiały do biografii literackiej, w tym: korespondencję z Barbarą Gaździk i rękopiśmienne inedita - oryginalny, nigdy nie publikowany projekt tomu wierszy Przyłuskiego z linorytami Tadeusza Piotrowskiego. Archiwum Bronisława Przyłuskiego nie jest dostępne do roku 2020.


MARTA RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA (1905-1995), poetka, dramatopisarka polskiej zmarła w Londynie. Archiwum zawiera maszynopisy i rękopisy autorskie sztuk teatralnych, w tym: dla dorosłych - "Kroki z daleka" oraz jej przekład Niny Taylor na angielski pt. "Footsteps", "Pierścień z ametystu", "Dziesięciu sprawiedliwych", "Ofelia", "Jutro będzie pogoda" i najgłośniejsza - "Happy End"; - dla dzieci: "Król Maciuś Pierwszy" wg. Korczaka, "Wróżba pustelnika Zachariasza", "Bunt zabawek", "O Bazyliszku, szewczyku i burmistrzance", "Pieśń dalekiej drogi", "Mikołaj z Torunia".
W kolekcji są też słuchowiska radiowe: "Ostatnia jesień", "Nadzieja - matka cierpliwych", "Załoga samolotu Ojczyzna", dziesiątki opowiadań - wśród nich "Księżycowa historia", "Polonez A-dur", "Palec", "Ostatnie lata", rękopisy wierszy, w tym gotowego tomu "Okupacja", a także szkice własne, m.in. "Ostatnie lata Ireny Solskiej". Osobno ułożone są rękopisy "Notatnika codziennego" z lat 1981-1987 oraz poświęcona pisarce praca magisterska Aleksandry Watoła "O liryce wojennej Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej" (Sosnowiec 1987).
Archiwum zawiera wszystkie teksty drukowane autorki: książki, broszury, katalogi przedstawień, wycinki wierszy, a nawet całe czasopisma np. "Młodzi przyjaciele" oraz nieliczną korespondencję, w tym z K. Wierzyńskim, T. Terleckim, S. Kossowską i Z. Kozarynową, fotografie rodzinne i teatralne, nagrania audiowizualne z przedstawień teatru "Syrena", w tym "Bunt zabawek" oraz pamiątkowy album wpisów "Z wierszami i muzyką po świetlicach, hutach i różnych warsztatach pracy na Śląsku" z 1949 roku.
Osobno w archiwum Reszczyńskiej znajdują się materiały związane z rehabilitacją męża płk. Aleksandra Reszczyńskiego, zamordowanego w czasie wojny przez komunistyczną bojówkę za domniemaną współpracę z Niemcami oraz drobne materiały do biografii płk. Wacława Kamionko. Dar córki, Hanny Rawicz-Essigman.
Archiwum jest uporządkowane.


ZOFIA ROMANOWICZOWA, wybitna polska pisarka mieszkająca w Paryżu. Archiwum zawiera rękopisy książek, oraz korespondencje pisarzy, przyjaciół, czytelników i wydawców, w tym: Haliny i Józefa Wittlinów, Wiktora Woroszylskiego, Jerzego Turowicza, Tymona Terleckiego, Piotra Rawicza, Sławomira Mrożka, Jana Lebensteina, Stefani Kossowskiej, Andrzeja Kłossowskiego, Stefana Kisielewskiego, Konstantego A. Jeleńskiego, Aleksandra Janty, Wacława Iwaniuka, Mieczysława Grydzewskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego oraz Francuzów - André Malraux, Pierre Emmanuela i innych - poza tym fotografie, pamiątki. W archiwum są też druki: książki, wycinki prasowe, tłumaczenia, itp. Archiwum trafiło do Torunia wraz z papierami Libelli, prowadzonej przez Kazimierza Romanowicza, męża pisarki. Nie jest ono kompletne: część najstarszych rękopisów zaginęła, pozostałe w Paryżu korespondencje, pamiątki i fotografie trafią do Torunia w terminie późniejszym. Najcenniejsze są rękopisy i maszynopisy większości książek Zofii Romanowiczowej, od fragmentów "Baśki i Barbary" - pierwszej książki pisarki - poprzez "Szklaną kulę", "Przejście przez Morze Czerwone", "Skrytki", "Słońce dziesięciu linii", "Łagodne oko błękitu", "Groby Napoleona", "Sono felice", "Powrót" po rękopis wydanej w latach 80. "Na wyspie" i różnych wersji dwóch ostatnich powieści: "Ruchome schody" i "Trybulacje księdza P." W archiwum pisarki znalazł się też maszynopis niepublikowanej książki Marii Kurcyuszowej "Listy do syna". Kolekcja zawiera także wczesne wiersze Zofii Górskiej-Romanowiczowej (dar Elżbiety Wróblewskiej). Archiwum zawiera również materiały dotyczące KAZIMIERZA ROMANOWICZA, założyciela księgarni "Libella" i Galerie Lambert.
Archiwum jest porządkowane. Więcej


LEOKADIA ROWIŃSKA, pisarka, dziennikarka i publicysta. Archiwum obejmuje dokumentację własnej działalności pisarskiej oraz bogaty zbiór dokumentów życia społeczno-politycznego Polonii w Holyoke, Mass.
Archiwum jest uporządkowane.


LILIANA RYDZYŃSKA, pisarka z Australii. Fragment archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy prac literackich: opowiadań i powieści.
Archiwum jest uporządkowane.


JULIUSZ SAKOWSKI (1905-1977), pisarz, współtwórca i przez lata kierownik londyńskiej oficyny wydawniczej pn. Polska Fundacja Kulturalna. Archiwum nie jest obszerne. Zawiera korespondencje, rękopisy i dokumenty literackie. W kolekcji zachowała się prywatna i redakcyjna korespondencja z najwybitniejszymi pisarzami polskiej emigracji z lat 1950-76, wydawcami i przyjaciółmi m.in.: J. Lechoniem, A. Słonimskim, J. Czapskim, M. Hłasko, M. Hemarem, K. Wierzyńskim, A. Chciukiem, Z. Czermańskim, J. Frylingiem, W. Grubińskim, A. Watem, M. Grydzewskim, J. Wittlinem, A. Jantą, L. Tyrmandem, J. Łobodowskim, J. Mackiewiczem, S. Balińskim, W. A. Zbyszewskim i innymi. Część tych korespondencji ukazała się drukiem w książce Kulisy twórczości: Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego (1979). W archiwum znajdują się również materiały do biografii Jana Lechonia, w tym rysunki poety oraz rękopis wiersza. Poza tym zachowana została dokumentacja pracy Sakowskiego w PFK i materiały związane z rozbudową Fundacji. Nadto, wycinki prasowe oraz drobne pamiątki. Dar Wandy Lesisz, która po śmierci Stefanii Sakowskiej opiekowała się spuścizną. Materiały dotyczące Józefa Mackiewicza nie są udostępniane.
Archiwum jest uporządkowane.
Inwentarz archiwum


RAFAEL SCHARF (1914-2003), publicysta i wydawca z Londynu. Fragment archiwum zawiera książki wydane nakładem ofiarodawcy, w tym wiersze J. Ficowskiego i S. Wygodzkiego, maszynopis książki Tadeusza Ficowskiego "Wielka Ameba i inne eseje, szkice i fragmenty" w oprac. J. Ficowskiego. W archiwum są też korespondencje z przyjaciółmi, w tym Sławomirem Mrożkiem i Jerzym Ficowskim.
Archiwum jest uporządkowane.


OLGA SCHERER (1924-2001), powieściopisarka, slawistka i teoretyk literatury zmarła w Paryżu. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy książek literackich O. Scherer: "Wesołych świąt", "W czas morowy", "Merry Christmas" prac naukowych, m.in.: "Jose Enrique Rodo (1871-1917). A study of France in his works" (1946), i eseistycznych, w tym nie drukowanej "Lepszości" (1979). Ponadto, maszynopisy kilku prac naukowych studentów O. Scherer na uniwersytecie Paris VIII, dotyczących W. Gombrowicza. W archiwum znajdują się ponadto korespondencja z pisarzami i przyjaciółmi, m.in. C. Miłoszem, G. Herlingiem-Grudzińskim, Z. Herbertem, K. A. Jeleńskim, J. Stempowskim, J. Wittlinem, S. Mrożkiem, K. Wierzyńskim, W. Iwaniukiem, A. Międzyrzeckim, Z. Romanowiczową, J. Lebensteinem oraz wydawcami: Instytutem Literackim i "Wiadomościami". Archiwum zawiera ponadto dokumentację współpracy translatorskiej z P. Emmanuelem i K. A. Jeleńskim nad francuską antologią poezji polskiej oraz dokumentację działalności paryskiego Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej z lat 1982-1993. Osobną część stanowi księgozbiór zawierający wiele książek z dedykacjami autorskimi znanych pisarzy.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


ZBIGNIEW S. SIEMASZKO, historyk i publicysta mieszkający w Londynie. Archiwum zawiera pamiątki po majorze Janie Gurawskim (zm. 1985), w tym dokumenty, pamiątki wojskowe. Poza tym maszynopisy wspomnień różnych osób, np. "Wspomnienia o śp. Wiesławie Makowskim", Bartosza Lupusowskiego "Wspomnienia i refleksje", Antoniego Cieszkowskiego "Moja służba w wojsku polskim na Syberii w Samodzielnej Bryg. Syberyjskiej" oraz teksty ks. Witolda Piekuta i Zbigniewa Schneigerta. Ponadto cztery kasety z odczytami Siemaszki dla RWE nt. "Sowiecka okupacja 1939-1941" oraz "Telegramy wileńskie do naczelnego wodza z VI-X 1944 roku".
Archiwum jest porządkowane.


WOJCIECH SKALMOWSKI, filozof, historyk i publicysta z Belgii, współpracownik paryskiej "Kultury". Fragment archiwum zawiera korespondencję z Jerzym Giedroyciem Glebem Struve, Konstantym A. Jeleńskim i Józefem Czapskim.
Artykuł Wojciecha Skalmowskiego pt. The Sonnets: A Skakespearian Joke?
Archiwum jest porządkowane.


FELICJAN SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI (1885-1962), generał WP, ostatni przed wojną premier rządu RP, po wojnie pisarz i autor wspomnień. Archiwum zawiera korespondencję z rodziną w Polsce oraz literacką, z wydawcami, czytelnikami i przyjaciółmi, w tym np. Aleksandrą Piłsudską, Władysławem Pobóg-Malinowskim, M. Grydzewskim i J. Giedroyciem. W archiwum znajdują się ponadto maszynopisy lub rękopisy wszystkich książek wydanych na obczyźnie oraz kilku, które nie ukazały się drukiem (np. książki o J. Piłsudskim dla młodzieży), dzienniki i notatniki, artykuły i wycinki prasowe, fotografie, pamiątki i nieliczne dokumenty. Osobno zebrane są materiały dotyczące sytuacji finansowej i domu, którego wynajem stanowił główne źródło utrzymania generała w Londynie. Niewielki zbiór stanowi dokumentacja prób działalności politycznej z lat wojny i pobytu w Jerozolimie oraz losów drugiej żony i syna. Dar wdowy.
Archiwum jest porządkowane.


HENRYK SKOLIMOWSKI, filozof. Archiwalia można podzielić na kilka części. Pierwszą grupę stanowi korespondencja z lat 1964-1995. Są to listy z wydawcami i czasopismami w sprawie publikacji książek i artykułów m.in. z "Folia Humanistica", "New Scientists", "The Philosophy Forum", paryską "Kulturą" (listy od Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego). Kolejna partia to listy od wybitnych filozofów współczesnych m.in. od Tadeusza Kotarbińskiego, Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Paula Feyerabenda, Arne Naessa, Romana Ingardena. Duża grupa to listy od rodziny oraz przyjaciół. Wiele listów, szczególnie służbowych, zawiera kopie odpowiedzi Henryka Skolimowskiego do nadawcy. Osobna część archiwum to dzienniki i notatki filozofa, zarówno rękopisy jak i maszynopisy, z podróży m.in. do Indii ("Reflections on India", 1989), Chin ("China diary", 1976), Brazylii, Hiszpanii. Grecji, Polski. Najwcześniejsze zapiski pochodzą z Warszawy (1957) i Oksfordu (1963). Następną partię stanowią materiały dotyczące specjalnych projektów, w które był zaangażowany H. Skolimowski w latach 1970-1994. Wśród archiwaliów znalazła się duża liczba wydawnictw filozofa: książki (również nieopublikowane), broszury, nadbitki artykułów, także tych wczesnych wydanych w "Przeglądzie Geodezyjnym". Kolejna grupa to materiały o nim, stanowiące podstawę do biografii np. wywiady, certyfikaty i nagrody. Ostatnia partia to varia, m.in. druki ulotne, takie jak programy wielu konferencji i warsztatów, w których H. Skolimowski uczestniczył, taśmy z nagranymi wykładami, filmy wideo. W przyszłości Henryk Skolimowski ma przesłać do Archiwum Emigracji kolejną część swoich archiwaliów obejmującą lata 1994-2003.
Archiwum jest porządkowane.


IRENA SYPUT (1900-1971) z Kanady. Fragment archiwum otrzymany dzięki pomocy Henryka Wójcika. Zawiera dokumenty rodzinne z XIX i XX wieku, materiały dotyczące Kongresu Polonii Kanadyjskiej, w tym raporty ze zbiórki pieniężnej pod hasłem "Chleb dla Polski" z 1956 roku oraz na Fundusz Pomocy Polsce z 1957 roku. W papierach znajduje się też maszynopis wspomnień wojennych I. Syput "Ja też byłam kryminalistką".
Archiwum jest uporządkowane.


WŁADYSŁAW R. SZOMAŃSKI (1911-1996), grafik, rysownik i malarz zmarły w Londynie. Archiwum zawiera materiały do dziejów Związku Polskich Artystów Plastyków na Obczyźnie oraz pełną dokumentację działalności artystycznej Szomańskiego. Prócz szczegółowo zebranej dokumentacji fotograficznej z wystaw, korespondencji ze zleceniodawcami i instytucjami artystycznymi na całym świecie, opinii i recenzji projektów i prac graficznych, znajduje się tu komplet drukowanych drobnych prac autorskich: plakaty, afisze, pocztówki, okładki książek, winiety czasopism i gazet wojennych, setki rysunków satyrycznych wycięte z czasopism emigracyjnych, głównie z "Pokrzyw" (lata 50.). Osobno przechowywane są oryginalne akwarele, szkice, grafiki, rysunki i znaki graficzne, projekty dużych form papieroplastycznych itp. Ponadto dokumentacja przedstawień Teatrzyku "Zielony Krokodyl". Dar wdowy, Krystyny Szomańskiej.
Archiwum jest porządkowane.
Więcej


KAZIMIERZ ŚWIATOCHO (1914-1990), mjr Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, publicysta, zmarły w Stanach Zjednoczonych. Fragment archiwum zawiera m.in. dokumentację walk 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców w kampanii włoskiej 1944 r.
Archiwum jest porządkowane.


WIT TARNAWSKI (1894-1988), prozaik, krytyk literacki i tłumacz. Kopie korespondencji.


EWA THOMPSON, historyk literatury, pisarka, prof. na uniwersytecie w Houston. Fragment archiwum zawiera dokumentację działalności naukowej i wydawniczej, publikacje oraz korespondencję. m.in. ze Zbigniewem Herbertem. Archiwum jest uzupełniane.


WIKTOR TROŚCIANKO (1911-1983), pisarz, dziennikarz i działacz polityczny. Archiwum zawiera dokumentację współpracy pisarza z Radio Wolna Europa z lat 1952-1976 (skrypty, nagrania, korespondencję), papiery literackie (rękopisy i maszynopisy powieści, poezji i sztuk teatralnych), oraz materiały działalności politycznej i służby wojskowej. Wraz z archiwum trafił do Torunia również podręczny księgozbiór oraz pamiątki. Dar wdowy Wiesławy i syna Tomasza Trościanko z Hiszpanii.
Archiwum jest uporządkowane. Więcej


BARBARA TRUCHAN, dziennikarka i publicystka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, autorka książek o Józefie Łobodowskim i Józefie Mackiewiczu. Archiwum zawiera nagrania rozmów B. Truchan z Józefem Łobodowskim z lat 1977-1979 i nagrania spotkań autorskich J. Łobodowskiego, a także korespondencje B. Truchan z Wacławem Iwaniukiem i kopie listów J. Łobodowskiego, J. Mackiewicza, J. Giedroycia (w tym listów J. Giedroycia do Stanisława Szabuni). Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


ZYGMUNT TURKIEWICZ (1913-1973), malarz. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej oraz obrazy i rysunki. Dar Pooki Kępińskiej.
Archiwum jest porządkowane.


LEOPOLD TYRMAND (1920-1985), pisarz i publicysta. Dokumentacja politycznej i literackiej działalności w Stanach Zjednoczonych w latach 1966-1985 zawiera komplet czasopism wydawanych przez pisarza: "The Rockford Papers" oraz "Chronicles of Culture", obszerny zbiór artykułów prasowych i wycinków recenzyjnych z prasy amerykańskiej, maszynopisy tekstów, fotokopie rękopisów i korespondencji oraz fotografie. Szczególnie cenne są materiały związane z działalnością polityczną w Rockford College Institute. W skład daru wchodzą również materiały audiowizualne: rozmowy z Tyrmandem i o nim oraz filmy dokumentalne. Dar Katarzyny i Macieja Gawęckich. Archiwum jest porządkowane.


JAN ULATOWSKI (1907-1997), historyk sztuki, dziennikarz-politolog i rysownik zmarły we Francji. Księgozbiór i archiwum.
Archiwum jest porządkowane.


BARBARA UR-PIWARSKA, rzeźbiarka i malarka mieszkająca w Niemczech, założycielka, wraz z mężem Andrzejem Piwarskim, Europejskiego Laboratorium Sztuki w Tuchomiu (Szwajcaria Kaszubska). W skład kolekcji wchodzą: dokumentacja działalności artystycznej oraz rzeźba ( Kolorowy człowiek IX).


STANISŁAW VINCENZ (1888-1971), prozaik, publicysta i badacz kultury. Kopie korespondencji.


WOJCIECH WASIUTYŃSKI (1910-1994), działacz Stronnictwa Narodowego, jeden z najwybitniejszych publicystów politycznych emigracji polskiej. Archiwum zawiera komplet publikacji książkowych i prasowych, obszerną dokumentację współpracy z czasopismami i instytucjami emigracyjnymi, rękopisy, maszynopisy autorskie i nieliczne korespondencje. Również dokumenty i pamiątki. Dar Haliny Wasiutyńskiej.
Archiwum jest porządkowane.


ALEKSANDER WERNER, malarz, grafik mieszkający w Anglii. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej (foldery, katalogi, fotografie), dokumenty do biografii, a także prace z lat wojny (rysunki i akwarele z Rosji, Bliskiego Wschodu, Włoch) oraz z okresu powojennego (obrazy olejne, grafiki, rysunki - zwłaszcza tuszem, kilkanaście rzeźb).
Archiwum jest uporządkowane.


STEFAN WICIK, śpiewak mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Zbiór dokumentacji występów wokalnych, recenzje oraz dokumenty osobiste. Dar rodziny.


WOJCIECH A. WIERZEWSKI, dziennikarz, działacz społeczno-polityczny z Chicago. Archiwum zawiera dokumentację organizowanych przez Wierzewskiego spotkań i debat pn. "Dialog" w latach 1996-1997 oraz teksty autorskie, prasę i materiały do biografii. Archiwum jest uzupełniane.


JAN WINCZAKIEWICZ, pisarz, poeta, tłumacz i krytyk teatralny mieszkający we Francji. Kolekcja zawiera własne prace malarskie, zbiór kilkuset kart pocztowych z motywami polskimi, wydanych poza Polską od końca XIX w. (Francja) do lat 80. XX w. ("Solidarność" na świecie).
Archiwum jest porządkowane. Więcej


MARIA WINIARSKA, ŁUKASZ WINIARSKI (1909-1973), działacze socjalistyczni i dziennikarze ze Szwecji. Archiwum zawiera rękopisy literackie własne, dokumentację działalności wydawniczej i redakcyjnej czasopism "Wiadomości Polskie" (Sztokholm), "Polak" (Lund), korespondencje literacką i publikacje oraz duży zbiór dokumentów dotyczących działalności PPS w Szwecji.
Archiwum jest uporządkowane.


LESŁAW WISZNIEWSKI, psycholog i pisarz mieszkający w Wielkiej Brytanii. Kolekcja zawiera maszynopisy i rękopisy prac naukowych (w tym zwłaszcza dotyczące rozwoju i metodologii technik samoobrony) i poezji oraz dokumentację działalności pedagogicznej i społecznej.
Archiwum jest uporządkowane.


ZYGMUNT WIŚNIEWSKI, malarz mieszkający w Anglii. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej oraz pastele.


JÓZEF WITTLIN (1896-1976), poeta, prozaik, eseista i tłumacz, zmarły w Stanach Zjednoczonych. Nagrania wypowiedzi. Dar Elżbiety Wittlin-Lipton.
Więcej


TADEUSZ WITTLIN (1909-1998), pisarz i dziennikarz zmarły z Stanach Zjednoczonych. Fragment archiwum zawiera maszynopisy różnych wersji prac drukowanych (m.in. "Szabla i koń"), tłumaczeń (m.in.: "Prince of Montparnasse. The life of Amadeo Modigliani") i adaptacji teatralnych (np. "Chekhov: Three women" oraz sztuki M. Gorkiego), a ponadto maszynopisy niedrukowane, w tym biografia Gorkiego po angielsku i dramaty: "Westerplatte" (1942), "Rape", "A night in Paris", "Kiki de Montparnasse" i inne. Archiwum zawiera ponadto wycinki prasowe, dokumentacje pracy nad kolejnymi książkami, maszynopisy odczytów i notatniki, a także korespondencje z przyjaciółmi, pisarzami, wydawcami, w tym m.in. list-wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i listy Kiry Gałczyńskiej. Każda z napisanych książek poprzedzona bywała obszerną korespondencją z rodziną i przyjaciółmi jej bohaterów, w ten sposób w archiwum zebrały się listy od i do rodziny Wiecha, Modiglianiego, przyjaciół Ordonówny i inne. Bardzo wiele jest też fotografii z lat wojny i powojennych oraz książek z dedykacjami. Dar wdowy.
Archiwum jest uporządkowane.


WIESŁAW WOHNOUT (1902-1988), pisarz, dziennikarz i publicysta polityczny zmarły we Francji. Archiwum zawiera komplet wycinków prasowych i nadbitek tekstów literackich, felietonów i tekstów politycznych, maszynopisy i rękopisy autorskie, materiały do biografii oraz fragment korespondencji z lat 1945-1970. Archiwum jest uzupełniane. Dar córki, Ewy Regan-Wohnout.
Archiwum jest porządkowane.


STANISŁAW WUJASTYK, pisarz, publicysta, współpracownik "Wiadomości" mieszkający w Niemczech. Archiwum zawiera rękopisy i maszynopisy prac autorskich. Archiwum jest uzupełniane.


WACŁAW ZAGÓRSKI (1909-1982), redaktor "Tygodnia Polskiego", autor książek o powstaniu warszawskim. Fragment archiwum zawiera korespondencję z przyjaciółmi, np. kilkadziesiąt listów Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Czapskiego, Konstantego A. Jeleńskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Giedroycia, Edwarda Raczyńskiego, korespondencje z RWE i audycje dla RWE, listy czytelników jego książek, współpracowników "Tygodnia", fotografie z powstania warszawskiego oraz kompletne, oprawne roczniki redagowanego pisma z lat 1959-1979, wraz z mutacjami australijskimi. W archiwum jest też dokumentacja prasowa i fotograficzna obu książek Zagórskiego: Wicher wolności i Wolność w niewoli. Dar wdowy, Tamary Karren.
Archiwum jest porządkowane.


WOJCIECH ZALEWSKI, bibliotekarz, historyk książki ze Stanford. Fragment archiwum zawiera dokumentację działalności naukowej i zawodowej, książki i artykuły autorskie, wspomnienia. Ponadto, w kolekcji znajdują się czasopisma i biuletyny organizacji polonijnych. Archiwum jest uzupełniane.


KAZIMIERZ ZAMORSKI (1914-2000), dziennikarz, publicysta. Kolekcja zawiera dokumentację udziału K. Zamorskiego w procesie Davida Rousseta (1950).


PAWEŁ ZAREMBA (1915-1979), historyk, dziennikarz radiowy, wydawca. Materiały zawierają maszynopisy książek i audycji radiowych oraz rękopisy notatek. Dar Joanny Zaremby.


WACŁAW ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI (1905-1979), pisarz i działacz polityczny zmarły we Francji. Archiwum zawiera korespondencję z przyjaciółmi i pisarzami, rękopisy i maszynopisy wspomnień, wycinki prasowe, publikacje i pamiątki. Archiwum jest darem żony, Janiny Kościałkowskiej.
Archiwum jest uporządkowane.


WŁADYSŁAW ŻELEŃSKI, historyk i publicysta z Paryża. Fragment archiwum zawiera materiały biograficzne dotyczące Tadeusza Boya-Żeleńskiego, w tym obszerną korespondencję z M. Warshai na temat okoliczności śmierci pisarza. Ponadto, w archiwum znajduje się korespondencja z przyjaciółmi i czytelnikami książek, m.in.: T. Nowakowskim, L. Łubieńskim, K.A. Jeleńskim, Józefem i Marią Czapskimi. Archiwum jest uzupełniane.
Archiwum jest uporządkowane.


ALINA ŻERAŃSKA, bibliotekarka i publicystka ze Stanów Zjednoczonych. Archiwum zawiera publikacje autorskie, zbiór wycinków prasowych z wieloletniej działalności publicystycznej w prasie polskiej oraz czasopismo "Wiadomości z Biblioteki" (Waszyngton).


MAREK ŻUŁAWSKI (1908-1985), malarz, krytyk i pisarz zmarły w Londynie. Kolekcja zawiera dokumentację działalności artystycznej oraz kilkanaście obrazów i rysunków podarowanych przez wdowę, Marylę Żuławską. Więcej


logo Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl       Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2004-12-07 10:38        http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Osoby.htm