Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version
INWENTARZ ARCHIWUM WŁODZIMIERZA M. DRZEWIENIECKIEGO
Archiwum Emigracji
Biblioteka UMK w Toruniu

Włodzimierz Drzewieniecki
Włodzimierz Drzewieniecki
Dokumentacja biograficzna
Książki i broszury W.M. Drzewienieckiego
Wojna 1939 - 1945
2. Korpus Polski i kampania włoska
Instytucje w Buffalo
Polska Fundacja Kulturalna
Publikacje o Polonii w Buffalo i okolicach
Korespondencja (prywatna)
Korespondencja (instytucje)
Korespondencja (różna)
Czasopisma (różne)
Publikacje (różne)
Uniwersytet w Buffalo
Marszałek Józef Piłsudski
Recenzje
Polish Army Veterans Association of America
Varia 1
Varia 2


INWENTARZ

Dokumentacja biograficzna - Sygn. AE/WD/I

 • Teczka: Życiorys
  1. Dwa egzemplarze: 1. z 18 grudnia 1981 (2 k.) ; 2. z sierpnia 1982 (2 k.)
 • Teczka: Artykuły biograficzne W. M. Drzewienieckiego
  1. Z lat 1959, 1967, 1980, 1992, 2000 (9 kartek)
 • Teczka: Artykuły o W. M. Drzewienieckim
  1. Marc Rosenfeld, "Buffalo State College Record" 1978 (2 k.)
  2. Andrzej Radajewicz, "Express Wieczorny" 1979 (1 k.)
  3. Susan Chludzinski, "Bulletin Board" 1980 (1 k.)
  4. Joseph Golombek, "Am-Pol Eagle" 1989 (1 k.)
  5. Krystyna Nasiukiewicz, "Nowy Dziennik" 2000 (1 k.)
 • Teczka: Maszynopis
  1. "Włodzimierz M. Drzewieniecki - Virtuti Militari" z 1 czerwca 1972 (2 kopie, 10 kartek)
 • Teczka: Tekst przemówienia
  1. Przemówienie Studenta prof. W. Drzewienieckiego z lat 1963-1970 na uroczystości 50-lecia jego działalności w Ameryce (ze stycznia 2000, w języku polskim i angielskim; 6 kartek)
 • Teczka: Odznaczenia i dyplomy za służbę wojskową
  1. Z lat 1956, 1979, 1980, 1981, 1983 (10 kartek)
 • Teczka: Odznaczenia i dyplomy za działalność naukową i społeczną na emigracji
  1. 1. Z lat 1976, 1992, 2000 (8 kartek)
 • Teczka: Fotografie
  1. 1 zdjęcie
  2. 12 kserokopii
 • Teczka: Varia
  1. Artykuł pt.: "The Virtuti Militari is 200, has WNY ties", "Am - Pol Eagle", 6 sierpnia 1992 (2 k.)
  2. Listy gratulacyjne za 50 lat działalności naukowej i społecznej od:
  3. - Związku Karpatczyków - 3 D.S.K. ( 2000) (3 k.)
   - Konsula Generalnego Dariusza Jodowskiego (2000) (3 k.)
   - Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego (2000) (3 k.)
  4. Wycinki prasowe (6 kartek)
  5. I inne (13 kartek)

Książki i broszury W.M. Drzewienieckiego - Sygn. AE/WD/II

 • Teczka: Jednodniówka
  1. Jednodniówka Szkół Podchorążych Rezerwy, 17 IV 1942. Środkowy Wschód 16 VIII 1942 s. 27. Komitet redakcyjny: przewodniczący z ramienia Komendy Szkół Podchorążackich Rezerwy ppor. W. M. Drzewieniecki .
 • Teczka: Publikacje o granicy polsko-niemieckiej i Wojsku Polskim
  1. The German-Polish Frontier. Chicago: Polish Western Association of America, 1959, 166 s., mapy, bibliogr.
  2. Zapomniany Oddział Wołyńskiej Brygady Kawalerii - IV Batalion 84 Pułku Strzelców Poleskich, "Gwiazda Polarna" 1973 No. 35, 36 with a grant from the Polish Cultural Foundation of Buffalo, New York (9 kartek)
  3. Mobilizacja marcowa 1939, widziana oczyma dowódcy kampanii 84-go Pułku Strzelców Poleskich, "Zeszyty Historyczne" (Paryż) 1975 nr 32 (2 egzemplarze)
  4. Współdziałanie kawalerii z piechotą w świetle książki Jerzego Boguskiego "Artyleria konna w kampanii wrześniowej 1939 roku". Buffalo, New York: The Polish Cultural Foundation, 1977, 23 s., tabl. 4.
  5. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich i 3-cia Dywizja Strzelców Karpackich w literaturze i prasie. Bibliografia. Buffalo, New York: The Polish Cultural Foundation, 1983, 24 s.
  6. Przez Bałkany do Brygady Karpackiej. Buffalo, New York: The Polish Cultural Foundation, 1990, 63 s.
 • Teczka: Publikacje o Polonii w Buffalo
  1. James M. Rożan a Pioneer Polish-American Politician in Buffalo, Repr.: "Niagara Frontier" Summer 1971, 10 s.
  2. Rotary Club of Kenmore. Fifty years of service to the community. Buffalo, NY, 1974, 24 s., il.
  3. Polonica Buffalonensis. Annotated Bibliography of Source and Printed Material Dealing with the Polish - American Community in the Buffalo. New York, Area. Buffalo, NY: Buffalo and Erie County Historical Society 1976, 148 s.
  4. Poles in America yesterday and today. 2 ed. - Buffalo, NY: The Polish Cultural Foundation, 1981, 23 s., bibliogr. (2 egzemplarze)

Wojna 1939 - 1945 - Sygn. AE/WD/III

 • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego o wojnie
  1. Nemesis at Potsdam, "Quarterly", grudzień 1978 (3 k.)
  2. W rocznicę Wojny Wrześniowej, "Gwiazda Polarna", listopad 1980 (2 k.)
  3. The Polish Army o the eve of World War II, "The Polish Review", 1981 nr 3 (2 egzemplarze, 8 kartek)
  4. Gen. Kutrzeba - nauczyciel, sztabowiec, dowódca, "Przegląd Polski", październik 1982 (1 k.)
  5. Pułkownik Wacław Makowski - Polski "Orzeł" Lotnictwa, "Gwiazda Polarna", 6 kwietnia 1985 (1 k.)
  6. Jeszcze o planowaniu operacyjnym w roku 1939, "Zeszyty Historyczne", nr 89 1989 (5 kartek)
  7. Pierwszy dzień wojny, "Weteran", wrzesień 1995 (4 k.)
  8. I inne zamieszczone prof. w pismach: "Nowy Dziennik", "Życie Warszawy", "Pancerniak", "The Buffalo Evening News", "The Buffalo News", "Courier Express", "Polish Perspectives", "Am -Pol Eagle", "Kombatant" z lat: 1978-1980, 1984-1985, 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, 2000 (28 kartek)
 • Teczka: Maszynopis
  1. "Dr Drzewieniecki to discuss Katyń tragedy" z 1980r. (6 kartek)
 • Teczka: Artykuły innych autorów o wojnie
  1. Radajewicz Andrzej, Wrzesień widziany przez pryzmat działań jednego pułku, "Express Wieczorny", 1 września 1978 (1 k.)
  2. Radajewicz Andrzej, Sięganie do polskich korzeni, "Express Wieczorny" 1979 (1 k.)
  3. Coffas Michele, Polish-Americans to Commemorate World War II Resistance Efforts, "Courier Express", 26 sierpnia 1979 (1 k.)
  4. Blum, Do "Żubrów" 5 Kresowej Dywizji Piechoty, "Weteran", wrzesień 1981 (2 k.)
  5. Radajewicz Stanisław, Uwagi o udziale 4 Batalionu 84 pp Strzelców Poleskich w boju pod Mokrą, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1981 (4 k.)
  6. Hejke Jan K., Moja droga do Wojska Polskiego poza granicami kraju, "Gwiazda Polarna", 25 sierpnia 1984 (4 k.)
  7. Wesołowski Andrzej, Szczególnie ciężki dzień, "Express Wieczorny", 24-26 września 1988 (2 k.)
  8. I inne (6 kartek)
 • Teczka: Publikacja
  1. W służbie Ojczyzny - 316 Kampania Transportowa 1942-1946. Praca zbiorowa. Zebrała i wydała Bronisława Kwaśnicka. New York 1988
   Rec.: Mieczysław Kierkło, W służbie ojczyzny, "Gwiazda Polarna", 24 listopada 1988 (1 k.)
   Rec.: Mieczysław Kierkło, Pamiątkowe wydawnictwo, "Gwiazda Polarna", 26 listopada 1988 (1 k.)

2. Korpus Polski i kampania włoska - Sygn. AE/WD/IV

 • Teczka: Broszury
  1. Pielgrzymka na Groby Żołnierzy Polskich w 57-mą Rocznicę Powstania Amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo i 30-tą Rocznicę Bitwy o Monte Cassino - Bitwy pod Falaise i Powstania Warszawskiego (1974)
  2. Szlakiem Drugiego korpusu (Buffalo 1978)
  3. Jednodniówka Jubileuszowa. W pięćdziesiątą rocznicę walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Pustyni Libijskiej. Tobruk-Gazalla. Koło Karpatczyków w Chicago (1991)
  4. Szlakiem Drugiego Korpusu. Jednodniówka wydana z okazji 50-lecia bitwy o Monte Cassino (Buffalo 1994)
  5. A short history of the third Polish Carpathian Infantry Division. Repr. On the Occasion of First World Reunion 1940-1980 in Niagara Falls (Canada) (16 kartek)
  6. "Osiemnastacy" w walce. Wspomnienia. Koło Oddziałowe 18 Lwowskiego Batalionu Strzelców (1988)
 • Teczka: Sprawozdania wojskowe
  1. Z działalności Sztabu Regulacji Ruchu w czasie od 5 do 26 maja 1944 (30 kartek)
 • Teczka: Teksty przemówień W. M. Drzewienieckiego
  1. "W 40 rocznicę 3 Dywizji Strzelców Karpackich" z dnia 25 kwietnia 1982 (11 kartek)
  2. "Na zjazd Żołnierzy 2 Korpusu w Orchard Lake" z dnia 7 lipca 1984 (13 kartek)
 • Teczka: Maszynopis
  1. Maszynopis książki W.M. Drzewienickiego "Angielski Szlif" (147 kartek)
 • Teczka: Maszynopisy
  1. "Monte Cassino" z dnia 13 maja 1978 (9 kartek)
  2. "Generał Anders jako dowódca" z dnia 21 kwietnia 1985 (11 kartek)
 • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego
  1. Światowy zlot "Karpatczyków", "Gwiazda Polarna", lipiec 1980 (3 k.)
  2. Przemówienie prof. Dr. Włodzimierza Drzewienieckiego, "Weteran", lipiec 1984 (6 kartek, 2 kopie)
  3. Jak gen. Anders został odznaczony przez Mussoliniego, "Tydzień Polski", wrzesień 1984 (5 kartek)
  4. Szlak bojowy 2 Korpusu, "Nowy Dziennik i Przegląd Polski", wrzesień 1984 (4 k.)
  5. Le terribili leggi della guerra, [w:] J Giorni della Liberazione. 2° Corpo d'Armata polacco in Romagna e a Bologno. Bologna: C.S.E.O.Saggi, 1985 (8 kartek, 2 kopie)
  6. Pięćdziesięciolecie zwycięstwa pod Bolonią, "Weteran", czerwiec 1985 (6 kartek)
  7. Ostatnia bitwa 2 Korpusu, kwiecień 1945 - wspomnienie osobiste, "Echo Tygodnia" (Toronto); "Gwiazda Polarna" 1986 (4 k.)
  8. Ze wspomnień oficera operacyjnego 2 korpusu, "Weteran", październik 1988 (2 k.)
  9. Generałowie, poeci i "szakale", "Gwiazda Polarna", 12 czerwca 1993 (1 k.)
  10. Generał Władysław Anders jako dowódca, "Dziennik związkowy", 11 lutego 2000 (2 k.)
  11. I inne z lat: 1979, 1980, 1983-1990, 1992, 1993, 1995, 2000 (37 kartek)
 • Teczka: Artykuły innych autorów
  1. Drzewieniecka Zofia A., Rocznica pod Monte Cassino w Buffalo, "Goniec Karpacki"; "Gwiazda Polarna" 1978 (3 k.)
  2. Shribman David, Poles vets Recall Hell of Monte Cassino, "Buffalo Evening News", 1978 (1 k.)
  3. S.C., Kto zdobył Monte Cassino?, "Goniec Karpacki" 1978 (2 k.)
  4. Brochewicz-Lewiński B., Sztab Regulacji Ruchu w bitwie o Monte Cassino, "Dziennik Polski Dziennik Żołnierza" (1 k.)

Instytucje w Buffalo - Sygn. AE/WD/V

 • Teczka: Publikacje
  1. The Fronczak Collection. Buffalo. 1976, 24 s.
  2. Pieter Stadnitski, Paolo Busti, Joseph Ellicott, The Polish Room University Libraries. State University of New York at Buffalo 1976, 6 s.
  3. The Polish-American Political Experience. Buffalo 1981, 22 s. (2 egzemplarze)
  4. Stanisław Dąbrowski, The Rise and Fall of program. Buffalo 1990.
 • Teczka: Program Studiów Wschodnio Europejskich i Slawistycznych
  1. Artykuły W.M. Drzewienieckiego dotyczące powstania, działalności i upadku tego Instytutu, które zostały opublikowane w latach 1968-1970, 1972, 1978, 1979, 1990, na łamach pism: "Am-Pol Eagle", "Czas", "Daily Journal", "The Christian Science Monitor", "Nowy Świat", "Ameryka Echo", "The Buffalo Evening News", "The Buffalo Courier Express", "Pittsburczanin", "Gwiazda Polarna", "Dziennik Związkowy" ("Zgoda") (20 kartek)
 • Teczka: Instytut Spraw Etnicznych - artykuły W. M. Drzewienieckiego
  1. Na temat działalności i powstania tego Instytutu. Artykuły zostały opublikowane w latach 1980-1981 na łamach pism: "Am-Pol Eagle", "Nowy Dziennik" (11 kartek)
 • Teczka: Instytut Spraw Etnicznych - artykuły innych autorów
  1. Stepnic Kim, "The Record", październik 1980 (1 k.)
  2. Branche Bill, "Niagara Gazette", listopad 1980 (1 k.)
  3. Fricano Angie, "The Record", listopad 1980 (2 k.)
  4. Malone Lisa, "The Record", listopad 1980 (1 k.)
  5. Radajewicz Andrzej, "Express Wieczorny", grudzień 1980 (1 k.)
  6. Dwyer John, "The Buffalo Evening News", marzec 1981 (1 k.)
  7. Vogiel Mike, "The Buffalo News", marzec 1981 (1 k.)
  8. Parckwood Bob, "The Christian Science Monitor" 1981 (1 k.)
  9. Sorel Ludwik, "Weteran" 1981 (3 k.)
 • Teczka: Instytut Spraw Etnicznych - ulotki (7 sztuk)
 • Teczka: Polish Room Collection - dokumentacja finansowa
  1. Dokumentacja finansowa zakupu książek w latach 1978-1985 (24 k.)
 • Teczka: Polish Room Collection - raport
  1. W. M. Drzewieniecki: "The Polish Room Collection Committee" z dnia 15 stycznia 1986 (2 k.)
 • Teczka: Polish Room Collection - artykuły
  1. Makuszewska Iza, University of Buffalo's Polish Room, Reprin. Polish-American Studies, czerwiec 1961 (1 k.)
  2. W. M. Drzewieniecki, "The Buffalo News", 22 stycznia 1986 (1 k.)
  3. W. M. Drzewieniecki, "Am-Pol Eagle", 30 stycznia 1986 (1 k.)
 • Teczka: Polish Room Collection - varia
  1. Spisy książek (4 k.)
 • Teczka: The Fronczak Room Collection - artykuły W.M. Drzewienieckiego
  1. Z pism: "Am-Pol Eagle", "Sunny Buffalo Bulletin", "Gwiazda Polarna", PAHA Newsletter", "Panorama Polska" z lat: 1978, 1982, 1985, 1996 (8 kartek)
 • Teczka: The Fronczak Room Collection - artykuły innych autorów
  1. Jones Martin Joseph, The Francis E. Fronczak Collection, "Niagara Frontier" 1978 (5 kartek)
  2. Sławińska Wanda, Dr Fronczak's Contribution to WNY Continues at library, "Am-Pol Eagle", 6 czerwiec 1996 (2 k.)
  3. Nasiukiewicz Krystyna, "Nowy Dziennik", 15 października 1997 (3 k., 3 kopie)

Polska Fundacja Kulturalna - Sygn. AE/WD/VI

 • Teczka: Artykuły W.M. Drzewienieckiego
  1. O działalności PFK w Buffalo z pism: "Przegląd Polski", "Gwiazda Polarna", "Am-Pol Eagle", "The Buffalo News", "The Buffalo Evening News", "Nowy Dziennik", "Echo Tygodnia", "Ameryka Echo" z lat: 1971, 1974, 1978, 1980-1992, 1999, 2000 (47 kartek)
  2. I inne (2 k.)
 • Teczka: Sprawozdania z działalności PFK
  1. Z dnia 8 lutego 1979 (za rok 1978) (3 k.)
  2. Z dnia 24 stycznia 1980 (za rok 1979) (2 k.)
  3. Z dnia 26 lutego 1981 (za rok 1980) (3 k.)
  4. Z dnia 26 lutego 1982 (za rok 1981) (4 k.)
 • Teczka: Publikacje
  1. Franciszek Adamski, Polska Fundacja Kulturalna i jej wkład w życie kulturalne Polonii buffalowskiej. Buffalo 1992, 55 s.
   Rec.: Blejwas Stanislaus A., "Polish American Studies" 1994, nr 2, s. 72-75 (2 k.)
  2. W. M. Drzewieniecki, 32 lata działalności PFK w Buffalo: batalia o dobre imię Polaków w Ameryce, " Archiwum Emigracji", 1998 z. 1 s.39-45 (4 k.)
  3. Czasopismo "Kronika" (kwiecień-lipiec) 1999 nr 15-16, 38 s.

Publikacje o Polonii w Buffalo i okolicach - Sygn. AE/WD/VII

 • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego
  1. Status społeczny i polityczny Polonii północnoamerykańskiej na przykładzie miasta Buffalo, [w:] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi. Wrocław 1976 (2 kopie, 41 kartek)
  2. Prof. Obidiński o prasie polskiej w Ameryce, "Gwiazda Polarna", październik 1978 (2 k.)
  3. W. M. Drzewieniecki, Wł. Chojnacki, Towards a Bibliography of American Polonia, "Polish American Studies" 1978, vol. 35 (72 k., 3 kopie)
  4. Prasa polska w Buffalo i okolicy, "Przegląd Polonijny" 1978 z. 1 (18 kartek, 2 kopie)
  5. Polonijna działalność kulturalno-społeczna w Buffalo, [w:] Problemy dziejów Polonii. Warszawa. 1979 (3 k.)
  6. Polonia amerykańska w perspektywie historycznej, [w:] Problemy dziejów Polonii. Warszawa. 1979 (6 kartek, 2 kopie)
  7. Rola bibliotek publicznych w awansie społecznym Polonii Amerykańskiej, [w:] Naród, Kultura, Osobowość. Wrocław, 1983 (8 kartek)
  8. I inne z pism: "Am-Pol Eagle", "Gwiazda Polarna", "Wiadomości" z lat 1975, 1977, 1978 (8 kartek)
 • Teczka: Maszynopisy
  1. W. M. Drzewieniecki: "Notatka dla p. Korpantego w sprawie sytuacji Polonii Buffalowskiej" z dnia 15 grudnia 1973 (4 k.)
  2. W. M. Drzewieniecki: "M. K. Dziewanowski" z dnia 17 lutego 1978 (4 k., 2 kopie)
  3. W. M. Drzewieniecki: "Prof. Cienciala" z dnia 17 lutego 1978 (10 kartek, 2 kopie)
  4. W. M. Drzewieniecki: "Pamiątki po księdzu Franciszku Bolku" z dnia 1 sierpnia 1978 (6 kartek)
  5. W. M. Drzewieniecki: "Prof. Obidiński o prasie polskiej w Ameryce" z dnia 20 września 1978 (7 kartek)
  6. W. M. Drzewieniecki: "Śp. Dr William Borodacz" (1 k.) - brak daty
  7. St. Dąbrowski: "Uwagi nad działalnością KPA a Buffalo" (5 kartek) - brak daty
 • Teczka: Stanisław Dąbrowski
  1. Stanisław Dąbrowski, O Polskim Księgozbiorze na nowojorskim stanowym Uniwersytecie w Buffalo, "Tydzień Polski", grudzień 1979 (4 k.)
  2. Stanisław Dąbrowski, O Polskim Księgozbiorze na nowojorskim stanowym Uniwersytecie w Buffalo, "Gwiazda Polarna", 30 sierpnia 1980 (5 kartek)
  3. Stanisław Dąbrowski, O działalności Studiów Wschodnio Europejskich w Buffalo, "Am-Pol Eagle"; "The Post Eagle" z 1981 roku (7 kartek)
  4. I inne (6 kartek)
 • Teczka: Zofia A. Drzewieniecka - artykuły W. M. Drzewienieckiego
  1. Zofia A. Drzewieniecka, 80 dies assisted Polish forces in WWII, "Gwiazda Polarna" i "Am-Pol Eagle", listopad 1990 (2 k.)
  2. Zofia A. Drzewieniecka wzór Polki emigrantki, "Gwiazda Polarna", 24 listopada 1990 (1 k.)
  3. I inne (2 k.)
 • Teczka: M.K. Dziewanowski
  1. Życiorys Dziewanowskiego (1 k.)
  2. List of Public lectures (1 k.)
  3. Maszynopis autorstwa M.K. Dziewanowskiego: "A Polish professor in St. Petersburg: Leon Petrażycki and his Psychologie Theory of Law" (21 kartek)
  4. William Manning, Dziewanowski's Poland: paradox, poetry and pride, "Spectrum", 13 października 1977 (1 k.)
  5. I inne (6 kartek)
 • Teczka: Tymon Terlecki
  1. K. L., Tournee Toli Korian i Tymona Terleckiego, "Przegląd", 27 stycznia 1982 (3 k.)
  2. W. M. Drzewieniecki, Zaszczytne wyróżnienie profesora Terleckiego, "Gwiazda Polarna", 10 marca 1990 (1 k.)
 • Teczka: Krystyna Nasiukiewicz
  1. Panorama Polska w Buffalo, "Express Wieczorny", 1977 (1 k.)
  2. 40-lecie SPK w Buffalo, "Nowy Dziennik", 13 października 1995 (1 k.)
  3. Panorama Polska, "Am-Pol Eagle", 23 grudnia 1998
  4. Panorama Polska, "Am-Pol Eagle", 20 stycznia 2000 (1 k.)

Korespondencja (prywatna) - Sygn. AE/WD/VIII

 • Teczka: Lata 1967-1977

Lp.
Nazwisko i imię
Lata
Liczba kart
1.Baugh Florence E.1976(4 k.)
2.Borodacz Wiliam M.1977, 1978, 1980, 1981(8 k.)
3.Brun-Zejmis Julia1977, 1978(4 k.)
4.Durewicz Bronisław1977, 1978, 1979, 1980(10 k.)
5.Frotwell E.K.1969, 1971, 1977, 1978(8 k.)
6.Frysiak John M.1971(8 k.)
7.Greenwood Walter B.1970(2 k.)
8.Hulicka Irene M.1977, 1978, 1980(5 k.)
9.Jahn Gary R.1977(1 k.)
10.Jonas Edith1977(2 k.)
11.Jordanowski Stanisław1967(1 k.)
12Kleban Eugene1974(1 k.)
13.Kury Theodore W.1975(2 k.)
14.Madaj M.J.1975, 1978(2 k.)
15.Simic Andrei1977(1 k.)
16.Smith Edward O.1975(1 k.)
17.Tomaszewski Karol1975(1 k.)
18.Tretiak Shields Nina1977(1 k.)
19.Wloch J.1971, 1972, 1973, 1979(12 k.)

 • Teczka: Lata 1978-1980

Lp.
Nazwisko i imię
Lata
Liczba kart
1.Anderle Josef1979(1 k.)
2.Auten Arthur H.1979(1 k.)
3.Berry Robert A.1978(2 k.)
4.Chrzanowski Władysław1979(1 k.)
5.Dadlez Anna1978(1 k.)
6.Dziewanowski M.K.1978(1 k.)
7.Engelhard Karen1980(1 k.)
8.Frey Barbara R.1980(1 k.)
9.Gromada Thadeus V.1979, 1985(3 k.)
10.Johnstone W. Bruce1980(1 k.)
11.Kolm Richard1978(3 k.)
12.Kotowicz Waldemar1979(1 k.)
13.Lambert Thomas F.1978(1 k.)
14.Leopard Donald B.1978, 1979(2 k.)
15.Libront Jan1978(1 k.)
16.Miłulski John1979(1 k.)
17.Nowak Henry J.1978(1 k.)
18.Polowy Monica1983(1 k.)
19.Rożek Benedicy1978(6 k.)
20.Sharvan Wasyl1978(1 k.)
21.Sherwin J.S.1980(2 k.)
22.Smuczawski Edward1979(2 k.)
23.Szyszko-Bohusz Zygmunt1978(2 k.)
24.Trzyzewski S.1978(1 k.)
25.Walch David B.1979(3 k.)
26.Wieczorek Joseph1978(1 k.)

 • Teczka: Lata 1981-2001

Lp.
Nazwisko i imię
Lata
Liczba kart
1.Brinkley David1988(2 k.)
2.Czyż Waldemar1984(1 k.)
3.Demske James1983(2 k.)
4.Ejchelkraut Ryszard1992(1 k.)
5.Gregory M. Gregore1983(2 k.)
6.Hall Mary C.1981(1 k.)
7.Harzewski Renee1995(1 k.)
8.Ives-Iwaniszyn T.Z.1982(1 k.)
9.Jones Martin Joseph1990(2 k.)
10.Klemm Ryszard1997(1 k.)
11.Korzeniowska Eleonora1983(2 k.)
12.Koszyca Kazimierz2000(1 k.)
13.Kusiak Franciszek1990(1 k.)
14.Kwaśnicki Bronisława1989(1 k.)
15.Lyons Thomas1998(1 k.)
16.Mikoll Judge1983(1 k.)
17.Piotrowski Władysław1999(1 k.)
18.Piskorski Paweł1999(1 k.)
19.Roy Saktidas1983(2 k.)
20.Rutkowski Edward1981(1 k.)
21.Schneider Edward P.1985, 1986(4 k.)
22.Siener William M.1988(1 k.)
23.Smaczniak Anthony J.1988(1 k.)
24.Supruniuk Mirosław2001(1 k.)
25.Surdykowski Jerzy1990(1 k.)
26.Terentiew-Ćwiklińska Małgorzara1993(1 k.)
17.Winiarz Wanda1985(2 k.)

 • Teczka: Korespondencja z lat 1977-1989 (5 kart)

Korespondencja (instytucje) - Sygn. AE/WD/IX

Lp.
Nazwa instytucji
Lata
Liczba kart
1."Ameryka Echo"1967(3 k.)
2.Historical Society Defended1975(1 k.)
3.Pelczynski Matthew W.1975, 1977, 1980(11 k.)
4.Professional And Businessmen's Association1975(1 k.)
5.Zarząd Kongresu Polonii Amerykańskiej1977, 1980(3 k.)
6.Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego1977(2 k.)
7.WXRL Radio Station1977(1 k.)
8.Public Information1977(1 k.)
9.The National Library1977(2 k.)
10.Brovne Millard C.1977(1 k.)
11.Light Murray C.1977(2 k.)
12.Committee on Faculty Exchange Scholars1977(1 k.)
13.WNED TV Station1979(1 k.)
14.Koło Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie1979(1 k.)
15."Orzeł Biały"1979(4 k.)
16.CBS1981(1 k.)
17.Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie1981(1 k.)
18.Wende Henry J.1983(3 k.)
19."Tydzień Polski"1984(4 k.)

Korespondencja różna - Sygn. AE/WD/X

 • Teczka:1

Lp.
List
Lata
Liczba kart
1.Stanisław Dąbrowski do T. Suit1974(5 k.)
2.Gittler Steven do Young James1974(2 k.)
3.Michalski Thomas do Pelczynski Metthew1975(1 k.)
4.Stanisław Dąbrowski do "Am- Pol Eagle"1975(4 k.)
5.Shonnie Fnneg do Members of the University Libraries Staff1977(1 k.)
6.Szporluk Roman do Nacaulay Adrienne1977(1 k.)
7.Chaberski Aleksander Z. do Fretwel E.K.1977(2 k.)
8.Trzeciakowski L. do Fretwel E.K.1977(1 k.)
9.Brun-Zejmis Julia do Fretwel E.K.1978(1 k.)
10.List do Michael S.1978(1 k.)
11.List od Polish American Congress1979(3 k.)
12.Librant Jan do Stowarzyszenia Lotników Polskich1979(1 k.)
13.Drzewieniecka Zofia do Pelczyński Metthew1979(1 k.)
14.Moralewski do Stanisława Dąbrowskiego1980(1 k.)
15.Stanisław Dąbrowski do Moralewskiego1980(2 k.)
16.Librant Jan do Fekete Joseph A.1980(2 k.)
17.Donald D. Leopard do Borodacz William1980(1 k.)
18.Stanisław Dąbrowski do Gregory M. George1983(6 k.)
19.Borodacz William do Bereżnickiego Bogdana1985(2 k.)
20Smaczniak Anthony J. do Johanstone Bruce1988(1 k.)
21.Jones Martin Joseph do Smaczniak Anthony J.1988(3 k.)
22.Stanisław Dąbrowski do Smaczniak Anthony J.1988(2 k.)
23.Liminowicz Janina do Ethnic Heritage Studies Program1990(1 k.)
24.Weterani Armii Polskiej w Ameryce do Żaczyńskiego-Żaczek Krzysztofa1997(2 k.)
25.Newman Charles do Lang Henry J.-(1 k.)

 • Teczka: 2
  1. Korespondencja Komitetu Wrześniowców: 1979 (5 k.)

  Czasopisma (różne) - Sygn. AE/WD/XI

  • Teczka: 1
   1. "Niagara Frontier" Autumn 1966
   2. "Pancerniak" styczeń 1984
   3. "Znicz. Wiadomości Harcerskie" 1996 nr 52
   4. "Am- Pol Eagle" (Buffalo) 1997 nr 28; 1999 nr 27
   5. "Gwiazda Polarna" (Stevens Point) 1997 nr 13
   6. "Nowy Dziennik" (New York) 1999
   7. "Przegląd Polski" 1999

  Publikacje (różne) - Sygn. AE/WD/XII

  • Teczka: 1
   1. J. J. Paderewski, Chopin. Roma 1945, 20 s.
   2. Pielgrzymka do Niagara on the Lake w roku Złotego Jubileuszu. Buffalo 1967
   3. Polonia Semper Fidelis. Buffalo 1992
   4. Polish-American Heritage products and Gitts. 1992, 40 s.
   5. General Casmir Pulaski. 1995
   6. Polonia wita nowego Pasterza. 1995
  • Teczka: 2
   1. Polski Przewodnik. Handlowy. 1996
   2. W zdrowym ciele zdrowy duch. Buffalo 1996, 60 s.
   3. Polish Falcons of America. 1996
   4. Globe Gallery. Buffalo
   5. Koncert Przedstawienie i Bal Chóru Bożego Ciała
   6. Pliszek Edward J., Polish literature in America

  Uniwersytet w Buffalo - Sygn. AE/WD/XIII

  • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego
   1. Studia polskie w Buffalo, "Panorama Polska", wrzesień 1978 (1 k., 2 kopie)
   2. Polish Chair Needs Scholary Guidance, "The Buffalo News", 7 kwietnia 1979 (1 k.)
   3. Polonia discussed at Buffalo State, "Am-Pol Eagle", 24 maja 1979 (1 k.)
   4. Polish Exhibit in Butler Library, "Am-Pol Eagle", czerwiec- lipiec 1981 (2 k.)
   5. State University College, "Am-Pol Eagle", grudzień 1981 (1 k.)
   6. Doktor Zaleski to talk about political change, "Am-Pol Eagle", 1990 (1 k.)
   7. I inne (5 kartek)
  • Teczka: Artykuły innych autorów
   1. Nasiukiewicz Krystyna, Polonica na Uniwersytecie w Buffalo, "Express Wieczorny", 22 grudnia 1977 (2 k.)
   2. Drzewieniecka Zofia A., Konferencja na temat polskiej kultury w Buffalo, NY, "Gwiazda Polarna" 11 marca 1978 (1 k.)
   3. A. R. (Antoni Rogoziński), Polonia przedmiotem studiów w Buffalo, "Pancerniak" 1980 (1 k.)
  • Teczka: Varia
   1. Lista tematów z zajęć wykładanych na Uniwersytecie Buffalowskim z zakresu historii (4 k.)

  Marszałek Józef Piłsudski - Sygn. AE/WD/XIV

  • Teczka: Maszynopisy
   1. W. M. Drzewieniecki: Pobyt Piłsudskiego na Maderze w świetle źródeł portugalskich (4 k., 3 fotografie) - brak daty
   2. W. M. Drzewieniecki: Pokłosie odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsudskiego (1 k.) - brak daty
  • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego
   1. Pobyt Piłsudskiego na Maderze w świetle źródeł portugalskich, "Tydzień Polski", 18 lipiec 1987 (1 k.)
   2. Pomnik Marszałka Piłsudskiego, "Gwiazda Polarna", 15 stycznia 2000 (1 k.)
   3. Marszałek Piłsudski powrócił do Komorowa, "Weteran", luty 2000 (1 k.)
   4. Artykuły poświęcone odbudowie pomnika J. Piłsudskiego, zamieszczone w piśmie: "Kronika", wrzesień 1995, kwiecień i lipiec 1997
  • Teczka: Podziękowania
   1. Odnośnie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Ostrowi Mazowieckiej
  • Teczka: Spis publikacji
   1. Dotyczące Józefa Piłsudskiego a znajdujące się w Księgozbiorze W.M. Drzewienieckiego (18 k.)

  Recenzje - Sygn. AE/WD/XV

  • Teczka: Recenzje autorstwa W. M. Drzewienieckiego książek innych autorów
   1. Poland and the Coming of the Second World War The diplomatic Papers of A. J. Drexel Bidle Jr., Ambasador to Poland 1937-1939
    Rec.: W. M. Drzewieniecki, "Quartelly", grudzień 1976 (2 k.)
   2. Wacław Jędrzejewicz, Piłsudski: A life for Poland. New York 1982
    Rec.: W. M. Drzewieniecki, "The Polish Review", 1982 (3 k.)
   3. Steven J. Załoga, The Polish Army 1939 -1945
    Rec.: W. M. Drzewieniecki, "The Polish Reviev", 1983, nr 3 (3 k.)
  • Teczka: Recenzje własnych publikacji autorstwa W. M. Drzewienieckiego
   1. Polonica buffalonensis, "Panorama Polska", październik 1987 (1 k.)
   2. Wrześniowe wspomnienia podporucznika, w: "Goniec Karpacki", "Am-Pol Eagle", "Dziennik Związkowy", "Dziennik Polski", "Nowy Dziennik", "Życie Częstochowy", "Przegląd Polski", z lat 1978, 1990 (7 k.)
   3. Poles in America yesterday and today, "Perspectives", lipiec-sierpień 1980
   4. Przez Bałkany do Brygady Karpackiej, w: "Am-Pol Eagle", "Gwiazda Polarna", z lat 1989 - 1990 (8 k.)
  • Teczka: Recenzje publikacji W.M. Drzewienieckiego
   1. Stanisław Dąbrowski, "The Polish Review", nr 2 1977 (2 k.)
   2. Wojciech Żukrowski, "Trybuna Ludów", 11 czerwca 1978 (1 k.)
   3. Jerzy Kozłowski, "Przegląd Zachodni", 1979 (2 k.)
   4. Marek Ruszyc, "New Polish Publication", wrzesień 1979 (2 k.)
   5. Stanisław Dąbrowski, "The Polish Review", nr 1 1980 (2 k.)
   6. Maya Peretz, "Przegląd Polski", 27 maja 1982 (1 kratka)
   7. Krzysztof Rowiński, "Tydzień Polski", 28 lipca 1987 (1 k.)

  Polish Army Veterans Association of America - Sygn. AE/WD/XVI

  • Teczka: Korespondencja 1983-1984 (17 k.)
  • Teczka: Sprawozdanie
   1. Sprawozdanie Komisji SWAP dla Spraw Połączeniowych SWAP - SPK (3 k.)
  • Teczka: Varia

  Varia 1 - Sygn. AE/WD/XVII

  • Teczka: Polish Arts Club of Buffalo
   1. "Monthly Bulletin", październik 1978 (3 k.)
   2. "Monthly Bulletin", lipiec 1980 (1 k.)
   3. "Monthly Bulletin", marzec 1982 (2 k.)
   4. "Monthly Bulletin", listopad 1982 (3 k.)
  • Teczka: Artykuły innych autorów
   1. Anthony Cardinale, "The Buffalo Evening News", 2 września 1979 (1 k.)
   2. Zarząd SPK Koło nr 33, "Gwiazda Polarna", 3 listopad 1979 (1 k.)
   3. Stanisław Dąbrowski, "Gwiazda Polarna", 24 listopada 1979 (2 k.)
   4. Corter Baker, "Gwiazda Polarna", czerwiec 1981 (1 k.)
   5. Narayan Keshavan, "Independence Newspaper", marzec-kwiecień 1984 (6 k.)
   6. Eliezer Schwarzberg, "The Buffalo News", 16 października 1989 (3 k.)
   7. Adam Pituła, "Am-Pol Eagle", 25 czerwca 1998 (11 kartek)
   8. Edward S. Wiater, "Am-Pol Eagle", 17 października 1999 (2 k.)
  • Teczka: Ulotki (25 sztuk)
  • Teczka: Varia (21 kartek)

  Varia 2 - Sygn. AE/WD/XVIII

  • Teczka: Artykuły W.M. Drzewienieckiego (różne):
   1. The News "Historia Polski of Polish Academy of science", "Studies in Polish Civilization" 1971 (10 k.)
   2. Neonazizm rozwija się w Niemczech Zachodnich, "Gwiazda Polarna", 24 września 1977 (2 k.)
   3. Zdzisław Czekałowski, "Gwiazda Polarna", 24 września 1977 (1 k.)
   4. Neo-Nazism in the German Federal Republic, "Quarterly", grudzień 1977 (2 k.)
   5. Michał Kovats, węgierski zastępca generała Pułaskiego, "Gwiazda Polarna", 7 lipca 1979 (2 k.)
   6. Legion Polski w Sarajewie, "Weteran", marzec 1984 (2 k.)
   7. Dyskusja na temat książki "Poland", "Gwiazda Polarna", 16 czerwca 1984 (1 k.)
   8. Dyskusje na temat książki Michnera w Buffalo, "Przegląd Polski", 28 czerwca 1984 (1 k.)
   9. Z Życia Ludowego WP, "Gwiazda Polarna", 6 lutego 1986 (2 k.)
   10. Profesor Jacek Wasilewski, "Am-Pol Eagle", 6 kwietnia 1993 (1 k.)
   11. Tadeusz Stelmaszyński, "Rzeczpospolita Podchorążacka", 1997 (1 k.)
   12. Tadeusz Stelmaszyński, "Goniec Karpacki", 1997 (1 k.)
   13. Płk. Dyp. Jan Bielecki, "Goniec Karpacki", 1997 (2 k.)
   14. Hanka Ordonówna, "Goniec Karpacki", 1997 (2 k.)
   15. Nowy periodyk "Archiwum Emigracji", "Nowy Dziennik", 14 października 1999 (1 k.)
   16. Śladami polskich sukcesów, "Nowy Dziennik", 29 listopada 2000 (1 k.)
   17. Lwowskie pomniki, których nie ma, "Weteran", marzec 2001 (2 k.)
   18. Ocalone od zapomnienia, "Nowy Dziennik", 30 kwietnia 2001 (1 k.)
   19. I inne w pismach: "Panorama Polska", luty 1977 (2 k.); "The Buffalo News", 11 grudnia 1977 (1 k.); "The Buffalo Evening News", 1982 (1 k.); "Weteran", 1987 (1 k.); "The Christian Science Monitor", 24 listopada 1989 (1 k.); "Am-Pol Eagle", 5 lutego 1998 (1 k.)
  • Teczka: Artykuły W. M. Drzewienieckiego o Karolu Wojtyle
   1. Dr. Drzewieniecki Brings Cardinal Wojtyla's Blessing to Am-Pols, "Am-Pol Eagle", 21 września 1967 (3 k.)
   2. Pope John Paul II's visit at BSC fondly remembered, "Buffalo State College Record", 12 października 1978 (2 k.)
   3. Buffalowski epizod Jana Pawła II, "Nowy Dziennik", 9 sierpnia 1999 (1 k.)
   4. Papież - Słowianin, zwiastun nadziei, "Nowy Dziennik", 17 maja 2001 (1 k.)
   5. Why remembers Cardinal Wojtyla's visit, "Am-Pol Eagle", 24 maja 2001 (2 k.)
   6. I inne (3 k.)
  • Teczka: Sprawozdania
   1. Sprawozdanie z działalności Komitetu Wrześniowców z dnia 24 października 1978 (3 k.)
   2. Sprawozdanie z konferencji z doktor Muriel A. Howard, prezydent BSC z dnia 27 kwietnia 2001 (1 k.)
  • Teczka: Maszynopisy
   1. W.M. Drzewieniecki: "Korpusy Kadetów Drugiej Rzeczypospolitej", 11 września 1978 (3 k.)
   2. "Press release. The fortieth Anniversary of War in Buffalo" (3 k.)
   3. Anna Cienciala: "The British Guarantee to Poland and After: Resistance to Germany or News Appeasement" (45 kartek) - brak daty
   4. "Meeting of the Copernicus 500. Anniveversary Committee" (3 k.) - brak daty
  • Teczka : Opisy bibliograficzne publikacji (21 kartek)
  • Strona główna

  Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
  Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Iwaniuk.htm