Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

KSIĘGOZBIÓR BRONISŁAWA MAZOWIECKIEGO


W Bibliotece znajduje się jeszcze jeden cenny księgozbiór, który ze względu na wielkość i zawartość nie mógł stanowić osobnej kolekcji, jakkolwiek duża jego część stanowi księgozbiór podręczny Archiwum Emigracji (wszystkie książki są opisane przez ofiarodawcę). W dwóch partiach: w roku 1979 oraz 2000 trafiły do Biblioteki UMK książki, czasopisma, druki ulotne i archiwalia zbierane w Paryżu i w całej Francji przez Bronisława Mazowieckiego, księgarza, bibliofila i muzykologa polskiego zmarłego w 1997 roku. Wśród książek i prasy było wiele poloników, głównie francuskich, w tym np. wydawnictwa Instytutu Literackiego, "Narodowca", Editions du Dialogue, Libelli, Biblioteki Polskiej, a także małych oficyn polonijnych z lat tuż powojennych. Dużą część księgozbioru stanowią również druki oficyn wydawniczych innych emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacja o archiwum Bronisława Mazowieckiego

FRAGMENT KSIĘGOZBIORU GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO


Kilkanaście książek w dedykacjami dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i jego żony Krystyny, podarowanych pisarzowi w okresie pobytu w Londynie. Książki przekazane zostały do Torunia przez Barbarę Gaździk.

FRAGMENT KSIĘGOZBIORU BRONISŁAWA PRZYŁUSKIEGO


Kilkadziesiąt książek z podręcznego księgozbioru Bronisława Przyłuskiego z dedykacjami wybitnych pisarzy i publicystów polskiej emigracji. Książki podarowane przez Barbarę Gaździk.

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować:www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Maz_k.htm