Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version
ARCHIWUM JANA ULATOWSKIEGO

Jan Ulatowski
Jan Ulatowski

Księgozbiór zawiera kilkaset woluminów książek politologicznych, historycznych i nielicznych literackich (m.in. wydawnictwa Instytutu Literackiego, w tym książki Czesława Miłosza i Józefa Czapskiego) bez części dotyczącej sztuki.
Obszerny zespół archiwalny zawiera przede wszystkim kilkadziesiąt tomów bardzo szczególnego rękopiśmiennego dziennika-notatnika prowadzonego od końca lat 40. aż do śmierci, nazwanego przez Ulatowskiego "Dziennikiem" później "Kroniką", na który złożyły się zapiski autobiograficzne, notatki do szkiców i artykułów, z których później powstawały teksty publikowane, oraz szczegółowe uwagi i wypisy z lektur książek i prasy.

Osobnym zbiorem są maszynopisy prac własnych zebrane w formie systematycznie prowadzonego wielotomowego notatnika-kroniki, którego nazwa - "Kronika oporu" - nadawana przez autora zmieniała się kilkakrotnie. "Kronika oporu" przyjmuje dwie formy: jest to albo zespół maszynopisowych notatek z lektur, wraz z komentarzami lub teczki własnych tekstów uzupełnione korespondencjami z wydawcami, czasopismami i czytelnikami.

Trzecim zespołem prowadzonym przez Ulatowskiego systematycznie przez wiele lat są teczki zatytułowane "Dokumenty" - tysiące wycinków z prasy francuskiej i emigracyjnej w układzie chronologicznym, poświęconych zagadnieniom związanym z Polską lub Europą Środkową, np.: wydarzeniom 1956 roku w Polsce, wizycie de Gaulla w Polsce w 1967 roku, wyborowi Jana Pawła II i jego pielgrzymce do Polski w 1979 roku oraz wprowadzeniu stanu wojennego.

W zespole znajdują się również maszynopisy kilku książek Ulatowskiego przygotowanych do ewentualnego druku, w tym niezwykły wybór z "Kronik oporu" zatytułowany "Spowiedź cynika" oraz poświęcona stosunkom USA-ZSSR trylogia: "Trzeci wymiar", "Edukacja polityczna" i "Kondominium".

Szczególnie cenna jest również obszerna korespondencja, w tym prócz listów żony, Anieli Micińskiej i rodziny, listy m.in. od J. Czapskiego, M. Wańkowicza, B. Czaykowskiego, J. Giedroycia, M. Grydzewskiego, J. Kisielewskiego, A. Gelli, S. A. Zdziechowskiego, A. Mieczysławskiej, J. Poniatowskiego oraz wydawców polskich i francuskich.

Interesujący jest też duży zespół fotografii, w tym prace ojca, Romana Ulatowskiego z Poznania, oraz zbiór rysunków i fotografii (negatywów) artystycznych Jana Ulatowskiego. Prócz kilkudziesięciu teczek skończonych, dojrzałych rysunków i szkiców piórem i kredką, z których kilka było publikowanych w prasie, archiwum zawiera kilka obszernych pudeł tzw. "markerogramów", tysiące niewielkich, notowanych na kawałkach tektury abstrakcyjnych w ogromnej większości rysunków czarnymi markerami. Bardzo podobny w charakterze jest też zespół "La musée imaginaire" - tysiące wycinków rysunków, fotografii i reprodukcji obrazów.

Specyficzny księgozbiór poświęcony polityce, historii i literaturze Europy Środkowej zaznaczony liczonymi marginaliami, jest uzupełnieniem - podobnie jak w wypadku księgozbioru Czapskiego - prowadzonego dziennika, choć zawiera wiele rzadkich pozycji.

W archiwum Ulatowskiego znajduje się również teczka rysunków i gwaszy siostry Zofii oraz kilkadziesiąt maszynopisów szkiców i opowiadań Wojciecha Bąka, w tym pięć rozdziałów książki "Szkice", które nie ukazały się drukiem. Dar Anny Micińskiej.

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Kow.htm