Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version
ARCHIWUM WITOLDA LEITGEBERA
(wstępny spis opracowany przez W. Leitgebera)
Archiwum Emigracji
Biblioteka UMK w Toruniu

Materiały dotyczące Witolda Leitgebera
Materiały dotyczące Konstantego Brandla
Materiały dotyczące rodziny Leitgeberów i ich krewnych
Różne dodatkowe materiały ze zbiorów Witolda Leitgebera
Materiały dotyczące Witolda Leitgebera znajdujące się poza Archiwum Emigracji


SPIS

Materiały dotyczące Witolda Leitgebera

Teczka:
1.
Życiorys. Dokumenty i legitymacje. Listy sprzed i podczas wojny 1939 r. Wojsko we Francji, Szkocji i potem PKPR. Żona Ilona i córka Bożena. Paszkiewiczowie. Korespondencja.
2.Wojskowa działalność prasowa: Sztab Naczelnego Wodza Referat Prasowy, Kwatera Prasowa Polskich Sił Zbrojnych, Conducting Officer P.R. Canadian Army. „It Speaks for Itself”, lata 1941-1946.
3.Działalność i korespondencja dziennikarska (m.in. listy od Witolda Noskowskiego, Jerzego Giedroycia, Jerzego Turowicza, bp. Wł. Rubina, Jana Nowaka, Peter Raina). Listy do prasy brytyjskiej, polskiej, francuskiej. Odczyty własne. Działalność społeczna i polityczna. Dary dla instytucji społeczno-kulturalnych i bibliotek. Listy W. Wasiutyńskiego.
4.Praca w Sekcji Polskiej BBC oraz inna radiowa (listy od m.in. gen. M. Kukiela, Romana Wajdy, amb. K. Papée, bp. Wł. Rubina, Witolda Małcużyńskiego), historia Sekcji.
5.Skrypty programów e BBC (głównie dotyczą spraw polskich, wywiad z gen. M. Kukielem). BBC, radio – ogólnie.
6.Ditto. Kościół w Polsce, Pius XII, recenzje książek.
7.Zeszyty-notatniki: 1938/1939 Francja i Holandia; 1945 oficer prasowy 1. Armii Kanadyjskiej; 1954-1988 podróże do Kanady; 1956 spotkanie z K. Skubiszewskim, H. Malewską; 1958 Grecja; 1960-1994 podróże do Polski; 1966 sprawozdawca BBC w Rzymie; Wielkopolanie. Zmarli.
8.Korespondencja od przyjaciół: Zygmunt Celichowski, arcybiskup Adam Kozłowiecki, Antoni Dargas, Tymon Terlecki i inni oraz m.in. arcybiskup Antoni Baraniak, Antoni Gołubiew, Eryk Haller, Ziemowit Ratajski.
9.W Kwaterze Prasowej. Dziennik... Londyn 1972.
10.Rozmowy z Brandlem. Warszawa 1979 (listy J. Czapskiego).
Słownik polityczny. Nowy Jork 1980 (listy W. Wasiutyńskiego).
Kwatera Prasowa PSZ na Zachodzie. Londyn 1994
PKPR w świetle dokumentów brytyjskich (Kongres Kultury) 1995.
Wycinki prasowe o Witoldzie Leitgeberze.
11.Sprawozdania Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu za lata 1919-1923 (ksero) i 1928/1929
Z pod czapki uczniowskiej 1928/1929 (ksero)
Pierwsze artykuły Witolda Leitgebera
12.Członkostwo Société Paul Claudel i współpraca z „Bulletin S.P.C.”, korespondencja z rodziną Poety. Fotografie i pamiątki.
13.a) Artykuły o Claudelu w prasie m.in. „Wiadomościach” oraz w programach BBC. Rozdział w książce Claudel - a reappraisal (Londyn 1968). Fotokopie listów do Claudela m.in. prymasa Hlonda, Marii Baranowskiej-Dohrn. Korespondencja różna m.in. Jerzego Kreczmara, Wacława Radulskiego, Marii Kasterskiej.
13.b)-g) Claudeliana oraz 13: 1-6.
14.Pamiętniki wojenne 1939-1945.
15.Pamiętniki powojenne.
16.Artykuły oraz pogadanki w Radio Polskim w Londynie.
- (skoroszyt) Biuletyny redagowane przez Witolda Leitgebera Klubu Polskich Ziem Zachodnich 1942-1945; S.N. 1983-1984; Komunikaty Oświatowe MON z artykułami Witolda Leitgebera.
- Cykl w „Polsce Walczącej” 1946/1947 pod pseudonimem Tadeusz Naler o sytuacji w Polsce.
Księga
17.
Zbiór artykułów prasowych Witolda Leitgebera.
Teczka
18.
Różne dodatkowe: manuskrypt Czesława Miłosza dla BBC, gen. J. Hallera i inne; pamiątki; unikalne broszury; znaczki polskie wojenne.
18 a.Korespondencja do Witolda Leitgebera, fotografie Polskich Sił Zbrojnych czasu II wojny, zbiór znaczków PSZ na Zachodzie i w Oflagach, programy imprez na emigracji i polskich w Londynie
Pudło
19.
Album dokumentów osobistych, oficjalnych pism i listów m.in. gen. M. Kukiela, M. Grydzewskiego, J. Czapskiego, kardynała Wyszyńskiego, arcybiskupa A. Baraniaka, dyrektora S. Lorenza.
Księga rodzinna Osiem pokoleń Leitgeberów.
Pudełko z odznaczeniami, medalami itp.

Materiały dotyczące Konstantego Brandla

Teczka:
20.
Dokumenty: metryka urodzenia, świadectwa zgonu, testament. Osobiste pamiątki. Rodzina Brandlów i Karnkowskich. Pogrzeb, nekrologi. Sprawy finansowe.
21.Korespondencja. Osoby związane z Konstantym Brandlem. Listy w jego sprawach m.in. Tomasz Pobóg-Malinowski (film), Tadeusz Burchacki (ulica w Warszawie), Joanna Szczepińska-Tramar, Piotr Skubiszewski.
22.Wystawy przed 1970 r. Nagrody. Ulica Brandla w Warszawie. Dzieła w zbiorach publicznych i prywatnych. POSK.
23.Dar do zbiorów publicznych w Polsce (dokumentacja).
24.Wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie 1977, Krakowie 1978. Rozmowy z Brandlem (Warszawa 1979). Stulecie urodzin; 1980: Warszawa, Paryż, Londyn. Korespondencja m.in. dyrektor S. Lorentz, Irena Jakimowicz, Józef Czapski.
25.Wystawy: 1979 Drian Galleries, Londyn; 1991 Kordegarda, Warszawa; Album: Irena Jakimowicz Konstanty Brandel (Warszawa 1992); 1993 Studio Sienko, Londyn.
26.Katalogi Artysty swych dzieł. Głosy prasy. Foto Stéphane Danysz: L’Epreuve (esej o Konstantym Brandlu). Fotografie.
27.Notatniki Witolda Leitgebera w sprawach Brandla.

Materiały dotyczące rodziny Leitgeberów i ich krewnych

Teczka:
28.
Księgarze Mieczysław i Jarosław i inni oraz ogólnie o rodzinie. Krewni: Seydowie, Kuczyńscy, Skubiszewscy i Śmigielscy, Komorowscy, Wrześniewscy i Czermińscy, Trąmpczyńscy.
29.Leitgeberowie: Bogdan (list M. Hemara), Bolesław (dyplomata, pisarz, malarz), Sławomir (kronikarz), Józef. Fotografie.
29. bisSławek Leitgeber. Korespondencja.
30.Roman Leitgeber, żona Józefa z domu Brandel oraz syn Andrzej i córka Krystyna Walkowska i dzieci Jacek oraz Elżbieta Bolton. Listy rodziców i rodzeństwa oraz m.in. Mariana Seydy.
31. „Kurier Poznański” i inne wydawnictwa Drukarni Polskiej S.A.; korespondencja Mariana Seydy i syna.
Paczka
32.
(oprawne książki)
Tom I: Sławomir Leitgeber Leitgeberowie (maszynopis, Poznań 1957); Leon Leitgeber: Dzieje rodziny Leitgeberów (maszynopis); Roman Leitgeber: Dzieje Drukarni Polskiej S.A. w Poznaniu. Tom II: Roman Leitgeber: Listy z Helu (Poznań 1924); Bolesław Leitgeber: Kopenhaga (Toruń 1935).
Tom III: Jarosław Leitgeber: Sześciolecie pracy zawodowej oraz istnienia księgarni (Warszawa 1927); życiorysy Mieczysława, Jarosława, Romana oraz artykuły Witolda Leitgebera.
Album Album fotografii rodzinnych.

Różne dodatkowe materiały ze zbiorów Witolda Leitgebera

Pudło Wycinki prasowe w sprawach polskich
Księga wycinków prasowych I: okres od IX 1942-XII 1943
II: rok 1944
III: lata 1945-1946
IV: okres 1946-1956 i 1975-1976 i dalsze
SkoroszytyKronika Kościoła w Polsce w latach 1944-1995
Pudła: I: Dokumenty z lat 1945-1953
II: Dokumenty z lat 1954-1958
III: Dokumenty z lat 1959-1967
IV: Dokumenty z lat 1968-1981
V: Dokumenty z lat 1982-1988
VI: Dokumenty z lat 1989-1995
PaczkaMateriały archiwalne Kwatery Prasowej Polskich Sił Zbrojnych dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Teczki
33-41
I: Pius XII
II: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I
III: Jan Paweł II
IV: Kościół w różnych krajach, Kościół Milczenia
V: Watykan, ZSRR, Cerkiew
VI: Problemy Kościoła
VII-IX: Kościół w Polsce
Zeszyty I-XVIII: Notatki z pobytu w Paryżu 1939/1939, w Wielkiej Brytanii, notatki z lektur dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, polityki międzynarodowej itp.
Teczki
42-50
I: Obóz Narodowy
II: Roman Dmowski
III: Działacze narodowi
IV: Stronnictwo Narodowe w Londynie cz. I
V: Stronnictwo Narodowe w Londynie cz. II
VI: Stronnictwo Narodowa Demokracja w Polsce
VII: Artykuły Witolda Leitgebera w „Myśli Polskiej”
VIII: Notatki o sytuacji w Polsce
IX: Antysemityzm

Materiały dotyczące Witolda Leitgebera znajdują się również w:

  • Biblioteka Polska, POSK w Londynie:skrypty programów Witolda Leitgebera w BBC z lat 1948-1974 (przekazane - V 1975)
  • Instytut i Muzeum gen. W. Sikorskiego w Londynie: skrypty programów Witolda Leitgebera w BBC na temat Polskich Sił Zbrojnych z lat 1949-1974 (przekazane – V 1975); taśmy z nagraniami Witolda Leitgebera dla BBC z uroczystości Milenium Chrztu Polski w Rzymie, recenzje książki M. Kukiela Generał Sikorski (przekazane - 2 X 1995)
  • Biblioteka Polska w Paryżu: korespondencja Konstantego Brandla do Witolda Leitgebera (przekazane - IV 1994).

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować:www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Leitg.htm