Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Działania podejmowane w celu znoszenia barier w dostępie do Biblioteki dla osób o różnej formie niepełnosprawności

1. Zmiany w infrastrukturze:

  • podjazd przed głównym wejściem budynku
  • automatycznie otwierane drzwi
  • winda pozwalająca osobom poruszającym sie na wózku wjazd na I piętro
  • platforma na parterze do windy,  umożliwiającej wjazd na II i III piętro Biblioteki
  • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na I i II piętrze

2. Sprzęt i oprogramowanie ułatwiające korzystanie z zasobów Biblioteki dla osób niewidomych i słabowidzących:

  • komputer stacjonarny
  • drukarka brajlowska,
  • skaner przeznaczony do skanowania grubych materiałów, np. książek, 
  • Duxbury Braille Translator - aplikacja do tłumaczenia zwykłego tekstu na język Braille'a,
  • Abby FineReader Professional 10.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na UMK

Powiększalniki tekstu i-See HD

Powiększalniki powiększają obrazy od 3x do 74x i są dostępne w czytelniach: Głównej, Czasopism i Zbiorów Specjalnych.  

Niepełnosprawni - infrastruktura

podjazd przed wejściem głównym winda na I piętro podjazd na parterze