Przejdź do komentarzy

II piętro, tel.(+48-56) 611-4405
czytelnia@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. 8.30-20.00, sob. 9.00-17.00, nd. 9.00-14.00

Czytelnia główna

W Czytelni można korzystać z wydawnictw (książek i czasopism) przechowywanych w magazynie zamkniętym. Materiały, których nie ma w księgozbiorze podręcznym i w kolekcjach na II piętrze, zamawiamy elektronicznie. Egzemplarze zamówione z Magazynu oczekują na czytelnika 3 dni.

  • W księgozbiorze otwartym Czytelni Głównej znajdują się encyklopedie, słowniki polskie i obce, informatory. Księgozbiór uporządkowany tematycznie według znaków miejsca (kodów literowych np. Aai).
  • Czytelnia posiada stanowiska komputerowe, na których można korzystać z czasopism elektronicznych i baz danych dostępnych w sieci komputerowej UMK oraz z internetowych źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych.
  • W Czytelni udostępnia się materiały sprowadzane przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
  • Dostępny jest również kserograf i czytniki mikroform. Dyżurni bibliotekarze przyjmują zamówienia na odbitki kserograficzne, skany i fotokopie.
  • W Czytelni można zapoznać się z nieobronionymi pracami doktorskimi.
Do korzystania z czytelni uprawnia karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka. Osoby spoza UMK mogą korzystać z karty czytelnika, wydawanej w Informacji na I piętrze Biblioteki. Korzystający z czytelni powinni pozostawić w szatni odzież wierzchnią, do przechowania bagażu (teczki, torby, plecaki...) służą skrytki dostępne obok szatni. W czytelni obowiązuje cisza.

Cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych

W Czytelni Głównej dostępny jest terminal umożliwiający korzystanie z chronionych prawem autorskim publikacji znajdujących się w zasobie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Zasób wypożyczalni obejmuje publikacje naukowe znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej i udostępniane w postaci cyfrowej.

Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica uprawnione są osoby posiadające konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Więcej informacji o CWPN –  wypożyczalnia międzybiblioteczna

prace magisterskie prace magisterskie

W Czytelni Głównej można korzystać z prac magisterskich i licencjackich z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, złożonych i obronionych w latach 1979-2012. Aby pracę otrzymać do Czytelni Głównej należy najpierw odszukać jej sygnaturę w bazie prac licencjackich i magisterskich dostępnej na stronie http://www.home.umk.pl/~maryan/baza.html i wypełnić rewers. Prace udostępnia się dla potrzeb działalności naukowo-dydaktycznej na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 12 października 2000 r. Przed otrzymaniem pracy należy wypełnić wniosek dołączony do Zarządzenia nr 43.

magisterskie baza