ARCHIWUM EMIGRACJI: STUDIA - SZKICE - DOKUMENTY English

"Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" to jedyne w Polsce czasopismo historyczno-humanistyczne poświęcone studiom nad dziejami i kulturą emigracji polskiej XX wieku oraz wzajemnym relacjom między wychodźstwem polskim a politycznymi emigracjami z innych państw Europy Środkowowschodniej.

Czasopismo wydawane jest przez Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ukazuje się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii wydawniczej "Archiwum Emigracji. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 r.", redagowanej przez Stefanię Kossowską (do 2003) oraz Mirosława A. Supruniuka. Pismo publikuje studia i szkice o ściśle naukowym charakterze, a także naukowo opracowane źródła. Ponadto szkice wspomnieniowe i biograficzne.

Pismo powstało w roku 1998, z inicjatywy pracowników i współpracowników Archiwum Emigracji, pracowni archiwalno-badawczej powstałej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 1995 r.

Czasopimo ma charakter interdyscyplinarny. Zdarza się, że zeszyty czasopisma dedykowane są zmarłym osobistościom emigracji: Jerzemu Giedroyciowi, Stefanii Kossowskiej, Józefowi Mackiewiczowi, Tymonowi Terleckiemu i innym.

Od roku 2000 redakcja czasopisma "Archiwum Emigracji" przyznaje coroczną nagrodę za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie poświęcone historii emigracji polskiej w XX wieku. Nagroda ma zasięg międzynarodowy.

"Archiwum Emigracji" uzyskało kategorię "B" w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Archiwum Emigracji Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji