ARCHIWUM EMIGRACJI: STUDIA - SZKICE - DOKUMENTY English

REDAKCJA

dr hab. Mirosław Adam Supruniuk (red. naczelny)

dr hab. Rafał Moczkodan (z-ca red. naczelnego)

dr Magdalena Geraga (red. językowy)

mgr Joanna Krasnodębska (sekretarz redakcji)

dr Ewa Bobrowska (redaktor-korespondent, Paryż)

dr hab. Beata Dorosz (historia literatury)

dr Zbigniew Girzyński

dr Adam F. Kola

mgr Jarosław Koźmiński (redaktor-korespondent, Londyn)

prof. dr hab. Jan W. Sienkiewicz (historia sztuki)

dr hab. Anna Supruniuk (źródła i dokumenty)

dr hab. Marcin Wołk

prof. dr hab. Mariusz Wołos (historia)


NOTY BIOGRAFICZNE CZŁONKÓW REDAKCJI

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Archiwum Emigracji Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji