Przejdź do komentarzy

I piętro, pokój 103, (+48-56) 6114392,
mbibumk@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. 9.00-14.00, wt. 11.00-18.00, śr. - pt.: 9.00-14.00, sob. - nd.: nieczynne

Nieczynna do 31.08.2017

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Informacje dla czytelników Biblioteki UMK

1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy naukowi UMK,
 • magistranci i doktoranci UMK,
 • studenci UMK za pisemnym potwierdzeniem opiekuna naukowego.

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • wypożyczenia krajowe, (jeśli pozycji nie ma w toruńskich bibliotekach),
 • wypożyczenia zagraniczne, (jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach,
 • kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez serwis.

3. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej.

4. Termin określa biblioteka wypożyczająca.

5. Aby złożyć zamówienie należy podać dokładny opis bibliograficzny publikacji: 

 • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
 • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, tytuł artykułu, strony, na których znajduje się artykuł
 • wypisać rewers i złożyć go w Wypożyczalni Międzybibliotecznej na zamówienie z zagranicy
 • dla zamówień krajowych należy wypełnić formularz

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych.

2. Nie wypożycza się:

 • książek wydanych przed 1959 r.,
 • kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
 • dzieł rzadkich i cennych,
 • dzieł powierzonych bibliotece jako depozyt,
 • gazet i czasopism,
 • wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych i prezencyjnych,
 • dzieł w złym stanie zachowania.
3. Przerwa w zamawianiu

4. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres wypożyczenia dzieł bibliotecznych.

5. Materiały biblioteczne należy udostępniać tylko na miejscu.

6. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

7. Opłata za wypożyczenie książek do bibliotek zagranicznych:

 • w UE -1 IFLA Voucher.
 • spoza UE  - 2 IFLA Voucher
 •  za wysłanie do 15 kopii w UE - 1/2 IFLA Voucher
 • za wysłanie do 15 kopii spoza UE - 1 IFLA Voucher

 

Cennik usług

Cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zachęca do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Zasób wypożyczalni obejmuje publikacje naukowe znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej i udostępniane w postaci cyfrowej. W systemie Academica czytelnicy odnajdą publikacje nowe, jak również starsze - nie chronione prawem autorskim. Z publikacji chronionych prawem autorskim można korzystać tylko na terminalu dedykowanym Academice, znajdującym się w Czytelni Głównej. Pozostałe materiały można przeglądać na dowolnym komputerze z dostępem do internetu.

Do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica uprawnione są osoby posiadające konto biblioteczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Academica - stanowisko w BU

Jak założyć konto w wypożyczalni Academica

1. Wypełnić Oświadczenie Użytkownika podając numer karty bibliotecznej BU (deklaracje dostępne są także w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, Czytelni Głównej, Wypożyczalni Miejscowej i Informacji).

2. Oświadczenie należy złożyć w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (I piętro p. 103). Po zarejestrowaniu  czytelnik otrzyma hasło do pierwszego logowania w systemie Academica (login - numer karty bibliotecznej). Poza godzinami pracy Wypożyczalni Międzybibliotecznej wypełnione przez czytelnika Oświadczenie można pozostawić w Czytelni Głównej lub Wypożyczalni Miejscowej. Pracownik Wypożyczalni Międzybibliotecznej dokona  rejestracji użytkownika w pierwszym dniu roboczym (pn.-pt.), a hasło dostępu prześle pocztą elektroniczną.

3. Przy pierwszym logowaniu do systemu Academica czytelnik jest zobowiązany do zmiany  otrzymanego hasła na własne oraz zapoznania się z Regulaminem Użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

4. Po zalogowaniu do systemu Academica z dowolnego komputera z dostępem do Internetu czytelnik może dokonywać rezerwacji publikacji chronionych prawem autorskim na określony dzień i godziny. Przeglądanie publikacji zarezerwowanych możliwe jest tylko na wyznaczonym terminalu w Czytelni Głównej. Po upływie czasu rezerwacji publikacja staje się dostępna dla innych użytkowników zarejestrowanych w Academice. O kolejności dostępu do zasobów decyduje kolejność rezerwacji.

Uwaga. Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.

5. Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do internetu, bez konieczności rejestracji.

6. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem czytelnika.

SUBITO

Potrzebujesz szybko kopii artykułu z czasopisma zagranicznego?

SUBITO jest serwisem umożliwiającym przeszukiwanie katalogów tytułów czasopism prenumerowanych w bibliotekach niemieckich, austriackich i szwajcarskich oraz elektroniczne zamawianie kopii artykułów i ich szybkie dostarczanie. W serwisie są dostępne tysiące czasopism wydawanych na całym świecie. Korzystanie z serwisu jest odpłatne.

SUBITO nie udostępnia on-line spisów treści czasopism ani tekstów artykułów.

Co zrobić, by szybko otrzymać artykuł?

Należy przyjść do Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej, I piętro p. 103 (tel. 056 611-43-92, e-mail : mbibumk@bu.uni.torun.pl) i złożyć zamówienie oraz podpisać zobowiązanie do zapłaty należności związanych z jego realizacją (formularz dostępny na miejscu). Aby złożyć zamówienie, należy znać następujące dane bibliograficzne:

 • imię i nazwisko autora artykułu,
 • tytuł artykułu,
 • tytuł czasopisma,
 • rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu, ISSN,
 • numery stron.
Brak jednego z elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia. Zostanie ono odrzucone przez system.

Sprowadzony materiał ma formę pliku PDF, czytelnik może otrzymać artykuł e-mailem, wówczas zobowiązany jest  odesłać do Wypożyczalni Międzybibliotecznej e-mail zwrotny, potwierdzający odbiór dokumentu. Czytelnik może też odebrać wydrukowany artykuł w Wypożyczalni Międzybibliotecznej - wydruk jest odpłatny 0,40 zł za stronę formatu A4.

Jeśli, z przyczyn technicznych, dokumenty nie mogą być przesłane elektronicznie, serwis SUBITO realizuje zamówienie tradycyjnie, w formie odbitki ksero i przesyła go pocztą. Czas realizacji: plik elektroniczny - do 72 godzin od momentu wysłania zamówienia. Pocztą (wersja tradycyjna) - ok. 2 tygodni.

Koszty zamówienia artykułu: e-mail Poczta cena 6,00 EUR lub 7,50 EUR; z = opłata licencyjna 4,50 EUR 4,50 EUR +7% VAT 0,28 EUR 0,28 EUR.

Kwotę podaną w EURO bank przelicza na złotówki, następnie dodaje do niej opłatę bankową. Koszty obsługi bankowej często przekraczają koszt samego zamówienia. Średni koszt zamówienia artykułu liczącego do 20 stron to: 40-60 zł. Centrala SUBITO przesyła rachunki na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej w ciągu miesiąca od czasu realizacji zamówienia.

Lista czasopism objętych opłatą licencyjną

Szczegółowe informacje o serwisie SUBITO można znaleźć na ich stronie: www.subito-doc.com.