I piętro, pokój 103, (+48-56) 611-4392,
mbibumk@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. 8.00-14.00, wt. 11.00-18.00, śr. - pt.: 8.00-14.00, sob. - nd.: nieczynne

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Kliknij w przyciski aby otworzyć treści

Informacje dla czytelników Biblioteki UMK

1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy naukowi UMK,
 • magistranci i doktoranci UMK,
 • studenci UMK (tylko z bibliotek krajowych).

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • wypożyczenia krajowe, (jeśli pozycji nie ma w toruńskich bibliotekach),
 • wypożyczenia zagraniczne, (jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach,
 • kopie artykułów z czasopism zagranicznych.

3. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej.

4. Termin określa biblioteka wypożyczająca.

5. Aby złożyć zamówienie należy podać dokładny opis bibliograficzny publikacji: 

 • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
 • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, tytuł artykułu, strony, na których znajduje się artykuł
 • wypisać rewers i złożyć go w Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub wypełnić formularz online.
Proszę o przemyślane decyzje w sprawie wypożyczeń zagranicznych, z uwagi na koszty ich realizcji.

Formularze zamówień dla czytelników Biblioteki UMK

Biblioteka może nie zrealizować zamówienia zagranicznego w przypadku wyczerpania środków płatniczych.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych.

2. Nie wypożycza się:

 • książek wydanych przed 1959 r.,
 • kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
 • dzieł rzadkich i cennych,
 • dzieł powierzonych bibliotece jako depozyt,
 • gazet i czasopism,
 • wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych i prezencyjnych,
 • dzieł w złym stanie zachowania.

3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres wypożyczenia dzieł bibliotecznych.

4. Materiały biblioteczne należy udostępniać tylko na miejscu.

5. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

6. Opłata za wypożyczenie książek do bibliotek zagranicznych:

 • w UE -1 IFLA Voucher.
 • spoza UE  - 2 IFLA Voucher
 • za wysłanie do 15 kopii w UE - 1/2 IFLA Voucher
 • za wysłanie do 15 kopii spoza UE - 1 IFLA Voucher

Formularze zamówień dla bibliotek krajowych

Zamówienia można składać:

 

Cennik usług

 

Polityka prywatności