Zasoby naukowe

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest  jedną z największych bibliotek akademickich w Polsce, gromadzi około 3 mln różnego typu materiałów. Otrzymuje każdą polską publikację w ramach ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, dla czytelników oznacza to dużą kompletność zasobów, choć praktycznie szacuje się braki na 30%.

Pracownicy mają do dyspozycji kolekcje rozmieszczone w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych, katalogi, bibliografie oraz zasoby pełnotekstowe dostępne online. Jeśli brakuje jakiejś pozycji w Bibliotece prosimy o przesyłanie dezyderat do Sekcji Gromadzenia Zbiorów: (+48-56) 611-4214  Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl.

Katalogi

Bazy i repozytoria:

Czasopisma naukowe:

Biblioteki cyfrowe:

Świat nauki ma do dyspozycji otwarty zasób pełnotekstowy artykułów naukowych, raportów i monografii (ponad 120 mln prac) dostępnych przez  dwie najważniejsze wyszukiwarki naukowe:

  • BASE - otwarte materiały naukowe repozytoriów świata
  • Google Scholar - otwarte materiały naukowe świata z cytowaniami i narzędziami do śledzenia własnych cytowań.