Zasoby naukowe

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest  jedną z największych bibliotek akademickich w Polsce, gromadzi około 3 mln różnego typu materiałów. Otrzymuje każdą polską publikację w ramach ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, dla czytelników oznacza to dużą kompletność zasobów, choć praktycznie szacuje się braki na 30%.

Pracownicy mają do dyspozycji kolekcje rozmieszczone w Bibliotece Głównej i bibliotekach wydziałowych, katalogi, bibliografie oraz zasoby pełnotekstowe dostępne online. Jeśli brakuje jakiejś pozycji w Bibliotece prosimy o przesyłanie dezyderat do Sekcji Gromadzenia Zbiorów: (+48-56) 611-4214  Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl.

Katalogi

Bazy i repozytoria:

Czasopisma naukowe:

Biblioteki cyfrowe:

Świat nauki ma do dyspozycji otwarty zasób pełnotekstowy artykułów naukowych, raportów i monografii (ponad 120 mln prac) dostępnych przez  dwie najważniejsze wyszukiwarki naukowe:

  • BASE - otwarte materiały naukowe repozytoriów świata
  • Google Scholar - otwarte materiały naukowe świata z cytowaniami i narzędziami do śledzenia własnych cytowań.

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami