Informacja katalogowa: katalog@bu.umk.pl, tel.: (56) 611-4399.
Zgłaszanie awarii w działaniu katalogów: webpac@bu.umk.pl, tel.: (56) 611-4475.

Katalogi kartkowe

Komputerowy Katalog Kartkowy Książek

Komputerowy Katalog Kartkowy Książek to katalog alfabetyczny książek, który rejestruje pozycje wydane w latach 1801-1995 i zgromadzone przez Bibliotekę Główną UMK. Nabytki Biblioteki od roku 1995 znajdują się tylko w bazie komputerowej Horizon.

Komputerowy Katalog Kartkowy Czasopism

Komputerowy Katalog Kartkowy Czasopism to katalog alfabetyczny czasopism, który rejestruje XIX i XX-wieczne czasopisma i wydawnictwa ciągłe, gromadzone przez Bibliotekę UMK, również te, które zaczęły się ukazywać pod koniec XVIII wieku, jeśli były kontynuowane w wieku XIX. Do katalogu nie są wprowadzane tytuły, których pełne opisy (wraz z listą dostępnych woluminów) są już w bazie katalogowej Horizon. 

Komputerowy Katalog Kartkowy Atlasów

Komputerowy Katalog Kartkowy Atlasów zawiera: Katalog Rzeczowy Atlasów; Katalog alfabetyczny atlasów XV-XVIII w. Katalog Alfabetyczny Atlasów; Katalog alfabetyczny autorów i współautorów związanych z powstaniem map, atlasów i globusów.

Komputerowy Katalog Kartkowy Map

Komputerowy Katalog Kartkowy Map zawiera opisy bibliograficzne map w układzie alfabetycznym od najstarszych po nowsze. Dodatkowo wspomaga go katalog alfabetyczny autorów. Najnowsze mapy z tego wieku znajdują się w katalogu ogólnym Biblioteki Horizon.

Komputerowy Katalog Kartkowy Doktoratów

Komputerowy Katalog Kartkowy Doktoratów zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich bronionych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (prace bronione po 25.06.2006 r. są dostępne wyłącznie w katalogu komputerowym Horizon). W katalogu Horizon znajdują się także opisy doktoratów, które w momencie ich obrony były już opublikowane. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu nie przechowuje się doktoratów obronionych w Collegium Medicum UMK; są one dostępne w Bibliotece Medycznej w Bydgoszczy.

Komputerowy Katalog Kartkowy Dokumentów Życia Społecznego

Komputerowy Katalog Kartkowy Dokumentów Życia Społecznego zawiera opisy bibliograficzne dokumentów życia społecznego takich jak: zaproszenia, ulotki, fotografie, druki ulotne i inne w układzie tematycznym lub form dokumentów.

Komputerowy Katalog Kartkowy Zbiorów Graficznych

Komputerowy Katalog Kartkowy Zbiorów Graficznych zawiera opisy bibliograficzne grafik, fotografii, exlibrisów w układzie chronologicznym oraz dodatkowo wiele indeksów osobowych i geograficznych.

Komputerowy Katalog Kartkowy Zbiorów Muzycznych

Komputerowy Katalog Kartkowy Zbiorów Muzycznych zawiera opisy bibliograficzne pogrupowane wg nazwisk kompozytorów lub tytułów w układzie alfabetycznym oraz opisy starodruków w układzie chronologicznym.

Komputerowy Katalog Kartkowy Rękopisów

Komputerowy Katalog Kartkowy Rękopisów obejmuje jednostki rękopismienne w układzie chronologicznym skatalogowane do 2007 r. Od 2008 r. rękopisy są już katalogowane elektronicznie do Horizona.

Komputerowy Katalog Kartkowy Starodruków

Komputerowy Katalog Kartkowy Starodruków obejmuje: Katalogi alfabetyczne: druków z XVI wieku (polonika), druków z XVII wieku (polonika), druków z XVI wieku (obce), druków z XVII wieku (obce); Katalogi rzeczowe: druków z XVIII w.  Najnowsze pozycje zakupione w nowym wieku kataloguje się do bazy komputerowej Horizon.