Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w ramach projektu PO PC

Ogłoszenia dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w ramach realizacji projektu pn. ,,Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju’’ (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020; nr umowy: POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z dnia 01.08.2018 r.).