Open Access u wydawców

Szanowni Państwo

Od 2 września 2019 w ramach licencji krajowej Elsevier działa program pilotażowy bezpłatnego publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. W  roku 2019 publikacja 500 artykułów ma być w całości sfinansowana z krajowej opłaty licencyjnej (autorzy nic nie płacą). W 2020 r. w ramach programu przewidziano opublikowanie 1000 artykułów a w roku 2021 - 1500 artykułów.

Przedmiotem finansowania w programie jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Do 6 listopada polscy autorzy zgłosili do programu niecałe 100 artykułów. Pozostaje więc możliwość opublikowania jeszcze 400 artykułów do końca 2019 r.

Do programu można zgłaszać artykuły wysłane do redakcji czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r.. Program nie obejmuje artykułów, które przed 2 września 2019 r. zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora. W ramach programu publikować mogą pracownicy naukowi i studenci. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację.

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO).

Więcej informacji o projekcie oraz lista czasopism, których program dotyczy: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa