Programy publikowania otwartego

Program publikowania otwartego Elsevier

W roku 2019 w programie publikowania otwartego Elsevier autorzy polscy wykorzystali 424 z 500 przyznanych na ten rok artykułów (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). Elsevier zgodził się aby pozostałą pulę (76 artykułów) wykorzystać na te artykuły, które wysłano do czasopism między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na open access w okresie do 30 stycznia 2020 lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (“kto pierwszy ten lepszy”).

Zainteresowani autorzy proszeni są o przesyłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl DOI wybranych artykułów.

Od 1 stycznia 2020 roku rusza program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020, szczegóły na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Program publikowania otwartego Springer

Program działa od 1 stycznia z pulą 2133 artykułów na rok 2020. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Szczegółowe informacje o tym programie dostępne są na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_oa