Narzędzia dla naukowców

Narzędzia do organizowania swojej bibliografii

W dobie Internetu pisanie tekstów naukowych jest dużo prostsze, kiedy korzysta się z menedżera bibliografii. Narzędzia te wprowadzają porządek i przejrzystość do zasobów informacji naukowej, pozwalają autorom na gromadzenie i zarządzanie informacjami o publikacjach (czasami także pełnymi tekstami artykułów) oraz wykorzystanie zapisanych opisów bibliograficznych we własnej pracy. Do popularnych menedżerów bibliografii należą ZoteroMendeley oraz EndNote Web.

Systemy zarządzania treścią

Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS) służą do gromadzenia, zarządzania oraz publikacji elektronicznej treści. Istnieje wiele typów systemów do zarządzania treścią, począwszy od systemów blogowych, poprzez systemy do pracy grupowej, systemy do publikacji e-czasopism po systemy do tworzenia archiwów i wystaw cyfrowych. Interesujące są systemy o otwartm dostepie do kodu źródłowego, takie jak np. Omeka lub Omeka S. 

Platformy wspierające naukę 

Obecnie istnieje wiele ciekawych platform wspierającyh naukę. Można do nich zaliczyć E-LAB, która umożliwia pracę zespołową oraz zarządzanie zasobami w ramach laboratoriów badawczych.