Omeka oraz Omeka S

Omeka

Omeka to otwarty i darmowy system do tworzenia małych i średnich archiwów oraz narracyjnych wystaw cyfrowych. Za pomocą Omeka naukowycy mogą w prosty sposób tworzyć kolekcje związane z własnymi badaniami, po czym eksponować poszczególne obiekty, ale już osadzone w kontekście w ramach narracyjnej wystawy. Ze względu na swoje funkcję system Omeka stał się popularny zarówno w instytucjach kultury, jak też wśród badaczy humanistyki cyfrowej. 

Zapoznaj się z Omeka

Omeka S

Omeka S to nowej generacji otwarty i darmowy system dedykowany instytucjom. Platforma zbudowana została w celu budowy zasobów internetu semantycznego zgodnie z ideą połączonych otwartych danych (Linked Open Data). System Omeka S umożliwia tworzenie wielu witryn (multisite) w ramach jednej instancji systemu. 

Zapoznaj się z Omeka S