II piętro: tel. (056) 611-4410, 4403
III piętro: Bibliologia -  tel. (056) 611-2091, Centrum Dokumentacji Europejskiej - tel. (056) 611-4401

wolny.dostep@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. 8.00-20.00, sob. 9.00-17.00, nd. 9.00-14.00

Wolny dostęp - baner

Wolny dostęp

Wolny dostęp - film instruktażowy

Jak korzystać z księgozbioru w Wolnym Dostępie?

 • Na poziomie II i III piętra Biblioteka udostępnia część zbiorów w wolnym dostępie, umożliwiając swobodny dostęp do książek i czasopism, z możliwością samodzielnego wyboru i wypożyczania. Na piętrach są również miejsca pracy dla czytelników.

 • Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w 13 kolekcjach dziedzinowych. 12 kolekcji znajduje się na II pietrze, kolekcja Bibliologia i Naukoznawstwo znajduje się na piętrze III.

 • O przyporządkowaniu do danej kolekcji decyduje treść dokumentu. Wyjątek stanowi tu Dział Ogólny (usytuowany w Czytelni Głównej), w którym znajdują się encyklopedie, słowniki ogólne, wydawnictwa informacyjne oraz słowniki dwu- i wielojęzyczne. Zasób pozostałych kolekcji tworzą głównie opracowania i wydawnictwa źródłowe, podręczniki akademickie, encyklopedie i słowniki dziedzinowe oraz czasopisma. Są to wydawnictwa, które ukazały się po 1945 r., z przewagą najnowszych, tj. od 2000 r.

 • Informacja o tym, czy dana książka jest w wolnym dostępie, znajduje się w w rekordzie opisu bibliograficznego, w uwagach dotyczących egzemplarzy. Elementy, na które należy zwrócić uwagę, to:

 1. Znak miejsca, który jest sygnaturą książki i wskazuje jej miejsce.

 2. Opcja Samoobsługa pojawiająca się w polu Zamawianie.

 3. Skrót WD (oznaczający wolny dostęp) w polu Kolekcja.

Każda książka w wolnym dostępie oklejona jest kolorowym paskiem oznaczającym kolekcję oraz białą nalepką zawierającą jej indywidualny znak miejsca.

Książki, z których korzystać można tylko na miejscu, są oznaczone u góry grzbietu jaskrawoczerwonym paskiem.
 • Kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją systematyczną Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Każda kolekcja dziedzinowa podzielona jest na zagadnienia szczegółowe. O miejscu danej książki w wolnym dostępie decyduje jej treść przedstawiona za pomocą indywidualnego znaku miejsca. Znak miejsca składa się z 4 stref oddzielonych od siebie ukośnikiem (/):

1. Strefy notacji, która oparta jest na kombinacji literowej i określa dziedzinę wiedzy. Notacja może składać się z jednego lub więcej elementów (oddzielonych kropką). Pierwszy oznacza dziedzinę, pozostałe tzw. poddziały wspólne formy (takie same dla wszystkich dziedzin) Np.:

 • Cr = Historia Polski
 • Cr.Fab = encyklopedie i słowniki dotyczące historii Polski
 • Cr.Kca = źródła dotyczące historii Polski
 • Crhb = Okres wolnej elekcji (1572 - 1795)
 • Crhbd = Okres wolnej elekcji (1572 - 1696
 • Crhbf = Okres saski

2. Strefy autora, w której podawane jest nazwisko i inicjał imienia autora lub w przypadku prac zbiorowych - trzy gwiazdki***.

3. Strefy tytułu, podającej trzy pierwsze litery tytułu.

4. Strefy wydania - rok wydania dokumentu np. 2000.

Przykładowy znak miejsca dla książki: Sienkiewicz Witold, Słownik historii Polski. Warszawa 2005 Cr.Fab/Sienkiewicz, Witold/Sło/2005.

 • O kolejności znaków miejsca i usytuowaniu książek na półkach decyduje alfabet. W przypadku wydawnictw, które posiadają identyczne strefy notacji, o ustawieniu decydują następne elementy znaku miejsca - strefy autora i tytułu (wg alfabetu), ewentualnie strefa wydania (wg chronologii).

 • Wybrane czasopisma znajdujące się na końcu kolekcji dziedzinowych ustawione są w układzie alfabetycznym.

 • W wolnym dostępie czytelnik sam wybiera książki z półek do wypożyczenia  na zewnątrz lub skorzystania w miejscach przeznaczonych do pracy wewnątrz budynku. Po zakończeniu pracy książki i czasopisma należy odłożyć na wózki lub stoliki umieszczone przy poszczególnych kolekcjach.

Opiekę nad księgozbiorem wolnego dostępu pełnią bibliotekarze dziedzinowi. Do ich zadań należy: dobór księgozbioru, sporządzenie opisu rzeczowego przy pomocy języka haseł przedmiotowych, klasyfikowanie zbiorów do kolekcji, informowanie o księgozbiorze.

Bibliotekarze dziedzinowi udzielają informacji bezpośrednio na dyżurach pełnionych w wolnym dostępie. Można się także z nimi kontaktować za pomocą poczty elektronicznej.

schemat kolekcji dziedzinowych schemat kolekcji dziedzinowych

plan kolekcji dziedzinowych

DZIAŁ OGÓLNY

 • Aa Słowniki, encyklopedie, wydawnictwa informacyjne ogólne

BIBLIOLOGIA I NAUKOZNAWSTWO

 • Ab Bibliologia
 • Ac Bibliotekoznawstwo
 • Af Nauka

MATEMATYKA. INFORMATYKA. FIZYKA. CHEMIA

 • Ai Matematyka
 • Ak Informatyka
 • Al Astronomia
 • Am Fizyka
 • Ao Chemia

BIOLOGIA I NAUKI O ZIEMI

 • Ap Nauki geologiczne
 • At Geografia
 • Au Nauki biologiczne
 • Av Biochemia. Chemia fizjologiczna. Chemia biologiczna
 • Aw Botanika
 • Ax Zoologia
 • Bt Ochrona środowiska. Sozologia

NAUKI STOSOWANE

 • Ay Nauki lekarskie
 • Bb Rolnictwo
 • Bc Uprawa roli i roślin
 • Bd Hodowla zwierząt. Zootechnika
 • Bg Leśnictwo
 • Bk Technika
 • Bl Elektrotechnika
 • Bn Budownictwo
 • Bp Przemysł
 • Br Rzemiosło
 • Bs Komunikacja

NAUKI SPOŁECZNE

 • Bu Nauki społeczne
 • Bv Doktryny społeczno-polityczne
 • Bw Politologia
 • Bx Socjologia
 • By Polityka i technologia społeczna
 • Bz Filozofia i socjologia kultury
 • Cz Etnologia. Etnografia

NAUKI HISTORYCZNE

 • Ca Historia
 • Cb Historia powszechna. Nowożytna
 • Cc Historia Afryki
 • Cf Historia Ameryki
 • Cg Historia Stanów Zjednoczonych A.P.
 • Ci Historia Australii i Oceanii
 • Ck Historia Azji
 • Cm Historia Europy
 • Co Historia Francji
 • Cp Historia Niemiec
 • Cr Historia Polski
 • Cs Historia Rosji. Historia ZSRR
 • Cv Historia wojen
 • Cw Archeologia
 • Cx Historia kultury i obyczajów
 • Cy Nauki pomocnicze historii
  • Cym Archiwistyka
 • Di Wojskowość

EKONOMIA

 • Db Nauki Ekonomiczne
 • De Handel

PRAWO

 • Df Prawo

RELIGIA I FILOZOFIA

 • Dm Religioznawstwo
 • Dmz Prawosławie
 • Dn Katolicyzm
 • Do Protestantyzm
 • Dp Religie niechrześcijańskie
 • Ds Filozofia

PEDAGOGIKA. PSYCHOLOGIA

 • Dw Psychologia
 • Dx Pedagogika
 • Dy Krajoznawstwo i turystyka
 • Dz Sport

JĘZYKOZNAWSTWO I LITERATURA

 • Eb Językoznawstwo
 • Ee Filologia klasyczna
 • Eg Nauka o literaturze
 • Eh Literatury romańskie
 • Ei Literatury germańskie
 • Ek Literatury słowiańskie
 • El Literatura polska

SZTUKA I MUZEALNICTWO

 • Ep Sztuki plastyczne
 • Er Teatrologia. Filmologia
 • Et Taniec