Przejdź do komentarzy

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

 dr Krzysztof Nierzwicki
starszy kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4408,  krzysztof.nierzwicki@umk.pl


Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 mgr Dominika Czyżak
kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4402, Dominika.Czyzak@bu.umk.pl
 


 Zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Bibliotek Specjalistycznych

Zastępca Dyrektora
ds. Biblioteki Medycznej

 mgr Joanna Słomkowska
kustosz
tel. (+48-52) 585 - 35-08, Joanna.Slomkowska@bu.umk.pl
dyrektor.biblio@cm.umk.pl
 


Zastępca Dyrektora ds. Organizacji ZbiorówZastępca Dyrektora ds. Organizacji Zbiorów

 

mgr Grzegorz Szturo
kustosz
tel. (+48-56) 611-4214, Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl
 


 Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego dr Wojciech Sachwanowicz

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego

 dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk
tel. (+48-56) 611-4781,   Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl 


 

Pracownicy

Spis działów

Spis pracowników wg działów

Sekretariat

mgr Anna Piotrowska (urlop)
samodzielny referent

lic. Joanna Kowalewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4408, (+48-56) 611-2284, fax: +48 (56) 611-22-43, sekretariat@bu.umk.pl

 

sekretarz naukowy:
dr Liliana Lewandowska

bibliotekarz

(+48-56) 611-4388, Liliana.Lewandowska@umk.pl
www.gorska.umk.pl

 

specjalista ds. grantów i humanistyki cyfrowej (urlop)

mgr Bożena Bednarek-Michalska
starszy kustosz dyplomowany

tel. (+48-56) 611-4417 lub  691910959;  Bozena.Bednarek-Michalska@bu.umk.pl,
Strona www

 

Oddział ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji (w rozproszeniu)  

Kierownik
mgr Agnieszka Dwornik - (koordynacja prac, dane bibliograficzne)
kustosz

(+48-56) 611-4481 Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl

 

mgr Aneta Nowak-Drzymała - (opracowanie rzeczowe)
kustosz

(+48-56) 611-2218  Aneta.Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Szwarc-Kozłowska - (kartoteki wzorcowe)
kustosz

(+48-56) 611-4416 jkoz@umk.pl

 

mgr inż. Grażyna Młodziankiewicz - (opracowanie czasopism)
kustosz

(+48-56) 611-4483  Grazyna.Mlodziankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Anna Markowska - (opracowanie literatury medycznej)
kustosz

(+48-52) 585-3514  amarkowska@cm.umk.pl

 

mgr Iwona Olińska - (gromadzenie i źródła elektroniczne)
kustosz

(+48-56) 611-4496 iwona@umk.pl

 

mgr Danuta Burnicka - (informatyk)
programista

(+48-56) 611-2092  Danuta.Burnicka@bu.umk.pl

 

dr Dominik Mirosław Piotrowski - (multiwyszukiwarki)
adiunkt biblioteczny

(+48-56) 611-4389 Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl

 

mgr Adam Biedrzycki - (bazy bibliograficzne)
kustosz

(+48-56) 611-4414  Adam.Biedrzycki@bu.umk.pl

 

mgr Dagmara Grochowska - (biblioteki wydziałowe)
kustosz

(+48-56) 611- 3554  Dagmara.Grochowska@umk.pl

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny  informacja@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Edyta Krużyńska

kustosz

(+48-56) 611-4703  Edyta.Kruzynska@bu.umk.pl 

 

mgr Anna Kozłowska-Zawadzka
kustosz

(+48 56) 611-4395  Anna.Kozlowska-Zawadzka@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Nielek
kustosz

(+48 56) 611-2213 Katarzyna.Nielek@bu.umk.pl

 

mgr Kamila Perlik
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4389 Kamila.Perlik@bu.umk.pl

 

dr Dominik Mirosław Piotrowski
adiunkt biblioteczny

(+48-56) 611-4389 Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Sierdzińska
kustosz

(+48-56) 611-4389 hsi@umk.pl

 

mgr Anna Wróbel
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4395 Anna.Wrobel@bu.umk.pl

 

Sekcja Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych bibliometria@umk.pl

 

p. o. kierownika:
mgr Dorota Kromp

kustosz

 (+48-56) 611-4488 Dorota.Kromp@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Laskowska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Malgorzata.Laskowska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Stoff
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Stoff@bu.umk.pl

 

Anna Domańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Domanska@bu.umk.pl

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 

kierownik:
mgr Grzegorz Szturo

kustosz

(+48-56) 611-4214 Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl

 

Sekcja Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Gromadzenie@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Grzegorz Szturo
kustosz

(+48-56) 611-4214 Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl

 

mgr Maria Lemańska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Maria.Lemanska@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Leszczyńska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Katarzyna.Leszczynska@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Mazur
kustosz

(+48-56) 611-4496  Agnieszka.Mazur@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Olińska
kustosz

(+48-56) 611-4496 iwona@umk.pl

 

mgr Magdalena Sitek
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396 Magdalena.Sitek@umk.pl

 

lic. Magdalena Szady-Nowak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396  Magdalena.Szady-Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Adam Wereszczyński
kustosz

(+48-56) 611-4396 Adam.Wereszczyński@bu.umk.pl

 

Sekcja Opracowania Formalnego Zbiorów Opracowanie@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Agnieszka Dwornik

kustosz

(+48-56) 611-4481 Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Caputa
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-44-82  Joanna.Caputa@bu.umk.pl

 

mgr Ludmiła Fastowicz
kustosz

(+48-56) 611-4482  Ludmila.Fastowicz@bu.umk.pl

 

mgr Monika Milecka
kustosz

(+48-56) 611-4482  Monika.Milecka@bu.umk.pl

 

mgr Beata Morawska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Beata.Morawska@bu.umk.pl

 

mgr Malwina Sypniewska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Malwina.Sypniewska@bu.umk.pl

 

Sekcja Kartotek Haseł Wzorcowych

kierownik:
mgr Teresa Langiewicz

kustosz

(+48-56) 611-4416  Teresa.Langiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Pniewska
kustosz

(+48-56) 611-4416  Agnieszka.Pniewska@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Szwarc-Kozłowska
kustosz

(+48-56) 611-4416 jkoz@umk.pl

 

Oddział Kolekcji Dziedzinowych Rzeczowy@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Jolanta Szewczak

kustosz

(+48-56) 611-45-64  Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Janewicz
kustosz

(+48-56) 611-44-04  Malgorzata.Janewicz@bu.umk.pl

 

mgr Paweł Janowski
bibliotekarz

 

Zofia Jaworska
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Zofia.Jaworska@bu.umk.pl

 

mgr Monika Kostrzewska
kustosz

(+48-56) 611-2218  Monika.Kostrzewska@bu.umk.pl

 

mgr Aleksandra Kruszyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Aleksandra.Kruszynska@bu.umk.pl

 

mgr Anita Kukla
kustosz

(+48-56) 611-4403  Anita.Kukla@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Narolewska
kustosz

(+48-56) 611-4497  Ewa.Narolewska@bu.umk.pl

 

mgr Aneta Nowak-Drzymała
kustosz

(+48-56) 611-2218  Aneta.Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Pazdyka
kustosz

(+48-56) 611-4497  Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl

 

Marzenna Renk
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Marzenna.Renk@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Szczepkowska
kustosz

(+48-56) 611-4404  Iwona.Szczepkowska@bu.umk.pl
 

Ewa Wankiewicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Ewa.Wankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Wawrzyniak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Wołos
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4497 Joanna.Wolos@umk.pl

 

mgr Andrzej Zieliński
kustosz

(+48-56) 611-4404  Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Żurawska
kustosz

(+48-56) 611-4404 zuraw@umk.pl

 

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej CDE@bu.umk.pl 

 

mgr Sławomira Szymczak
kustosz

(+48-56) 611-4401  Slawomira.Szymczak@bu.umk.pl

 

Oddział Udostępniania i Magazynów 

kierownik:
mgr Danuta Mierzejewska

kustosz

(+48-56) 611-4393  Danuta.Mierzejewska@bu.umk.pl

 

Sekcja Magazynów Magazyny@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Elżbieta Milkiewicz

kustosz

(+48-56) 611-4268  Elzbieta.Milkiewicz@bu.umk.pl

 

Małgorzata Bronchard
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412

 

Brygida Czerwiak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Etter-Markowicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-4654

 

Katarzyna Frankowicz-Mucha
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Elżbieta Grunberg
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Ewa Jabczyńska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4493

 

Elżbieta Kuras
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

Danuta Kwiatkowska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4493

 

Mirosława Metelańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Miroslawa.Metelanska@bu.umk.pl

 

Ewa Nowak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Ewa Siemińska
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Szaładzińska
magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Janina Staniszewska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

Katarzyna Zielińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Agata Ziemba
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Żubkowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Malgorzata.Zubkowska@bu.umk.pl

 

Sekcja Udostępniania wypozyczalnia@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Danuta Mierzejewska

kustosz

(+48-56) 611-4393  Danuta.Mierzejewska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Abstorska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Anna.Abstorska@bu.umk.pl

 

lic. Ewa Chlebowska
biblotekarz
(urlop)
(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Daria Cichocka
kustosz

(+48-56) 611-4405, Daria.Cichocka@umk.pl

 

mgr Urszula Czarnowska
kustosz

(+48-56) 611-4769

 

Anna Grzywińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Małgorzata Jabczyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

 

mgr Sylwia Łyczak-Szarszewska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Sylwia.Lyczak@bu.umk.pl

 

Liliana Masłowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4405  Liliana.Maslowska@bu.umk.pl

 

Sylwia Niesobska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Ewa Panasiuk
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418


mgr Barbara Rudnik
młodszy bibliotekarz
(+48-56) 611-4424, 611-4418


mgr Bożena Sobótka
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Agnieszka Wiśniewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4769  Agnieszka.Wisniewska@bu.umk.pl
 

specjalista ds. wypożyczeń międzybibliotecznych  mbibumk@bu.umk.pl

 

mgr Magdalena Szczygielska
kustosz

(+48-56) 611-4392

 

Oddział Czasopism Czasopisma@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Magdalena Gołota-Majewska

kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4494  Magdalena.Golota-Majewska@bu.umk.pl

 

mgr Sylwia Bagińska
kustosz

(+48-56) 611-4494  Sylwia.Baginska@bu.umk.pl

 

mgr Mariola Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Mariola.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

mgr Żaneta Dera
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4495  Zaneta.Dera@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Dziecinniak
bibliotekarz

(+48-56) 611-4483

 

mgr Jolanta Kadzidłowska
kustosz

(+48-56) 611-4824  Jolanta.Kadzidlowska@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Leśko
kustosz

(+48-56) 611-4483  Hanna.Lesko@bu.umk.pl

 

mgr inż. Grażyna Młodziankiewicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Grazyna.Mlodziankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Anna Walkowiak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4483  Anna.Walkowiak@bu.umk.pl

 

specjalista ds. akcesji czasopism  Prenumerata_czasopism@bu.umk.pl

 

mgr Wiesława Majka
kustosz

(+48-56) 611-4494  Wieslawa.Majka@bu.umk.pl

 

specjalista ds. wydawnictw elektronicznych  Zasoby_elektroniczne@bu.umk.pl

 

mgr Barbara Kmiecikowska
kustosz

(+48-56) 611-4495  Barbara.Kmiecikowska@bu.umk.pl

 

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów Scontrum@bu.umk.pl   

kierownik:
mgr Barbara Pawlikowska

kustosz

(+48-56) 611-4423  Barbara.Pawlikowska@bu.umk.pl

Izabela Słupska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4423  Izabela.Slupska@bu.umk.pl

 

Oddział Zbiorów Specjalnych 

kierownik:
dr Andrzej Mycio

kustosz dyplomowany 

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

Sekcja Rękopisów Rekopisy@bu.umk.pl

dr Marta Czyżak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4484  Marta.Czyzak@bu.umk.pl

 

dr Andrzej Mycio
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Nieuważny
kustosz

(+48-56) 611-4484 ewan@umk.pl

 

mgr Sławomir Majoch
starszy dokumentalista

(+48-56) 611-4484  Slawomir.Majoch@bu.umk.pl

 

Sekcja Starych Druków Starodruki@bu.umk.pl

mgr Paweł Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4409  Pawel.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

Renata Makowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4409  Renata.Makowska@bu.umk.pl

 

dr Julia Możdżeń
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4409  Julia.Mozdzen@bu.umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Graficznych Grafika@bu.umk.pl

mgr Jan Kotłowski
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4406  Jan.Kotlowski@bu.umk.pl

mgr Elżbieta Hudzik
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4406  Elzbieta.Hudzik@bu.umk.pl

mgr Lidia Gerc
kustosz

(+48-56) 611-4406 ligerc@umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Kartograficznych Kartografia@bu.umk.pl

mgr Małgorzata Kozieł
kustosz

(+48-56) 611-4486  Malgorzata.Koziel@umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Muzycznych Muzyka@bu.umk.pl

mgr Ilona Lewandowska
kustosz

(+48-56) 611-4487  Ilona.Lewandowska@bu.umk.pl

 

Sekcja Dokumentów Życia Społecznego DZS@bu.umk.pl

mgr Anna Klugowska
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4398  Anna.Klugowska@bu.umk.pl

 

Pracownia Pomorzoznawcza Pracownia_pomorzoznawcza@bu.umk.pl 

 

p. o. kierownika:
mgr Jolanta Milz-Kłaczkow

starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4414

(+48-56) 611-4422 Jolanta.Milz-Klaczkow@bu.umk.pl

 

mgr Adam Biedrzycki
kustosz

(+48-56) 611-4414

(+48-56) 611-4422  Adam.Biedrzycki@bu.umk.pl

 

dr Karol Kłodziński
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4414

(+48-56) 611-4422  kklo@umk.pl

 

dr Wojciech Szramowski
kustosz

(+48-56) 611-4414

(+48-56) 611-4422  Wojciech.Szramowski@bu.umk.pl

 

Samodzielna Sekcja - Archiwum Emigracji  Archiwum@bu.umk.pl   

kierownik:
dr hab. Mirosław Supruniuk

starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-2074  Miroslaw.Supruniuk@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Krasnodębska
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4387 Joanna.Krasnodebska@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Kwaśnik
kustosz

(+48-56) 611-4387  Grazyna.Kwasnik@bu.umk.pl

 

mgr Izabela Maćkowska
kustosz

(+48-56) 611-4391 Izabela.Mackowska@bu.umk.pl

 

mgr Konrad Turzyński
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4391  

 

Samodzielna Sekcja -  Muzeum Uniwersyteckie muzeum@bu.umk.pl  

kierownik:
dr hab. Mirosław Supruniuk

starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-2074  Miroslaw.Supruniuk@bu.umk.pl

 

dr Katarzyna Cybulska-Jędraszek (urlop)
młodszy dokumentalista

(+48-56) 611-2707  Katarzyna.Cybulska@bu.umk.pl 
 

mgr Katarzyna Moskała - projekt POPC
dokumentalista
(+48-56) 611-2707

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji okomp@bu.umk.pl 

kierownik:
dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk

(+48-56) 611-4781  Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl

 

mgr Danuta Burnicka
programista

(+48-56) 611-2092  Danuta.Burnicka@bu.umk.pl

 

mgr Skarbimir Kwiatkowski
starszy specjalista 

(+48-56) 611-4475  Skarbimir.Kwiatkowski@bu.umk.pl

 

Tomasz Nejkauf
starsz technik

(+48-56) 611-4475  Tomasz.Nejkauf@bu.umk.pl

 

Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

kierownik:
dr Anna Karolina Zawada

starszy bibliotekarzy

(+48-56) 611-4420 Karolina.Zawada@bu.umk.pl

 

mgr Magdalena Dembek - projekt POPC
technik

Andrzej Korzybski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Andrzej.Korzybski@bu.umk.pl

 

Piotr Kurek
mistrz

(+48-56) 611-4499  Piotr.Kurek@bu.umk.pl

 

mgr Maciej Mierzejewski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Maciej.Mierzejewski@bu.umk.pl

 

lic. Edward Renk
starszy technik

(+48-56) 611-2079  Edward.Renk@bu.umk.pl

 

mgr Marta Waliszewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4499  Marta.Waliszewska@bu.umk.pl

 

Oddział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów  Konserwacja@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Lidia Bannach-Szewczyk

starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Lidia.Bannach-Szewczyk@bu.umk.pl

 

mgr Barbara Wojdyła
kustosz

(+48-56) 611-4491  Barbara.Wojdyla@bu.umk.pl

 

Arkadiusz Chrząstowski
introligator

(+48-56) 611-4490

mgr Marta Cieplińska - projekt POPC
młodszy konserwator

(+48-56) 611-4491

Przemysław Drapikowski
introligator

(+48-56) 611-4490

 

Mariusz Grużlewski
starszy technik

(+48-56) 611-4491

 

mgr Anna Hanczewska
konserwator

(+48-56) 611-4491  Anna.Hanczewska@bu.umk.pl

 

Marzenna Kurkowska
introligator

(+48-56) 611-4550

 

Adam Kuś
introligator

(+48-56) 611-4550

 

mgr Ilona Miller
starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Ilona.Miller@bu.umk.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy  Administracja@bu.umk.pl   

kierownik:
mgr Małgorzata Rakowska

(+48-56) 611-4394  Malgorzata.Rakowska@bu.umk.pl

 

administrator budynku:
inż. Jan Szponka

(+48-56) 611-4400  Jan.Szponka@bu.umk.pl

 

Grażyna Liczkowska

(+48-56) 611-4489  Grazyna.Liczkowska@bu.umk.pl

Małgorzata Łączkowska  

(+48-56) 611-4498 mal@umk.pl

mgr Oliwia Rzeszkowicz

(+48 56) 611-4498

elektryk: Grzegorz Czarnowski

(+48-56) 611-4421

ślusarz: Jerzy Kucharski

(+48-56) 611-4421

robotnik: Roman Lewandowski

rzemieślnik: Marek Zalewski

 

Portiernia

wejście główne  (+48-56) 611- 4554

wejście służbowe  (+48-56) 611- 2244

Sylwia Beszczyńska

Elżbieta Jankowska  

Elżbieta Kamińska

Zbigniew Krysztofiak 

Małgorzata Lipińska

Anna Radzimowska 

Edyta Śwircz

 

Porządkowe

Gabriela Bartmann     

Teresa Bartnicka

Ewelina Dziarnecka

Joanna Jankowska

Sylwia Kalczyńska     

Magdalena Kołodziejczyk     

Joanna Królak     

Magdalena Margulska

Karolina Pliszczyńska

Joanna Prusakowska

Agnieszka Solińska     

Dorota Szczypiorowska