Przejdź do komentarzy

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

 dr Krzysztof Nierzwicki
starszy kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4408, krzysztof.nierzwicki@umk.pl


Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 mgr Dominika Czyżak
kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4402, Dominika.Czyzak@bu.umk.pl
 


 Zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Bibliotek Specjalistycznych

Zastępca Dyrektora
ds. Biblioteki Medycznej, pełnomocnik Dyrektora ds. parametryzacji i analiz bibliometrycznych

 mgr Joanna Słomkowska
kustosz
tel. (+48-52) 585 - 35-08, Joanna.Slomkowska@bu.umk.pl
dyrektor.biblio@cm.umk.pl
 


Zastępca Dyrektora ds. Organizacji ZbiorówZastępca Dyrektora ds. Organizacji Zbiorów

 

mgr Grzegorz Szturo
kustosz
tel. (+48-56) 611-4214, Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl
 


 Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego dr Wojciech Sachwanowicz

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego

 dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk
tel. (+48-56) 611-4781,   Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl 


 

Pracownicy

Spis działów

Spis pracowników wg działów

Sekretariat

mgr Anna Piotrowska (urlop)
samodzielny referent

mgr Joanna Kowalewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4408, (+48-56) 611-2284, fax: +48 (56) 611-22-43, sekretariat@bu.umk.pl

 

sekretarz naukowy:
dr Liliana Lewandowska

bibliotekarz

(+48-56) 611-4388, Liliana.Lewandowska@umk.pl
www.gorska.umk.pl

 

specjalista ds. grantów i humanistyki cyfrowej

mgr Bożena Bednarek-Michalska
starszy kustosz dyplomowany

tel. (+48-56) 611-4417 lub  691910959;  Bozena.Bednarek-Michalska@bu.umk.pl,
Strona www

 

Oddział ds. Systemu Bibliotecznego
Nowej Generacji (w rozproszeniu)

Kierownik
mgr Agnieszka Dwornik - (koordynacja prac, dane bibliograficzne)
kustosz

(+48-56) 611-4481 Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl

 

mgr Aneta Nowak-Drzymała - (opracowanie rzeczowe)
kustosz

(+48-56) 611-2218  Aneta.Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Szwarc-Kozłowska - (kartoteki wzorcowe)
kustosz

(+48-56) 611-4404 jkoz@umk.pl

 

mgr inż. Grażyna Młodziankiewicz - (opracowanie czasopism)
kustosz

(+48-56) 611-4483  Grazyna.Mlodziankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Anna Markowska - (opracowanie literatury medycznej)
kustosz

(+48-52) 585-3514  amarkowska@cm.umk.pl

 

mgr Iwona Olińska - (gromadzenie i źródła elektroniczne)
kustosz

(+48-56) 611-4496 iwona@umk.pl

 

mgr Danuta Burnicka - (informatyk)
programista

(+48-56) 611-2092  Danuta.Burnicka@bu.umk.pl

 

dr Dominik Mirosław Piotrowski - (multiwyszukiwarki)
adiunkt biblioteczny

(+48-56) 611-4389 Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl

 

mgr Adam Biedrzycki - (bazy bibliograficzne)
kustosz

(+48-56) 611-4414  Adam.Biedrzycki@bu.umk.pl

 

mgr Dagmara Grochowska - (biblioteki wydziałowe)
kustosz

(+48-56) 611- 3554  Dagmara.Grochowska@umk.pl

 

Oddział Informacji  informacja@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Edyta Krużyńska
kustosz

(+48-56) 611-4703  Edyta.Kruzynska@bu.umk.pl 

 

mgr Anna Kozłowska-Zawadzka
kustosz

(+48 56) 611-4395  Anna.Kozlowska-Zawadzka@bu.umk.pl

 

mgr Kamila Perlik
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4389 Kamila.Perlik@bu.umk.pl

 

dr Dominik Mirosław Piotrowski
adiunkt biblioteczny

(+48-56) 611-4389 Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Sierdzińska
kustosz

(+48-56) 611-4389 hsi@umk.pl

 

mgr Anna Wróbel
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4395 Anna.Wrobel@bu.umk.pl

 

Oddział Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych  bibliometria@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Dorota Kromp
kustosz

 (+48-56) 611-4488 Dorota.Kromp@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Laskowska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Malgorzata.Laskowska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Stoff
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Stoff@bu.umk.pl

 

Anna Domańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Domanska@bu.umk.pl

 

Oddział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów  Gromadzenie@bu.umk.pl

p.o. kierownika:
mgr Grzegorz Szturo
kustosz

(+48-56) 611-4214 Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl

 

mgr Maria Lemańska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Maria.Lemanska@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Leszczyńska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Katarzyna.Leszczynska@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Mazur
kustosz

(+48-56) 611-4496  Agnieszka.Mazur@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Olińska
kustosz

(+48-56) 611-4496 iwona@umk.pl

 

mgr Barbara Pawlikowska
kustosz

(+48-56) 611-4423  Barbara.Pawlikowska@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Pniewska
kustosz

(+48-56) 611-4423  Agnieszka.Pniewska@bu.umk.pl

 

Izabela Słupska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4423  Izabela.Slupska@bu.umk.pl

 

mgr Magdalena Sitek
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396 Magdalena.Sitek@umk.pl

 

lic. Magdalena Szady-Nowak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396  Magdalena.Szady-Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Adam Wereszczyński
kustosz

(+48-56) 611-4396 Adam.Wereszczynski@bu.umk.pl

 

Oddział Opracowania Zbiorów  Opracowanie@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Agnieszka Dwornik
kustosz

(+48-56) 611-4481 Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Caputa
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-44-82  Joanna.Caputa@bu.umk.pl

 

mgr Ludmiła Fastowicz
kustosz

(+48-56) 611-4482  Ludmila.Fastowicz@bu.umk.pl

 

mgr Monika Kostrzewska
kustosz

(+48-56) 611-2218  Monika.Kostrzewska@bu.umk.pl

 

mgr Aleksandra Kruszyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Aleksandra.Kruszynska@bu.umk.pl

 

mgr Teresa Langiewicz
kustosz

(+48-56) 611-4564  Teresa.Langiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Monika Milecka
kustosz

(+48-56) 611-4482  Monika.Milecka@bu.umk.pl

 

mgr Beata Morawska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Beata.Morawska@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Narolewska
kustosz

(+48-56) 611-4404  Ewa.Narolewska@bu.umk.pl

 

mgr Aneta Nowak-Drzymała
kustosz

(+48-56) 611-2218  Aneta.Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Pazdyka
kustosz

(+48-56) 611-4404  Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl

 

mgr Malwina Sypniewska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Malwina.Sypniewska@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Szczepkowska
kustosz

(+48-56) 611-4404  Iwona.Szczepkowska@bu.umk.pl
 

mgr Jolanta Szewczak
kustosz

(+48-56) 611-45-64  Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Szwarc-Kozłowska
kustosz

(+48-56) 611-4404 jkoz@umk.pl

 

mgr Katarzyna Wawrzyniak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Wołos
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-2218 Joanna.Wolos@umk.pl

 

mgr Andrzej Zieliński
kustosz

(+48-56) 611-4404  Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Żurawska
kustosz

(+48-56) 611-4404 zuraw@umk.pl

 

Oddział Magazynów  Magazyny@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Elżbieta Milkiewicz
kustosz

(+48-56) 611-4268  Elzbieta.Milkiewicz@bu.umk.pl

 

Małgorzata Bronchard
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412

 

Brygida Czerwiak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Etter-Markowicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-4654

 

Katarzyna Frankowicz-Mucha
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Elżbieta Grunberg
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Elżbieta Kuras
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

Danuta Kwiatkowska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4493

 

Mirosława Metelańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Miroslawa.Metelanska@bu.umk.pl

 

Ewa Nowak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Marzenna Renk
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Marzenna.Renk@bu.umk.pl

 

Ewa Siemińska
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Szaładzińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Janina Staniszewska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

Katarzyna Zielińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Agata Ziemba
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Żubkowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Malgorzata.Zubkowska@bu.umk.pl

 

Oddział Udostępniania  wypozyczalnia@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Danuta Mierzejewska
kustosz

(+48-56) 611-4393  Danuta.Mierzejewska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Abstorska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Anna.Abstorska@bu.umk.pl

 

lic. Ewa Chlebowska
biblotekarz
(urlop)
(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Daria Cichocka
kustosz

(+48-56) 611-4405, Daria.Cichocka@umk.pl

 

mgr Urszula Czarnowska
kustosz

(+48-56) 611-4769

 

mgr Monika Dziopa
młodszy bibliotekarz

 

 

Anna Grzywińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Małgorzata Jabczyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

Zofia Jaworska
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Zofia.Jaworska@bu.umk.pl

 

mgr Barbara Kozłowska
młodszy bibliotekarz
(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Anita Kukla
kustosz

(+48-56) 611-4403  Anita.Kukla@bu.umk.pl

 

mgr Sylwia Łyczak-Szarszewska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Sylwia.Lyczak@bu.umk.pl

 

Liliana Masłowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4405  Liliana.Maslowska@bu.umk.pl

 

Sylwia Niesobska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Ewa Panasiuk
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418


mgr Bożena Sobótka
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Sławomira Szymczak
kustosz

(+48-56) 611-4401  Slawomira.Szymczak@bu.umk.pl

 

Ewa Wankiewicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Ewa.Wankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Wiśniewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4769  Agnieszka.Wisniewska@bu.umk.pl
 

mgr Aleksandra Złotnicka
młodszy bibliotekarz

 

 

specjalista ds. wypożyczeń międzybibliotecznych  mbibumk@bu.umk.pl

mgr Magdalena Szczygielska
kustosz

(+48-56) 611-4392

 

Oddział Czasopism  Czasopisma@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Magdalena Gołota-Majewska

kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4494  Magdalena.Golota-Majewska@bu.umk.pl

 

mgr Sylwia Bagińska
kustosz

(+48-56) 611-4494  Sylwia.Baginska@bu.umk.pl

 

mgr Mariola Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Mariola.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

mgr Żaneta Dera
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4495  Zaneta.Dera@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Dziecinniak
bibliotekarz

(+48-56) 611-4483

 

mgr Jolanta Kadzidłowska
kustosz

(+48-56) 611-4824  Jolanta.Kadzidlowska@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Leśko
kustosz

(+48-56) 611-4483  Hanna.Lesko@bu.umk.pl

 

mgr inż. Grażyna Młodziankiewicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Grazyna.Mlodziankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Anna Walkowiak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4483  Anna.Walkowiak@bu.umk.pl

 

specjalista ds. akcesji czasopism  Prenumerata_czasopism@bu.umk.pl

mgr Wiesława Majka
kustosz

(+48-56) 611-4494  Wieslawa.Majka@bu.umk.pl

 

specjalista ds. wydawnictw elektronicznych  Zasoby_elektroniczne@bu.umk.pl

mgr Barbara Kmiecikowska
kustosz

(+48-56) 611-4495  Barbara.Kmiecikowska@bu.umk.pl

 

Oddział Zbiorów Specjalnych 

kierownik:
dr Andrzej Mycio

kustosz dyplomowany 

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

Gabinet Rękopisów Rekopisy@bu.umk.pl

dr Marta Czyżak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4484  Marta.Czyzak@bu.umk.pl

 

dr Andrzej Mycio
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Nieuważny
kustosz

(+48-56) 611-4484 ewan@umk.pl

 

mgr Sławomir Majoch
starszy dokumentalista

(+48-56) 611-4484  Slawomir.Majoch@bu.umk.pl

 

Gabinet Starych Druków Starodruki@bu.umk.pl

mgr Paweł Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4409  Pawel.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

Renata Makowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4409  Renata.Makowska@bu.umk.pl

 

dr Julia Możdżeń
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4409  Julia.Mozdzen@bu.umk.pl

 

Gabinet Zbiorów Graficznych Grafika@bu.umk.pl

mgr Jan Kotłowski
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4406  Jan.Kotlowski@bu.umk.pl

 

mgr Elżbieta Hudzik
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4406  Elzbieta.Hudzik@bu.umk.pl

 

mgr Lidia Gerc
kustosz

(+48-56) 611-4406 ligerc@umk.pl

 

Gabinet Zbiorów Kartograficznych Kartografia@bu.umk.pl

mgr Małgorzata Kozieł
kustosz

(+48-56) 611-4486  Malgorzata.Koziel@umk.pl

 

Gabinet Zbiorów Muzycznych Muzyka@bu.umk.pl

mgr Ilona Lewandowska
kustosz

(+48-56) 611-4487  Ilona.Lewandowska@bu.umk.pl

 

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego DZS@bu.umk.pl

mgr Anna Klugowska
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4398  Anna.Klugowska@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Janewicz
kustosz

(+48-56) 611-43-98  Malgorzata.Janewicz@bu.umk.pl

 

Oddział Pomorzoznawczy
 Pracownia_pomorzoznawcza@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Jolanta Milz-Kłaczkow
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4414, 611-4422 Jolanta.Milz-Klaczkow@bu.umk.pl

 

mgr Adam Biedrzycki
kustosz

(+48-56) 611-4414, 611-4422  Adam.Biedrzycki@bu.umk.pl

 

dr Karol Kłodziński
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4414, 611-4422  kklo@umk.pl

 

dr Wojciech Szramowski
kustosz

(+48-56) 611-4414, 611-4422  Wojciech.Szramowski@bu.umk.pl

 

Oddział - Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie   Archiwum@bu.umk.pl

kierownik:
dr hab. Mirosław Supruniuk
starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-2074  Miroslaw.Supruniuk@bu.umk.pl

 

dr Katarzyna Cybulska-Jędraszek (urlop)
młodszy dokumentalista

(+48-56) 611-2707  Katarzyna.Cybulska@bu.umk.pl 
 

mgr Ewa Czerwińska-Jabłońska
konserwator

 

mgr Joanna Krasnodębska
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4387 Joanna.Krasnodebska@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Kwaśnik
kustosz

(+48-56) 611-4387  Grazyna.Kwasnik@bu.umk.pl

 

mgr Izabela Maćkowska
kustosz

(+48-56) 611-4391 Izabela.Mackowska@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Moskała - projekt POPC
dokumentalista
(+48-56) 611-2707

 

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji Zbiorów  okomp@bu.umk.pl

kierownik:
dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk

(+48-56) 611-4781  Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl

 

mgr Danuta Burnicka
programista

(+48-56) 611-2092  Danuta.Burnicka@bu.umk.pl

 

Adrian Figiel

(+48-56) 611-4475   okomp@bu.umk.pl

 

mgr Skarbimir Kwiatkowski
starszy specjalista

(+48-56) 611-4475  Skarbimir.Kwiatkowski@bu.umk.pl

 

Tomasz Nejkauf
starsz technik

(+48-56) 611-4475  Tomasz.Nejkauf@bu.umk.pl

 

inż. Jakub Przybysz

(+48-56) 611-4475  okomp@bu.umk.pl

 

Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

kierownik:
dr Anna Karolina Zawada

starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4420 Karolina.Zawada@bu.umk.pl

 

mgr Magdalena Dembek - projekt POPC
technik

Andrzej Korzybski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Andrzej.Korzybski@bu.umk.pl

 

Piotr Kurek
mistrz

(+48-56) 611-4499  Piotr.Kurek@bu.umk.pl

 

mgr Maciej Mierzejewski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Maciej.Mierzejewski@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Nielek
kustosz

(+48 56) 611-2213 Katarzyna.Nielek@bu.umk.pl

 

lic. Edward Renk
starszy technik

(+48-56) 611-2079  Edward.Renk@bu.umk.pl

 

mgr Kacper Rząsa - projekt POPC
młodszy bibliotekarz

karz@umk.pl

 

lic. Dominika Świątkowska - projekt POPC
młodszy bibliotekarz

dos@umk.pl

 

mgr Marta Waliszewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4499  Marta.Waliszewska@bu.umk.pl

 

Oddział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów Konserwacja@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Lidia Bannach-Szewczyk

starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Lidia.Bannach-Szewczyk@bu.umk.pl

 

mgr Barbara Wojdyła
kustosz

(+48-56) 611-4491  Barbara.Wojdyla@bu.umk.pl

 

Arkadiusz Chrząstowski
introligator

(+48-56) 611-4490

mgr Marta Cieplińska - projekt POPC
młodszy konserwator

(+48-56) 611-4491

Przemysław Drapikowski
introligator

(+48-56) 611-4490

 

Mariusz Grużlewski
starszy technik

(+48-56) 611-4491

 

mgr Anna Hanczewska
konserwator

(+48-56) 611-4491  Anna.Hanczewska@bu.umk.pl

 

Marzenna Kurkowska
introligator

(+48-56) 611-4550

 

Adam Kuś
introligator

(+48-56) 611-4550

 

mgr Ilona Miller
starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Ilona.Miller@bu.umk.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Administracja@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Małgorzata Rakowska

(+48-56) 611-4394  Malgorzata.Rakowska@bu.umk.pl

 

administrator budynku:
inż. Jan Szponka

(+48-56) 611-4400  Jan.Szponka@bu.umk.pl

 

Grażyna Liczkowska

(+48-56) 611-4400  Grazyna.Liczkowska@bu.umk.pl

Małgorzata Łączkowska  

(+48-56) 611-4498 mal@umk.pl

mgr Oliwia Rzeszkowicz

(+48 56) 611-4489 orzeszko@bu.umk.pl

ślusarz: Jerzy Kucharski

(+48-56) 611-4421

robotnik: Roman Lewandowski

rzemieślnik: Marek Zalewski

 

Portiernia

wejście główne  (+48-56) 611- 4554

wejście służbowe  (+48-56) 611- 2244

Sylwia Beszczyńska

Elżbieta Jankowska

Elżbieta Kamińska

Zbigniew Krysztofiak

Małgorzata Lipińska

Anna Radzimowska

Edyta Śwircz

 

Porządkowe:

Gabriela Bartmann

Teresa Bartnicka

Ewelina Dziarnecka

Joanna Jankowska

Sylwia Kalczyńska

Magdalena Kołodziejczyk

Joanna Królak

Magdalena Margulska

Karolina Pliszczyńska

Joanna Prusakowska

Agnieszka Solińska

Dorota Szczypiorowska