O nas

Biblioteka Główna powstała w 1945 roku, otwarto ją w maju 1947 roku. W chwili otwarcia księgozbiór liczył 44 tys. woluminów a podstawy księgozbioru stworzyły zbiory licznych instytucji, biblioteki podworskie, szkolne i prywatne - głównie z terenu Pomorza - oraz dary bibliotek krajowych i zagranicznych. Pierwszą siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w którym bibliotekarze gromadzili i opracowywali zbiory od czerwca 1945 r. Później jeszcze dwukrotnie Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zmieniała swoją lokalizację. Najpierw w 1947 r. otrzymała samodzielny gmach przy ul. Chopina, a w 1973 r. przeniosła się do nowego budynku, specjalnie dla niej zaprojektowanego i zbudowanego w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach. Dziś Biblioteka Główna i inne biblioteki wydziałowe z Torunia i Bydgoszczy tworzą jednolitą sieć biblioteczno-informacyjną zwaną Biblioteką Uniwersytecką. W skład Biblioteki wchodzi także Muzeum Uniwersyteckie, które gromadzi zabytki dziedzictwa kultury polskiej także tej na wychodźstwie.

Od 1947 r. Biblioteka otrzymuje egzemplarz obowiązkowy druków wydanych w Polsce, przyjmuje wiele darów, wymienia książki i czasopisma z instytucjami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, co stanowi trzon główny jej kolekcji. Istotnym dla Uniwersytetu jest także gromadzenie kolekcji specjalnych, które wpisują się nie tylko w tradycję regionu, uczelni czy miasta, ale także wychodzą poza granice kraju. Do szczególnych kolekcji należą: Pomeranica, Baltica, Vilniana, Copernicana, Toruniensia i zbiory emigracyjne.

Jednak z punktu widzenia nowoczesnej instytucji naukowo-badawczej najważniejsze są w tej chwili usługi i zasoby elektroniczne, które biblioteka udostępnia w odmiennych formach (e-książki, e-czasopisma, artykuły, mapy cyfrowe, druki ulotne itp.) na różnych platformach. Wspierają i przyspieszają one innowacje oraz wymianę naukową. Wszystkie zasoby tradycyjne i elektroniczne stanowią około 3 milionowy zasób, który służy zarówno badaniom naukowym, jak i dydaktyce akademickiej.

Technologie Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zawsze należała do największych w kraju i rozwijała się harmonijnie razem z Uniwersytetem. Podejmowała także wyzwania związane z jej unowocześnianiem już od lat 70., kiedy prezentowała krajowym ośrodkom nowoczesne rozwiązania architektoniczne i organizacyjne. Pierwsze prace natomiast związane z tworzeniem katalogów elektronicznych rozpoczęto w latach 80. ale dopiero w połowie lat 90. uruchomiono profesjonalny katalog biblioteki Horizon, który mógł obsłużyć więcej funkcji bibliotecznych: gromadzenie, katalogowanie, wypożyczenia i informowanie o zasobach nie tylko Biblioteki Głównej, ale i bibliotek specjalistycznych UMK. Od 2002 r. włączyła się aktywnie do współpracy z największymi polskimi bibliotekami naukowymi i akademickimi, by stworzyć NUKAT – centralny polski katalog, dzięki któremu można zlokalizować książki i czasopisma w w wielu ośrodkach kraju.

We wrześniu 2005 r. dzięki funduszom UE zrealizowano w Toruniu wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nowatorski projekt Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową. Dziś KPBC służy nie tylko swojemu regionowi, ale stanowi istotny element sieci polskich bibliotek cyfrowych skupionych w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz sieci instytucji kultury Europy dostarczających obiektów cyfrowych do Europeany. Nowym przedsięzięciem jest pełnotekstowe repozytorium prac naukowych pracowników UMK, które od 2012 roku gromadzi bieżące prace.

Na początku tego wieku Biblioteka wprowadziła wiele nowych rozwiązań komunikacyjnych, które służą przede wszystkim obsłudze użytkowników biblioteki. Bibliotekarze nie tylko odpowiadają elektroniczne na wszystkie zapytania (formularze, maile, komunikatory), ale i tworzą zdalne szkolenia, seminaria elektroniczne, mają profile na forach społecznościowych, udostępniają i rekomendują zasoby sieciowe potrzebne w nauce oraz współtworzą informację o bibliotece wspólnie z czytelnikami. Wszystkie te prace mają uczynić z Biblioteki instytucję przyjazną i profesjonalną.

Współpraca

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest instytucją zaprzyjaźnioną z wieloma naukowymi ośrodkami w kraju i za granicą (Niemcy, Litwa, Francja, Czechy, Litwa, Anglia, Szwecja, Włochy). Dzięki temu realizuje nowatorskie projekty, bierze udział w pracach merytorycznych związanych z rozwojem bibliotekarstwa w Polsce, prowadzi wymianę materiałów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych na dużą skalę, organizuje konferencje,  wystawy,  debaty, spotkania, publikuje książki i czasopisma oraz szkoli pracowników i użytkowników.

Przyszłość

W następnej perspektywie konieczna jest modernizacja budynku, który powstał  w latach 70. Wiele już zrobiono od 2011 roku, ale nadal istnieją obszary, które muszą być unowocześnione tak, by gmach stał się miejscem twórczej pracy studentów i naukowców, miejscem spotkań i wydarzeń artystycznych.

Biblioteka planuje także wymianę zintegrowanego systemu bibliotecznego. Trwają prace analityczne, które mają doprowadzić do wyboru optymalnego wariantu.