III piętro, tel. (+48-56) 611-4398 
dzs@bu.umk.pl

nabytki DŻS

Sekcja DŻS-ów od momentu powstania w 1974 r. specjalizuje się w gromadzeniu różnego typu dokumentów ulotnych, na podstawie których odtworzyć można życie codzienne i społeczne dawnego i współczesnego Torunia oraz regionu. Zbiory Sekcji wzbogacają się dzięki nabytkom wpływającym z darów od osób prywatnych i instytucji kultury bądź w ramach zakupu.

Nasi Ofiarodawcy to aktywni uczestnicy życia społeczno-kulturalnego Torunia, którzy troszczą się o zachowanie tradycji i dziedzictwa przeszłości regionu. Są między nimi: naukowcy, politycy, fotograficy, dziennikarze, artyści, bibliotekarze, pasjonaci historii Torunia. Ich dary zawierają dużo materiałów ilustrujących różnorodne zagadnienia polityczne, społeczne a także biografie znanych i cenionych w regionie osób.