III piętro, tel. (+48-56) 611-4409 
starodruki@bu.umk.pl 

Stare druki - literatura

 1. Głowacka Ewa, Tondel Janusz, Cenne i rzadkie egzemplarze książki religijnej znajdujące się w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cz. 1-2. Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1986, Cz. 3, s161-179; 1991, Cz.6, s. 137-155.
 2. Jarzębowski Leonard, Druki toruńskie XVI wieku. Zebrał i opracował ... Toruń 1969.
 3. Jarzębowski Leonard, Księgozbiór Biblioteki Chełmińskiej (Bibliotheca Academiae Culmensis). Jego pochodzenie i losy. Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki Humanistyczno- Społeczne. z. 7. Nauka o Książce z. 1. 1962, s. 11-95.
 4. Milewska Joanna, Książki z kolekcji Jakuba Zablera (1670-1753) w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu. Rocznik Toruński, T.26. 1999, s.71-89.
 5. Podlaszewska Krystyna, Pierwsze wydanie Kroniki Macieja z Miechowa w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu. Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1980, Cz.1, s. 189-210.
 6. Strutyńska Maria, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu . Toruń 1995.
 7. Strutyńska Maria, Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy. Stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24. 02.1995. Toruń 1995.
 8. Strutyńska Maria, Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. T.14, 1992 s.161-217; T.15, 1993,s.183-184.
 9. Strutyńska Maria, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przewodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne. Toruń 1999.
 10. Tondel Janusz, Książka w dawnym Królewcu Pruskim. Toruń 2001. [Zawiera opis wielu obiektów aktualnie przechowywanych w Bibliotece UMK].
 11. Tondel Janusz, Katalog poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Toruń 1991.
 12. Tondel Janusz, Rękopiśmienne dedykacje autorskie dla księcia Pruskiego Albrechta Hohenzolern-Ansbach oraz jego syna w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapiski Historyczne. T.50, 1985, s. 99-114.
 13. Tondel Janusz, Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii. Warszawa 1994.
 14. Tondel Janusz, Unikatowy druk z oficyny Floriana Unglera "Narratio fundationis monasterii Montis Calvi" w zbiorach biblioteki Głównej UMK w Toruniu. Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 4, 1988, s,107-110.