III piętro, tel. (+48-56) 611-4486 
kartografia@bu.umk.pl

Literatura

Prace dotyczące historii sekcji oraz jej zbiorów, układ chronologliczny:

  1. Wróblewska E., Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Materiały kustosza Dzikowskiego (1883-1957), Zeszyty Naukowe UMK, Nauka o książce, z. 4, Toruń 1966, s. 77-81.
  2. Mincer W., Podlaszewska K. , Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej, Zeszyty Naukowe, Nauka o książce, z. 5, Toruń 1968, s. 3-23.
  3. Stelmach M., Zbiór kartograficzny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mps., 1971, Archiwum UMK, sygn. 19817.
  4. Zbiory kartograficzne [in:] Informator Biblioteki Głównej UMK w Toruniu, Toruń 1972 s. 29-32.
  5. Tondel J.,  Atlas Beneventana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, [in:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Cz. 2, Toruń 1982, s. 75-100.
  6. Popławska L., Robótka H. , Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [in:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Cz. 3, Toruń 1986, s. 111-159.
  7. Zbiory kartograficzne [in:] Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. [24-27]. 
  8.  Chudzińska (Zblewska) M., Ocena stanu zachowania zespołu map i atlasów w Gabinecie Zbiorów Kartograficznych w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu, mps, 2008, Archiwum  UMK, sygn. 77877.
  9. Łuczyński J., Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku [in:] Od atlasu do kolekcji w 440. rocznicę wydania atlasu Abrahama Orteliusa / pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego. Z Dziejów Kartografii t.16, Szczecin 2011, s. 109-118.
  10. Kozieł M., Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : krótka historia i stan  obecny [in:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / pod red.  Agnieszki Borysowskiej, Szczecin 2015, s. 142-149.