Kontakt

Przedstawiciel UMK w Radzie Konsorcjum DARIAH-PL

dr Dominik M. Piotrowski: dpi@umk.pl | (+48-56) 611-4389