Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych

Dokumentacja Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na Obczyźnie została przekazana BG UMK w roku 2012 przez ww. Federację za pośrednictwem jej działaczy. Do Sekcji Rękopisów biblioteki trafiły na razie materiały z Paryża i Sztokholmu. Są one opracowywane i przygotowywane do udostępnienia przez zespół naukowy profesor Haliny Robótki z UMK. Po selekcji część dokumentacji zostanie umieszczona w kolekcji Archiwalia w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Akta paryskie po uporządkowaniu zostały podzielone na 6 serii, wydzielonych tematycznie: ,,Akta ogólne", ,,Rady Federacji", ,,Seminaria, zjazdy, konferencje i kongresy", ,,Korespondencja", ,,Biuletyny" oraz ,,Materiały szkoleniowe".

Najobszerniejszą cześć dokumentacji obejmuje seria korespondencji, która dotyczy głównie dyskusji oraz komunikacji między członkami Federacji jak i osobami pośrednio z nią związanymi. Dokumentacja jest obrazem działalności polonijnych organizacji medycznych, które operują na terenie całego świata i zrzeszają lekarzy pochodzenia polskiego.

Granice chronologiczne zespołu obejmują lata [1993]1996-2004. Akta pochodzące ze Szwecji, w chwili obecnej (2013 r.) pozostają w opracowaniu.