III piętro, tel. (+48-56) 611-4484 
rekopisy@bu.umk.pl

Rękopisy nabytki

Wykaz większych zespołów archiwalnych, w tym spuścizn

1. Armon Witold (1924-2002), historyk antropologii i etnografii - materiały nieopracowane.
2. Benski Stanisław (1922-1988), prozaik – sygn. Rps 3268-3335, 3339.
3. Burhardt Stefan (1899-1991), bibliotekarz – materiały nieopracowane.
4. Cackowski Stefan (1927-2008), historyk – materiały nieopracowane.
5. Curonia (archiwum korporacji studenckiej) – sygn. Rps 4083-4127.
6. Czaja Stefan (1943-2003), bibliotekarz – Rps 2053-2054, 2719, 4300-4318 i materiały nieopracowane.
7. Czeżowski Tadeusz (1889-1981), filozof – sygn. Rps 1585-1640, 2377-2398.
8. Danilczuk Bolesław (1928-1973), historyk – sygn. Rps 2137-2169.
9. Dziewulski Władysław (1878-1962), astronom – materiały nieopracowane.
10. Dzikowski Mikołaj (1883-1957), bibliotekarz i historyk – sygn. Rps 927-944.
11. Elzenberg Henryk (1887-1967), filozof – sygn. Rps 1774, 1831-1872, 3189-3190, 3252-3254, 3336-3338, 3190, 3194-3200, 3217-3218, 3221, 3223-3224, 3230, 3235, 3252-3254, 3336-3338, 3342, 3345-3346, 3351, 3500, 3503-3507.
12. Fraternitas Rigensis (archiwum korporacji studenckiej) – sygn. Rps 3945-4082.
13. Frąckiewicz Helena (1901-1984), bibliotekarz – sygn. Rps 3241-3251.
14. Fridel Teresa (1934-2011), filolog – materiały nieopracowane.
15. Frycz Jerzy (1927-1985), historyk sztuki – sygn. Rps 2588-2598 oraz materiały nieopracowane.
16. Fundacja „Pro Libris” (archiwum) – sygn. Rps 2613-2629.
17. Galon Rajmund (1906-1986), geograf – sygn. Rps 2435-2463.
18. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-Provinzen (archiwum) – sygn. Rps 4134-4152.
19. Górski Karol (1903-1988), historyk – materiały nieopracowane.
20. Górski Konrad (1895-1990), filolog – sygn. Rps 2421, 3938-3942, 4287-4288.
21. Gumowski Marian (1881-1974), historyk – sygn. Rps 1012-1047, 1336-1353.
22. Hartleb Kazimierz (1886-1951), historyk – sygn. Rps 1298-1316, 2205-2231.
23. Hurynowicz Janina (1894-1967), neurofizjolog – sygn. Rps 1376-1409.
24. Hutnikiewicz Artur (1916-2005), historyk literatury – sygn. Rps 2284, 3563-3910.
25. Iwanowska Wilhelmina (1905-1999), astronom – materiały nieopracowane.
26. Iwanowska-Ludwińska Małgorzata (1950-), artysta malarz, grafik – materiały nieopracowane.
27. Jabłoński Aleksander (1898-1980), fizyk – sygn. Rps 2241-2280.
28. Jarzębowski Leonard (1913-2007), bibliotekarz – sygn. Rps 2773 oraz materiały nieopracowane.
29. Pawlikowska-Jasnorzewska z Kossaków Maria (1891-1945), poetka, dramotopisarka – sygn. Rps 1496-1506.
30. Kalembka Sławomir (1936-2009), historyk – sygn. Rps 4319-4321, 4538-4580.
31. Kapuścińska Janina (1909-1967), bibliotekarka – sygn. Rps 996-1000, 1109-1111, 2744-2752.
32. Kukier Ryszard (1924-2000), etnograf i etnolog – materiały nieopracowane.
33. Kwiatkowski Edward (1904-1972), malarz – sygn. Rps 1251-1271, 1495.
34. Lisowski Stanisław (1880-1964), archiwista i bibliotekarz – sygn. Rps 1322-1335.
35. Majowa z Kończów Teodora (1882-1970), działaczka społeczna i polityczna, nauczycielka – sygn. Rps 1048-1061.
36. Małłek Karol (1898-1969), działacz mazurski – sygn. Rps 1421, 1431-1445.
37. Michalski Leszek (1920-1995), biolog – sygn. Rps 2196-2198 oraz materiały nieopracowane.
38. Mienicki Ryszard (1886-1956), historyk i archiwista – sygn. Rps 945-965.
39. Mosingiewicz Krzysztof (1955-1981), historyk i archiwista – sygn. Rps 1811-1828, 2735-2743.
40. Narębski Stefan (1892-1966), architekt – sygn. Rps 1100-1108.
41. Naturforschender Verein zu Riga (archiwum) – sygn. Rps 4153-4160.
42. Nędzewicz Maria (1930-), bibliotekarka – sygn. Rps 2524-2534.
43. Pakulski Jan (1941-2008), historyk – materiały nieopracowane.
44. Poręba Stanisław (1934-2010), historyk-regionalista, działacz kulturalny – materiały nieopracowane.
45. Prüffer Jan (1890-1959), biolog – sygn. Rps 3024-3177.
46. Przymusiński Ludwik, muzealnik – materiały nieopracowane.
47. Puciata-Pawłowska Jadwiga (1902-1989), historyk sztuki – sygn. Rps 1521-1542, 2434, 3011-3012, 3444-3499.
48. Roliński Józef (1889-1962), fizyk – materiały nieopracowane.
49. Rosen Edward (1906-1985), historyk astronomii, kopernikolog – materiały nieopracowane.
50. Semkowicz Jadwiga (żona Władysława Semkowicza) – sygn. Rps 1776-1791.
51. Serczyk Jerzy (1927-2006), historyk – materiały nieopracowane.
52. Słuszkiewicz Eugeniusz (1901-1981), orientalista, językoznawca – sygn. Rps 1899-1979.
53. Srebrny Stefan (1890-1962), filolog klasyczny, teatrolog – sygn. Rps 966-994, 2119-2120.
54. Szuman Wanda (1890-1994), pedagog – sygn. Rps 1245-1250, 2321-2376, 4281, 4283.
55. Stopikowski Henryk, kolekcjoner ekslibrisów – materiały nieopracowane.
56. Szwojniccy z Borkłojnia (archiwum rodzinne) – sygn. Rps 3533-3541.
57. Śliwowski Jerzy (1907-1983), prawnik – sygn. Rps 2056-2118.
58. Toruńskie Towarzystwo Kultury (archiwum) – sygn. Rps 4322-4537.
59. Turska Halina (1901-1979), językoznawca – materiały nieopracowane.
60. Waluszewska Janina, historyk – sygn. Rps 2295-2318.
61. Warkałło Witold (1909-1983), prawnik – materiały nieopracowane.
62. Wasilewski Stanisław (1917-), filolog, bibliotekarz – materiały nieopracowane.
63. Waźbiński Zygmunt (1933-2009), historyk sztuki – materiały nieopracowane.
64. Wilkoń-Michalska Jadwiga (1921-2005), biolog – materiały nieopracowane.
65. Wirski Juliusz (1893-1960), poeta, prozaik, dramatopisarz – sygn. Rps 1980-2023, 3354-3355, 3553.
66. Woźniak Ewa (1927-2001), bibliotekarz – sygn. Rps 2781 oraz materiały nieopracowane.
67. Woźnicki Wiesław (1933-1995), fizyk – sygn. Rps 3912-3918.
68. Wróblewska Elwira (1912-1992), historyk, bibliotekarka – sygn. Rps 2464-2487, 2489, 2782.
69. Zabłocka Wanda (1900-1978), biolog – sygn. Rps 1643-1770, 2399-2404, 3155.
70. Zabłocki Jan (1894-1978), biolog – sygn. Rps 1643-1770, 2399-2404, 2944, 3137, 3139.
71. Zacharewicz Witold (1904-1975), chemik – sygn. Rps 1354-1358.
72. Zając Józef (1945-2008), historyk – materiały nieopracowane.
73. Zawacka Elżbieta (1909-2009), łączniczka Komendy Głównej AK – sygn. Rps 2555-2580.
74. Zawadzki Henryk Seweryn (1901-1998), prawnik, historyk, społecznik – sygn. Rps 2637-2699, 2899-2941.
75. Żytkowicz Leonid (1910-1991), historyk – sygn. Rps 1567-1569, 2511-2521.