III piętro, tel. (+48-56) 611-4484 
rekopisy@bu.umk.pl

Rękopisy nabytki

Wykaz większych zespołów archiwalnych, w tym spuścizn

    1. Armon Witold (1924-2002), historyk antropologii i etnografii - materiały nieopracowane.
    2. Baranowski Henryk (1920-2011), bibliotekarz – sygn. Rps 2535-2544, 2599-2600, 2608, 2724-2725.
    3. Benski Stanisław (1922-1988), prozaik – sygn. Rps 3268-3335, 3339.
    4. Biernacka Izabela, biolog – sygn. Rps 1553-1559.
    5. Borysowski Stanisław (1906-1988), malarz, grafik, rysownik – sygn. Rps 2491-2497.
    6. Burhardt Stefan (1899-1991), bibliotekarz – sygn. Rps 4745-4763 oraz materiały nieopracowane.
    7. Cackowski Stefan (1927-2008), historyk – sygn. Rps 4852-4915.
    8. Curonia (archiwum korporacji studenckiej) – sygn. Rps 4083-4127.
    9. Czaja Stefan (1943-2003), bibliotekarz – Rps 2053-2054, 2719, 4300-4318 i materiały nieopracowane.
    10. Czeżowski Tadeusz (1889-1981), filozof – sygn. Rps 1585-1640, 2377-2398, 4770-4774.
    11. Danilczuk Bolesław (1928-1973), historyk – sygn. Rps 2137-2169.
    12. Dock Arnold, regionalista – materiały nieopracowane.
    13. Dunajówna Maria (1900-1979), bibliotekarz – sygn. Rps 4662-4670.
    14. Dziewulski Władysław (1878-1962), astronom – sygn. Rps 4785 oraz materiały nieopracowane.
    15. Dzikowski Mikołaj (1883-1957), bibliotekarz i historyk – sygn. Rps 927-944.
    16. Elzenberg Henryk (1887-1967), filozof – sygn. Rps 1774, 1831-1872, 3189-3190, 3194-3200, 3217-3218, 3221, 3223-3224, 3230, 3235, 3252-3254, 3336-3338, 3342, 3345-3346, 3351, 3500, 3503-3507, 4765-4769.
    17. Fiałek Walenty (1852-1932), drukarz, wydawca, bibliofil – sygn. Rps 1001-1004.
    18. Fraternitas Rigensis (archiwum korporacji studenckiej) – sygn. Rps 3945-4082.
    19. Frąckiewicz Helena (1901-1984), bibliotekarz – sygn. Rps 3241-3251.
    20. Fridel Teresa (1934-2011), filolog – materiały nieopracowane.
    21. Frycz Jerzy (1927-1985), historyk sztuki – sygn. Rps 2588-2598 oraz  materiały nieopracowane.
    22. Fundacja „Pro Libris” (archiwum) – sygn. Rps 2613-2629.
    23. Galon Rajmund (1906-1986), geograf – sygn. Rps 2435-2463.
    24. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-Provinzen (archiwum) – sygn. Rps 4134-4152.
    25. Górski Karol (1903-1988), historyk – sygn. Rps 4604-4656, 4674-4675 oraz materiały nieopracowane.
    26. Górski Konrad (1895-1990), filolog – sygn. Rps 2421, 3938-3942, 4287-4288, 4676, 4789.
    27. Gumowski Marian (1881-1974), historyk – sygn. Rps 1012-1047, 1336-1353, 4764.
    28. Hartleb Kazimierz (1886-1951), historyk – sygn. Rps 1298-1316, 2205-2231.
    29. Hoszowski Stanisław (1904-1987), historyk – sygn. Rps 1572-1575.
    30. Hurynowicz Janina (1894-1967), neurofizjolog – sygn. Rps 1376-1409, 4784.
    31. Hutnikiewicz Artur (1916-2005), historyk literatury – sygn. Rps 2284, 3563-3910.
    32. Iwanowska Wilhelmina (1905-1999), astronom – sygn. Rps 4786 oraz materiały nieopracowane.
    33. Iwanowska-Ludwińska Małgorzata (1950-), artysta malarz, grafik – materiały nieopracowane.
    34. Jabłoński Aleksander (1898-1980), fizyk – sygn. Rps 2241-2280.
    35. Jakubowski Wojciech (1929-), grafik – sygn. Rps 3936.
    36. Jarzębowski Leonard (1913-2007), bibliotekarz – sygn. Rps 2773, 4657-4661.
    37. Jędrzyński Zefiryn (1930-), dziennikarz – materiały nieopracowane.
    38. Kalembka Sławomir (1936-2009), historyk – sygn. Rps 4319-4321, 4538-4580.
    39. Kapuścińska Janina (1909-1967), bibliotekarka – sygn. Rps 996-1000, 1109-1111, 2744-2752.
    40. Kukier Ryszard (1924-2000), etnograf i etnolog – materiały nieopracowane.
    41. Kulikowska Anna (1920-2017), psycholog – materiały nieopracowane.
    42. Kwiatkowski Edward (1904-1972), malarz – sygn. Rps 1251-1271, 1495.
    43. Liegmann Alojzy, regionalista – sygn. Rps 1427-1430.
    44. Lisowski Stanisław (1880-1964), archiwista i bibliotekarz – sygn. Rps 1322-1335.
    45. Majowa z Kończów Teodora (1882-1970), działaczka społeczna i polityczna, nauczycielka – sygn. Rps 1048-1061.
    46. Makowski Bolesław, regionalista – sygn. Rps 1092-1095, 1112.
    47. Małłek Karol (1898-1969), działacz mazurski – sygn. Rps 1421, 1431-1445.
    48. Melkowski Stefan (1931-2015), historyk literatury – materiały nieopracowane.
    49. Michalski Leszek (1920-1995), biolog – sygn. Rps 2196-2198 oraz materiały nieopracowane.
    50. Mienicki Ryszard (1886-1956), historyk i archiwista – sygn. Rps 945-965.
    51. Mosingiewicz Krzysztof (1955-1981), historyk i archiwista – sygn. Rps 1811-1828, 2735-2743.
    52. Narębski Stefan (1892-1966), architekt – sygn. Rps 1100-1108.
    53. Naturforschender Verein zu Riga (archiwum) – sygn. Rps 4153-4160.
    54. Nędzewicz Maria (1930-2018), bibliotekarka – sygn. Rps 2524-2534.
    55. Pakulski Jan (1941-2008), historyk – sygn. 4927-4953.
    56. Pawlikowska-Jasnorzewska z Kossaków Maria (1891-1945), poetka, dramotopisarka – sygn. Rps 1496-1506.
    57. Poręba Stanisław (1934-2010), historyk-regionalista, działacz kulturalny – materiały nieopracowane.
    58. Prüffer Jan (1890-1959), biolog – sygn. Rps 3024-3177, 4776.
    59. Przewoźna-Armon Krystyna (1928-2013), archeolog – materiały nieopracowane.
    60. Przymusiński Ludwik (1931-1981), muzealnik – materiały nieopracowane.
    61. Puciata-Pawłowska Jadwiga (1902-1989), historyk sztuki – sygn. Rps 1521-1542, 2434, 3011-3012, 3444-3499, 4787.
    62. Ristau Bernard, historyk – materiały nieopracowane.
    63. Roliński Józef (1889-1962), fizyk – materiały nieopracowane.
    64. Rosen Edward (1906-1985), historyk astronomii, kopernikolog – sygn. Rps 4792-4849.
    65. Schneiderfranken Joseph Anton, pseudonim: Bô Yin Râ (1876-1943), pisarz i malarz – sygn. Rps 1455-1469, 1471-1489.
    66. Semkowicz Jadwiga (żona Władysława Semkowicza) – sygn. Rps 1776-1791.
    67. Serczyk Jerzy (1927-2006), historyk – sygn. Rps 4582-4589, 4788.
    68. Słuszkiewicz Eugeniusz (1901-1981), orientalista, językoznawca – sygn. Rps 1899-1979.
    69. Srebrny Stefan (1890-1962), filolog klasyczny, teatrolog – sygn. Rps 966-994, 2119-2120.
    70. Szuman Wanda (1890-1994), pedagog – sygn. Rps 1245-1250, 2321-2376, 4281, 4283, 4917-4926.
    71. Stopikowski Henryk (1935-), kolekcjoner ekslibrisów – materiały nieopracowane.
    72. Szwojniccy z Borkłojnia (archiwum rodzinne) – sygn. Rps 3533-3541.
    73. Śliwowski Jerzy (1907-1983), prawnik – sygn. Rps 2056-2118.
    74. Toruńskie Towarzystwo Kultury (archiwum) – sygn. Rps 4322-4537.
    75. Turska Halina (1901-1979), językoznawca – materiały nieopracowane.
    76. Waluszewska Janina, historyk – sygn. Rps 2295-2318.
    77. Warkałło Witold (1909-1983), prawnik – materiały nieopracowane.
    78. Wasilewski Stanisław (1917-), filolog, bibliotekarz – materiały nieopracowane.
    79. Waźbiński Zygmunt (1933-2009), historyk sztuki – materiały nieopracowane.
    80. Wilkoń-Michalska Jadwiga (1921-2005), biolog – materiały nieopracowane.
    81. Wilkowski Jan (1921-1997), reżyser i aktor – sygn. Rps 1561-1566.
    82. Wirski Juliusz (1893-1960), poeta, prozaik, dramatopisarz – sygn. Rps 1980-2023, 3354-3355, 3553.
    83. Woźniak Ewa (1927-2001), bibliotekarz – sygn. Rps 2781, 4723-4744.
    84. Woźnicki Wiesław (1933-1995), fizyk – sygn. Rps 3912-3918.
    85. Wróblewska Elwira (1912-1992), historyk, bibliotekarka – sygn. Rps 2464-2487, 2489, 2782.
    86. Zabłocka Wanda (1900-1978), biolog – sygn. Rps 1643-1770, 2399-2404, 3155.
    87. Zabłocki Jan (1894-1978), biolog – sygn. Rps 1643-1770,  2399-2404, 2944, 3137, 3139.
    88. Zacharewicz Witold (1904-1975), chemik – sygn. Rps 1354-1358.
    89. Zając Józef (1945-2008), historyk – materiały nieopracowane.
    90. Zakrzewski Tadeusz (1922-2014), bibliofil, regionalista – sygn. 4684-4692, 4705-4708, 
    91. Zawacka Elżbieta (1909-2009), łączniczka Komendy Głównej AK – sygn. Rps 2555-2580.
    92. Zawadzki Henryk Seweryn (1901-1998), prawnik, historyk, społecznik – sygn. Rps 2637-2699, 2899-2941.
    93. Żytkowicz Leonid (1910-1991), historyk – sygn. Rps 1567-1569, 2511-2521.