Wydawnictwa drugiego obiegu wydawniczego udostępniane są "na miejscu" w Czytelni Głównej.

II piętro, tel.(+48-56) 611-4405
czytelnia@bu.umk.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. 8.30-20.00, sob. 9.00-17.00, nd. 9.00-14.00

Drugi Obieg Wydawniczy

Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada kolekcję ponad 7 tysięcy woluminów druków zwartych, wydanych w latach 1976-1990 poza kontrolą władz cenzorskich PRL. Podstawę księgozbioru stanowiły trzy biblioteki niezależnych instytucji:

  • Toruńskiej Oficyny,
  • Toruńskiego Klubu Książki Nieocenzurowanej,
  • oraz Niezależnej Biblioteki i Archiwum w Toruniu.

Zostały one uzupełnione o liczne dary krajowych instytucji naukowych, a przede wszystkim książki od osób prywatnych, często związanych z działalnością opozycyjną lat 1981-1989.

Kolekcja obejmuje całokształt polskiej niezależnej produkcji wydawniczej poza kontrolą władz PRL. Dokumentuje zarówno dzieje podziemnego ruchu wydawniczego po 1976 roku, jak również reprezentuje całą gamę tematyczną ówczesnego niezależnego życia intelektualnego kraju.

Wydawnictwa bezdebitowe zostały zgromadzone i przekazane do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej przez dr hab. Annę Supruniuk i dr. hab. Mirosława Supruniuka, którzy są autorami drukowanego katalogu "Drugi obieg wydawniczy (1974) 1976–1990 w zasobie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu".

Dwutomowy katalog został udostępniony przez wydawcę (Instytut Pamięci Narodowej) na stronie:
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/15219,Anna-Supruniuk-Miroslaw-A-Supruniuk-Drugi-obieg-wydawniczy-1974-19761990-w-zasob.html

Wszystkie wydawnictwa zwarte drugiego obiegu zostały opracowane i udostępnione użytkownikom w ramach realizacji grantu ze strumienia na Działalność Upowszechniającą Naukę w latach 2017-2018 (umowa MNiSW nr 630/P-DUN/2017).

Lista wydawnictw drugiego obiegu (pdf)