Grupy robocze na UMK

Wizualizacja informacji w nauce

Celem działań grupy roboczej będzie rozwój infrastruktury, w szczególności e-infrastruktury, pozwalającej zrozumieć zmiany zachodzące w nauce, w szczególności w szybko rozwijających się dyscyplinach naukowych (nauki medyczne, biotechnologia, nauki o mózgu). Naukowcy, jak również menadżerowie, historycy i analitycy nauki badają dane naukometryczne za pomocą map, zatem planowana e-infrastruktura będzie umożliwiać stworzenie repozytorium i portalu wiedzy – atlasu nauki – dla gromadzonych danych i analiz; wytworzenie e-narzędzi do testowania rozmaitych modeli komunikacji naukowej; opracowanie strategii zbierania danych naukometrycznych w humanistyce; opracowanie narzędzi i udostępnienie w sieci warsztatu do mapowania i wieloaspektowej analizy na potrzeby: zwiększenia i poprawy komunikacji pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin wiedzy, pracujących w szczególnie dynamicznie rozwijających się obszarach; popularyzacji nauki w pozanaukowych środowiskach, w ramach zacieśnienia relacji między nauką a sferą społeczną i gospodarczą; przyciągnięcia sponsorów poprzez odpowiednie zaprezentowanie badań i wyników przy zachowaniu równowagi pomiędzy przekazem popularnym a stricte fachowym; zainteresowaniu analizami środowisk rządowych; oraz promocji polskich badań i polskich naukowców.

Lider: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: dr hab. Veslava Osińska, UMK Toruń

Skład instytucjonalny grupy: mgr Tomasz Górzyński – UMK, Toruń; dr Piotr Malak – UWr, dr hab. Małgorzata Kowalska – UMK, Toruń; prof. dr hab. Andrzej Radomski, UMCS, Lublin; prof. dr hab. Zbigniew Osiński – UMCS Lublin; dr Anna Beata Kwiatkowska – UMK Toruń; prof. dr hab. Emanuel Kulczycki – UAM Poznań; dr Błażej Zyglarski – UMK Toruń; Wrocław; mgr Violetta Kuś, Fundacja om, Bydgoszcz; prof. dr hab. Marzena Świgoń – UWM Olsztyn; dr hab. Przemysław Biecek – UW Warszawa.

Wniosek o powołanie grupy roboczej