DARIAH-EU

Celem konsorcjum DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) jest wsparcie cyfrowych badań i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i sztuki. Więcej informacji na oficjalnej stronie DARIAH-EU

Film nt danych humanistycznych nagrany w formie podsumowania DARIAH Annual Event 2019

Grupy robocze

Szkolenia

Projekty

Dokumenty