Darczyńcy

Bogactwo i wyjątkowość wielu kolekcji specjalnych zawdzięczamy nie tylko historii, ale też pomocy i życzliwości naszych Przyjaciół i Darczyńców z całego świata. Dary w postaci bezcennych kolekcji i zespołów książek, dokumentów i dzieł sztuki, jak też pojedynczych obiektów o wielkiej lub mniejszej wartości naukowej, muzealnej czy emocjonalnej, trafiały do Biblioteki Uniwersyteckiej od początku jej istnienia. Każdy dar, każdy obiekt, książka, rękopis, mapa, fotografia, grafika itp. podarowany Bibliotece, jest przyjmowany z wdzięcznością. Każdy dar wzbogaca Bibliotekę Uniwersytecką i podnosi wartość jej zbiorów. Każdy dar wspiera zakres potencjalnych badań naukowych.

Wśród największych darczyńców Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu na przestrzeni 60 lat działalności wymieniamy:

 • Committee of Rehabilitation of Science and Culture in Poland (USA)
 • Komitet Funduszu im. Gen. Grota-Roweckiego (W.Brytania)
 • Fundacja Kościuszkowska (USA)
 • Ambasada RP w Londynie (W.Brytania)
 • Muzeum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie (W. Brytania)
 • Comite d'Aide aux Bibliotheques de Pologne w Paryżu (Francja)
 • Stacja Naukowa PAN w Paryżu (Francja)
 • Biblioteka Polska w Paryżu (Francja)
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • Bronisław Mazowiecki (Francja)
 • Władysław Chojnacki (Warszawa)
 • Wacław Szyszkowski (USA)
 • Andrzej Nieuważny (Toruń)
 • Jerzy Giedroyć i Instytut Literacki w Paryżu (Francja)
 • Zofia i Kazimierz Romanowiczowie i Księgarnia Libella z Paryża (Francja)
 • Stefania Kossowska (W. Brytania)
 • Wacław Iwaniuk (Kanada)
 • Janusz i Regina Kowalewscy (W. Brytania)
 • Irena Chmielowiec (W. Brytania)
 • Natan Gross (Izrael)
 • Łucja Gliksman (Izrael)
 • Tamara Karren-Zagórska (W. Brytania)
 • Jadwiga Składkowska (W. Brytania)
 • Tadeusz Wittlin (USA)
 • Jan Kott (USA)
 • Wacław Bakierowski (USA)
 • Witold Leitgeber (W. Brytania)
 • Halina Wasiutyńska (USA)
 • Ryszard Demel (Włochy)
 • Aleksander Werner (W. Brytania)
 • Olga Scherer (Francja)
 • Anna Micińska (Warszawa)
 • Lidia Kościałkowska (W. Brytania)
 • Małgorzata Kossowska (Warszawa)
 • Maryla Żuławska (W. Brytania)
 • Halima Nałęcz (W. Brytania)
 • Janina Gardzielewska (Toruń)
 • Jadwiga Kotlarczyk (Toruń)
 • Jan Wyrowiński (Toruń)
 • Regina Poksińska (Warszawa)
 • Stanisław Poręba (Grudziądz)
 • Zygmunt Waźbiński (Toruń)
 • Andrzej Tomczak (Toruń)
 • Stefan Cackowski (Toruń)
 • Andrzej Jaworski (Wrocław)
 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)
 • Zefiryn Jędrzyński (Toruń)
 • Udo Arnold (Niemcy)
 • Jeremiasz Glensk (Poznań)
 • Rammstedt Otthein (Niemcy)

Kontakt dla darczyńców

Bogactwo i wyjątkowość wielu kolekcji specjalnych zawdzięczamy nie tylko historii, ale też pomocy i życzliwości naszych Przyjaciół i Darczyńców z całego świata. Dary w postaci bezcennych kolekcji i zespołów książek, dokumentów i dzieł sztuki, jak też pojedynczych obiektów o wielkiej lub mniejszej wartości naukowej, muzealnej czy emocjonalnej, trafiały do Biblioteki Uniwersyteckiej od początku jej istnienia. Każdy dar, każdy obiekt, książka, rękopis, mapa, fotografia, grafika itp. podarowany Bibliotece, jest przyjmowany z wdzięcznością. Każdy dar wzbogaca Bibliotekę Uniwersytecką i podnosi wartość jej zbiorów. Każdy dar wspiera zakres potencjalnych badań naukowych.

Osoby, które pragną przekazać do Biblioteki swoje książki, czasopisma lub inne druki proszone są o kontakt e-mail: g.szturo@bu.umk.pl lub telefoniczny (+48-56) 611-4214 z p.o. Kierownika Oddziału Gromadzenia i Kontroli Zbiorów, mgr Grzegorzem Szturo.

Osoby, które pragną podarować Bibliotece stare rękopisy, stare książki, mapy, fotografie, partytury lub nagrania muzyczne, grafiki, ekslibrisy, pocztówki, ulotki, plakaty, znaczki pocztowe, monety, medale lub pamiątki proszone są o kontakt e-mail Andrzej.Mycio@bu.umk.pl lub telefoniczny (+48-56) 611-4484 z Kierownikiem Oddziału Zbiorów Specjalnych, dr. Andrzejem Mycio

Osoby, które pragną podarować Bibliotece książki, czasopisma i gazety, archiwalia i dokumenty, nagrania i fotografie, pamiątki i dzieła sztuki polskiej emigracji proszone są o kontakt e-mail: archiwum@bu.umk.pl lub telefoniczny: (+48-56) 611-4391 z Kustoszem Archiwum Emigracji, mgr Joanną Krasnodębską.

Osoby, które pragną podarować Muzeum Uniwersyteckiemu dzieła sztuki polskiej i europejskiej, przedmioty kultury materialnej oraz pamiątki z historii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu proszone są o kontakt e-mail: archiwum@bu.umk.pl lub telefoniczny: (+48-56) 611-4391 z Kierownikiem Muzeum Uniwersyteckiego, dr hab. Mirosławem A. Supruniukiem.