Czytelnicy spoza UMK - karta czytelnika

Karta czytelnika Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Każda osoba pełnoletnia (po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) może korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych w czytelniach na podstawie "Karty dziennej czytelnika" wydawanej w Informacji (I piętro). Limit wypożyczeń: 10 pozycji. Usługa bezpłatna.

Posiadacze Karty Absolwenta UMK

Zobacz na stronie "Przewodnik dla Absolwentów UMK"

Czytelnicy spoza UMK

Możliwość wypożyczeń na zewnątrz:

  • Kartę biblioteczną można otrzymać po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 50 zł za jeden tytuł (lub wielokrotności tej kwoty, nie więcej jednak niż 250 zł). Kaucja za wypożyczenie 1 książki z biblioteki wydziałowej wynosi 100 zł. Dowód wpłaty kaucji proszę okazać w Wypożyczalni Biblioteki Głównej. 
  • Kaucję należy wpłacić na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa, 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062.
  • Po wpłaceniu kaucji należy opłacić również wydanie karty, w kwocie 30 zł, w Biurze Digitalizacji, I piętro BG UMK, p.103.

Czytelnicy, którzy wpłacili kaucję, mogą wypożyczyć do domu od 1 do 5 vol., w zależności od kwoty kaucji, jaka została wpłacona. Okres wypożyczenia to 30 dni.

Wypłata kaucji

Kaucję można wypłacić w kasie w Rektoracie na I piętrze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 10.30.

Korzystanie z zasobów elektronicznych (subskrybowanych przez BU)

  • Czytelnicy spoza UMK mogą korzystać z e-zasobów, po otrzymaniu Karty bibliotecznej lub Karty dziennej czytelnika, tylko z komputerów bibliotecznych oraz własnych urządzeń przenośnych po podłączeniu się do sieci Czytelnicy_spoza_UMK. Nie dotyczy to baz: EMIS, Legalis, Lex, Reaxys - do których dostęp możliwy jest tylko dla pracowników i studentów UMK. 

Zapoznaj się z opowieścią cyfrową

Opowieść cyfrowa “Marysia w krainie książek powstała na potrzeby kursu "Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem".