Przewodnik dla absolwentów UMK

Czytelnicy z Kartą Absolwenta UMK 

  • Karta Absolwenta UMK może być równocześnie kartą biblioteczną. Aby aktywować konto biblioteczne należy  przed pierwszym wypożyczeniem  przedłożyć w Wypożyczalni dowód wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł. Kaucję należy wpłacić na konto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa 43 1160 2202 0000 0000 6090 2062.
  • Płatności można także dokonać w Kasie Rektoratu w dni robocze w godzinach od 8.30 do 10.30.
  • Numer Karty Absolwenta UMK służy do logowania się w elektronicznym systemie katalogowym. Hasłem przy pierwszym logowaniu jest kod kreskowy z karty, potem zaleca się jego zmianę. Hasłem konta bibliotecznego nie może być numer PESEL. 
  • Posiadacze starej Karty Absolwenta UMK (wypisywanej ręcznie, bez kodu kreskowego) przed pierwszym wypożyczeniem książek wyrabiają sobie kartę biblioteczną w Wypożyczalni, po okazaniu dowodu wpłaty zwrotnej kaucji na konto UMK - jak podano wyżej.
  • Kartę Absolwenta UMK wystawia Dział Promocji i Informacji UMK - Biuro Programu "Absolwent UMK" mieszczące się w Rektoracie (parter, p. 3) czynne w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?

  • Posiadacz Karty Absolwenta UMK może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na 30 dni. Wypożyczenia obejmują całą sieć biblioteczno-informacyjną. Okres wypożyczenia to 30 dni.
  • Aktywować absolwencką kartę biblioteczną można w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 17.00. Pytania prosimy kierować na adres: wypozyczalnia@bu.umk.pl.
  • Konto aktywne jest jeden rok. Na tydzień przed upływem terminu ważności konta, czytelnik otrzyma komunikat informujący o dacie jego wygaśnięcia. Absolwenci zainteresowani przedłużeniem karty proszeni są o kontakt z Wypożyczalnią Biblioteki Uniwersyteckiej osobiście, telefonicznie (56 611 4418), bądź pocztą elektroniczną: wypozyczalnia@bu.umk.pl.
  • Karta pozwala na uczestnictwo w Programie Absolwent

Korzystanie z zasobów elektronicznych (subskrybowanych przez BU)

  • Absolwenci mogą korzystać z zasobów elektronicznych subskrybowanych przez UMK jedynie z komputerów pracujących w sieci UMK na terenie kampusu! Nie dotyczy to baz: EMIS, Legalis, Reaxys - do których dostęp możliwy jest tylko dla pracowników i studentów UMK. Aby skorzystać z komputerów z dostępem do internetu lub sieci EduRoam należy posiadać konto pocztowe UMK.

 

Weź udział w otwartym szkoleniu bibliotecznym