bibliometria@umk.pl tel. (+48 56) 611-44-88, I piętro, pokój 101.

GODZIN PRACY Oddziału Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Parametrycznych od stycznia 2019 r.
poniedziałek, środa-piątek: 8.30-14.00
wtorek: 11.00-18.00

Zasady oceny

 

 • Dnia 31 lipca 2019 r. została ogłoszona lista punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych (dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Lista czasopism obowiązuje dla publikacji od 2019 r., lista recenzowanych materiałów z konferencji naukowych od 2017 r.

 • Dnia 27 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Rozporządzenie wchodzi w w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 • Dnia 9 grudnia 2016 r. została ogłoszona lista czasopism punktowanych (dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Lista czasopism punktowanych obowiązuje dla publikacji z 2016 r.

 • Dnia 1 lipca 2016 r. został ogłoszony Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 • Dnia 23 grudnia 2015 r. została ogłoszona lista czasopism punktowanych (dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Lista czasopism punktowanych obowiązuje dla publikacji z 2015 r.

 • Dnia 25 marca 2015 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

 • Dnia 31 grudnia 2014 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Komunikat wraz z nową listą czasopism punktowanych dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowa lista czasopism punktowanych obowiązuje dla publikacji z 2014 roku. Lista jest uzupełnieniem do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r.

 • Dnia 17 grudnia 2013 r. został ogłoszony Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach oraz nowa lista czasopism punktowanych: Część A; Część B, Część C. Lista czasopism punktowanych obowiązuje dla publikacji z 2013 roku. Lista jest uzupełnieniem do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r.

 • Dnia 1 sierpnia 2012 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 877)

 • Wyciągi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 r. dla poszczególnych grup nauk:

Wytyczne dla grup nauk o sztuce i twórczości artystycznej.pdf

Wytyczne dla grup nauk o życiu.pdf

Wytyczne dla grup nauk ścisłych i inżynierskich.pdf

Wytyczne dla grup nauk humanistycznych i społecznych.pdf

 • Lista czasopism punktowanych przez MNiSW 2012 r.:

Część A listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012

Część B listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012

Część C listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012

Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010 (wraz z uzupełnieniami)

Wyszukaj w Polskiej Bibliografii Naukowej