III piętro, tel. (+48-56) 611-4486 
kartografia@bu.umk.pl

Bazy i katalogi kartograficzne

Komputerowy Katalog Kartkowy Atlasów

Zawiera: Katalog alfabetyczny atlasów XV-XVIII w.; Katalog alfabetyczny atlasów; Katalog rzeczowy atlasów; Katalog alfabetyczny autorów i współautorów związanych z powstaniem atlasów.

Komputerowy Katalog Kartkowy Map 

Zawiera: Katalog alfabetyczny map - opisy bibliograficzne map w układzie chronologicznym; Katalog alfabetyczny autorów i współautorów związanych z powstaniem map. Hasłem jest nazwa geograficzna terenu, którego mapa dotyczy.

 

Katalogi kartkowe dokumentów kartograficznych obejmują druki zarejestrowane do 2007 r. i  dostępne są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:

  • katalog wydawócw 
  • katalog topograficzny (sygnaturowy) map od M-2758 do M-7035
  • katalog odwzorowań kartograficznych
  • katalog mikrofilmów kartograficznych
  • katalog alfabetyczny ksiegozbioru podręcznego
  • katalog rzeczowy księgozbioru podręcznego

Pozostałe druki są opracowywane w komputerowym katalogu Horizon.