Witold Armon

Pani Prof. Krystynie Przewoźnej-Armon pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za przekazanie nam w darze kartoteki ze spuścizny po Jej mężu dr. Witoldzie Armonie.

Poniżej prezentujemy układ i zakres treściowy tejże kartoteki:

 • Historia chłopstwa w układzie rzeczowym.
 • Psychologia i seksuologia.
 • Religioznawstwo.
 • Bibliografia twórczości znanych osób.
 • Historia nauk antropologicznych.
 • Etnografowie polscy.
 • Kulty i zwyczaje na poszczególnych kontynentach.
 • Sztuka.
 • Bibliografia dotycząca Bronisława Malinowskiego i Stanisława Witkiewicza.
 • Etnologia.
 • Socjologia.
 • Historia literatury, funkcjonalizm.
 • Nauki pomocnicze historii.
 • Antropologia ogólna.
 • Ekologia.
 • Bibliografia wykładów i narodów bałtyjskich.
 • Judaica, Karaimica, filmologia.
 • Semiotyka, teoria.
 • Bibliotekoznawstwo.
 • Naukoznawstwo.
 • Pomorze, sfragistyka.
 • Kulturoznawstwo, historia nauk przyrodniczych, hydrografia.
 • Historiografia i etnologia.
 • Varia.
 • Antropologia, kulturoznawstwo, parapsychologia, regionalizm.
 • Nauki antropologiczne i socjologiczne, lituanica.
 • Lituanica i varia.
 • Baltica
 • Syberica
 • Kulturoznawstwo i kolonializm.
 • Gospodarka.
 • Lituanica i literatura XIX w.
 • Lituanica i varia.
 • Etnografia wybranych krajów, narodów i ludów.
 • Grafologia, życie codzienne.
 • Teorie i kierunki badawcze w naukach etnologicznych i antropologicznych.
 • Lituanica, metodologia.
 • Literaturoznawstwo, antropologia i etnografia.
 • Prosopografia i antropologia kulturowa.
 • Varia.
 • Religioznawstwo, historia i antropologia medycyny, ekonomia.
 • Osadnictwo, archeologia i kulturoznawstwo.