Archiwum Emigracji
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń archiwum@bu.umk.pl,
III piętro, tel.(+48-56) 611-4391,
godziny otwarcia: pn. -  nieczynne, wt. - 12.00 - 18.00, śr.- czw.: 9.00 - 14.00, pt.: nieczynne
archiwalne strony: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji

Archiwum Emigracji - czasopismo

Archiwum Emigracji - czasopismoOd roku 1998 Archiwum wydaje jedyne w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone studiom nad różnymi aspektami kultury polskiej na obczyźnie w XX wieku. W roku 2006 tematyka pisma rozszerzona została o studia nad emigracjami z krajów Europy Środkowej oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi. Obecnie czasopismo redagowane jest przez międzynarodowy zespół. Czasopismo ukazujące się dwa razy w roku jest miejscem dyskusji badaczy z Polski studiujących historię emigracji z twórcami kultury oraz uczestnikami życia literackiego i społeczno-kulturalnego na wychodźstwie. Do roku 2012 ukazało się 16 tomów czasopisma, które posiada kategoryzację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.