Google Visualization API Sample

Udostępnianie zbiorów 2016

 

statystyka45.213 zarejestrowanych użytkowników statystyka325.988 tys. odwiedzin w Bibliotece
statystykasieć bezprzewodowa i stanowiska komputerowe dla użytkowników statystyka267 tys. vol. wydawnictw  (książek i czasopism) w wolnym dostępie
statystyka898.125 tys. udostępnień materiałów bibliotecznych statystyka1.177. 361 tys. pobranych dokumentów z  licencjonowanych zasobach elektronicznych (w trakcie 264.462 sesji)
 
statystyka25 wystaw organizowanych lub współorganizowanych

Dostęp do zasobów elektronicznych - 2016

 

68 baz danych (licencje)

 

231. 404 książek elektronicznych (licencje)

 

38. 523 tytułów czasopism elektronicznych (licencje)

 

ponad 43 tys.  zdigitalizowanych obiektów dostępnych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

prawie 4 tys.  zdeponowanych publikacji w repozytorium instytucjonalnym RUMAK

Zbiory specjalne - 2016

  • 475. 488 jednostek zbiorów specjalnych (w jednostkach obliczeniowych) w tym:
  • 13 879 rękopisów
  • 55 601 starych druków
  • 88 512 druków muzycznych
  • 20 378 dokumentów kartograficznych
  • 199 010 dokumentów życia społecznego
  • 77 310 dokumentów graficznych
  • 12 229 materiałów audiowizualnych
  • 8 553 mikroform