Google Visualization API Sample

Udostępnianie zbiorów 2018

 

statystyka46.397 zarejestrowanych użytkowników statystyka272.153 odwiedzin w Bibliotece
statystykasieć bezprzewodowa i stanowiska komputerowe dla użytkowników statystyka320 tys. vol. wydawnictw  (książek i czasopism) w wolnym dostępie
statystyka670.000 udostępnień materiałów bibliotecznych statystyka1.062.103 sesji w  licencjonowanych zasobach elektronicznych
 
statystyka30 wystaw, konferencji i imprez dla czytelników,  organizowanych lub współorganizowanych

Dostęp do zasobów elektronicznych - 2018

 

65 baz danych (licencje)

 

294. 893 książek elektronicznych (licencje)

 

36. 660 tytułów czasopism elektronicznych (licencje)

 

ponad 46 tys.  zdigitalizowanych obiektów dostępnych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

prawie 5.500 zdeponowanych publikacji w repozytorium instytucjonalnym RUMAK

Zbiory specjalne - 2018

  • 511. 283 jednostek zbiorów specjalnych (w jednostkach obliczeniowych) w tym:
  • 14 358 rękopisów
  • 57 435 starych druków
  • 88 750 druków muzycznych
  • 21 260 dokumentów kartograficznych
  • 214 320 dokumentów życia społecznego
  • 83 183 dokumentów graficznych
  • 23 423 materiałów audiowizualnych
  • 8 553 mikroform