Google Visualization API Sample

Udostępnianie zbiorów 2017

 

statystyka45.329 zarejestrowanych użytkowników statystyka290.068 odwiedzin w Bibliotece
statystykasieć bezprzewodowa i stanowiska komputerowe dla użytkowników statystyka300 tys. vol. wydawnictw  (książek i czasopism) w wolnym dostępie
statystyka843.634 udostępnień materiałów bibliotecznych statystyka1.050.639 sesji w  licencjonowanych zasobach elektronicznych
 
statystyka56 wystaw, konferencji i imprez dla czytelników,  organizowanych lub współorganizowanych

Dostęp do zasobów elektronicznych - 2017

 

65 baz danych (licencje)

 

294. 893 książek elektronicznych (licencje)

 

36. 660 tytułów czasopism elektronicznych (licencje)

 

ponad 44 tys.  zdigitalizowanych obiektów dostępnych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

prawie 4.600 zdeponowanych publikacji w repozytorium instytucjonalnym RUMAK

Zbiory specjalne - 2017

  • 489. 920 jednostek zbiorów specjalnych (w jednostkach obliczeniowych) w tym:
  • 14 140 rękopisów
  • 57 343 starych druków
  • 88 628 druków muzycznych
  • 20 849 dokumentów kartograficznych
  • 207 177 dokumentów życia społecznego
  • 80 701 dokumentów graficznych
  • 12 529 materiałów audiowizualnych
  • 8 553 mikroform